Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 19 – 2024

Nyheter fra Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund, Norges idrettsforbund, Norsk Friidrett, Norges Golfforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund og Norges Luftsportforbund

Våren er over oss, og denne uka kan vi servere en rekordstor meny av anleggsnytt. Alt fra storsatsning på ski- og sykkelanlegg i Midt-Norge til ny padlehuk på Steilene og mulighet for å søke strømstøtte. Her er det altså masse å la seg inspirere av! Ta en titt!

Satses stort på helårsanlegg i Midt-Norge 

Trøndelag og Møre og Romsdal kan se fram til mange nye anlegg i sine lokalsamfunn, når en rekke aktører nå går sammen for å opprette 20 nye helårsanlegg for ski og sykkel. Initiativet, drevet av Norges Skiforbund, skikretsene i regionene, Trøndelag fylkeskommune, SpareBank 1 SMN og Norges Cykleforbund, tar sikte på å fremme fysisk aktivitet blant barn og unge gjennom året.

Prosjektet, kalt "Ski- og aktivitetsanlegg i Trøndelag og Møre og Romsdal", fokuserer på å tilby fleksible, helårsfunksjoner for idrett og sosial samhandling. Med dette tiltaket håper man å forbedre folkehelsen ved å skape flere tilgjengelige og attraktive møteplasser. Anleggene vil legge stor vekt på å støtte egenorganisert idrett, og vil inkludere muligheter for å låne utstyr, noe som reduserer barrierer for deltagelse. Dette er også i tråd med fylkeskommunens folkehelsestrategi. 

I tillegg til etablering av anleggene, vil prosjektet tilby rådgivning og støtte til kommuner, lag og foreninger som ønsker å være en del av denne satsingen. Dette vil omfatte veiledning om bærekraftig drift og integrering av anleggene i lokalsamfunnene.

Les hele nyhetssaken på Norges Cykleforbunds hjemmeside: Satser stort på helårsanlegg i Midt-Norge – sykling.no (publisert: 26.4.24)

Bilde av representanter fra aktørene som har fått på plass avtalen: Tove Moe Dyrhaug (NSF), Jan Grønningen (Trøndelag fylkeskommune), Atle Kvålsvoll (Cykleforbundet) og Hilde Sem Lykke (Sparebank 1 SMN).
FIRKLØVER: Representanter for aktørene som har fått på plass avtalen. Fra venstre: Tove Moe Dyrhaug (NSF), Jan Grønningen (Trøndelag fylkeskommune), Atle Kvålsvoll (Cykleforbundet) og Hilde Sem Lykke (Sparebank 1 SMN). Foto hentet fra Skiforbundet

Skiforbundet med støtte til fornyelse av skianlegg

Norges Skiforbund har mottatt over 16 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt for å fornye og forbedre skianlegg tilpasset barn og ungdom. Prosjektet inkluderer utstyrspakker for skinorges klubber og etablering av sju nye crossanlegg på Østlandet. Målet er å gjøre anleggene mer attraktive og tilgjengelige, og tilpasse dem til nye aktivitetstrender, også for rulleski om sommeren. Dette understøtter Skiforbundets satsing på ungdomsrekruttering og aktivitetsøkning, og kommer selvsagt godt med for alle landets skiklubber. 

Les mer om gaven, samt hvordan du kan søke på Skiforbundets nettsider: Støtte til fornyelse av skianlegg – skiforbundet.no (publisert 6.5.2024)

Nye padlehuker på Steilene

Vi i Gode idrettsanlegg har flere ganger skrevet om prosjektet "Ro- og padleled Oslofjorden", og nå har vi enda mer spennende å melde: På Steilene åpnes det nå en ny padlehuk. Dette passer perfekt, ettersom dette er et område med stor trafikk av kajakkpadlere, samt eventyrlige muligheter for kystnært friluftsliv – like ved hovedstaden.

Padleforbundet inviterer i den forbindelse til offisiell åpning onsdag 15. mai. Åpningen skjer i samarbeid med Nesodden kommune og selve innvielsen gjøres av ordføreren i Nesodden kommune.

Padlehuken ligger vakkert plassert på øya Landsteila, én av fem øyer like utenfor Alværn på Nesodden.

Les mer om nyåpningen på Padleforbundets nettsider: 15. mai innvies den nye padlehuken på Steilene – padling.no (publisert 9.4.2024)

Bilde av padlehuken, laget i tre. Her ser man det store rommet med benker i flere høyder.
NYTT TILSKUDD: Den nye padlehuken på Steilene. Foto: Ro- og padleled Oslofjorden

Harstad Bike Park begeistret Sykkel-Oslo

Det er ikke bare vi i Gode idrettsanlegg som har latt oss inspirere av fantastiske Harstad Bike Park. Denne uka besøkte gjengen bak parken Oslo, for å inspirere hovedstadens sykkelmiljø til å få til noe liknende. Der ble ildsjelene fra nord møtt av misunnelse, og det er ingen tvil om at Oslos mange sykkelklubber lot seg inspirere.

Aller fremst står IF Frøy, som nå vil ta initiativ til et samlet framstøt for idrettsanlegg. Behovsplanen for idrett i Oslo kommune for kommende periode er snart klar, og håpet er at den vil være atskillig mer positiv for sykling enn tidligere arbeidsplan. Samme klubb har også invitert til et åpent seminar på Verdens sykkeldag 3. juni med tema «Hvordan kan sykling som idrett gi mer hverdagssykling».

Om vi skal tro Stian Evensen, en av ildsjelene bak 60-millionersprosjektet i Harstad, er det ingen grunn til at man ikke kan få til noe liknende i Oslo:

– Jeg er overbevist om at et anlegg lik dette er noe Oslo trenger. I en slik sykkelpark kan det blitt skapt masse gratis aktivitet for tusenvis av barn og unge. Når Harstad får det til, bør store Oslo klare det samme, sier Evensen.

Harstad Bike Park fikk nylig prisen for Årets idrettsanlegg 2023, og er naturligvis omtalt av oss. Les om det fantastiske forbildeanlegget via nettsiden vår, samt mer om Oslo-besøket via Norges Cykleforbunds hjemmeside. 

Forbildeanleggartikkel: Harstad sykkelpark – godeidrettsanlegg.no 

Les hele nyhetssaken på Norges Cykleforbunds hjemmeside: Harstad Bike Park begeistret sykkel-Oslo (publisert: 28.4.24)

OL-klare Anita på besøk i Askervelodromen

Lørdag 13. januar åpnet endelig den nye velodromen i Asker, med brask og bram. Siden har den vært flittig brukt, og nylig fikk den også besøk av Norges beste banesyklist, Anita Yvonne Stenberg. Hun er allerede OL-klar i øvelsen bane omnium, og kunne konstantere at den nye velodromen kommer godt med i både eget treningsarbeid, og i rekrutteringen av nye banesyklister. I tillegg er velodromen i aller øverste liga, hva gjelder funksjonalitet og opplevelse. 

Norge har i dag to innendørs velodromer, den omtalte Askervelodromen og én på Sola. Les mer om Anitas besøk til Askervelodromen via Cykleforbundets nettside: OL-klare Anita på besøk i Askervelodromen (publisert: 28.4.24)

Idretten med rekordbevilgning – får 3,7 mrd. fra Norsk Tippings overskudd

3. mai kunne idretten juble som bare idretten kan! Da kom nyheten om at Regjeringen overfører 3 723 millioner fra Norsk Tippings overskudd til idretten. Det er ny rekord, og hele 288 millioner mer enn året før.  

1 886 millioner kroner – 51 % – av midlene blir tildelt idrettsanlegg rundt om i hele landet. Dette er en økning på 180 millioner kroner fra i fjor. 

I tillegg fordeler summene seg som følger:

  • Lokale aktivitetsmidler (LAM): 485 MNOK (økning på 38,5 MNOK fra fjoråret).
  • Det er satt av 130 MNOK til idrettslag i områder med høy andel barn i lavinntektsfamilier.

De flerfoldige millionene er med på å finansiere prosjekter som lysløyper, idrettshaller, motocrossbaner og svømmebassenger, samt at midlene støtter oppunder idrettsforskning og inkluderingsinitiativer.

Les mer om det fantastiske bidraget på Idrettsforbundets hjemmeside: En god dag for idretten – idrettsforbundet.no (publisert: 3.5.2024)

Mer info om tildelinga finnes også på Regjeringens egne sider: Spelemidlane 2024: 7,1 milliardar ut til idrett, kultur og frivilligheit (publisert 3.5.2024)

Norsk Friidrett med oppdatert miljøveileder

Friidrettsforbundet har sammen med sin sponsor Ragn-Sells utarbeidet en ny versjon av deres miljøveilleder. Veillederen skal hjelpe både medlemmer og klubber med å opptre miljøvennlig, det være seg transporten til og fra trening, eller hvordan man kan legge opp til kildesortering på stadion. 

Les mer om veillederen via Friidrettforbundets nettsider: Norsk friidretts miljøveileder – en grønn og smart håndbok (publisert: 2.5.2024)

Søk Idrettens miljøfond! Idrettsforbundet støtter gode tiltak

NIF støtter bærekraftige prosjekter i idretten. Nå kan din klubb igjen søke om midler!

Midlene går til ulike bærekraftstiltak som skal redusere negativ miljøpåvirkning og klimagassutslipp fra idretten. Søknadene kategoriseres i disse områdene:

  • Aktivitet/grønn omstilling
  • Anlegg
  • Avfallshåndtering
  • Energiforbruk og -effektivisering 
  • Mat og servering
  • Transport og mobilitet
  • Utstyr, reparasjon og ombruk
  • Annet

Tiltakene må være gjennomført innen november 2025. 

Miljøfondet gir støtte til prosjekter som bidrar til en mer bærekraftig idrettssektor og reduserer miljøbelastningen. Fondet er åpent for alle fra små idrettslag til større særforbund. Søknadsfristen er satt til 31. mai.

For mer informasjon og for å søke midler, sjekk ut Golfforbundets nettsider: Søk Miljøfondet! – golfforbundet.no (publisert 7.5.2024)

God informasjon finnes også hos Idrettsforbundet og Norges Skiskytterforbund:

Søk om strømstøtte for januar, februar og mars

Lotteri- og stiftelsestilsynet tilbyr strømstøtte til frivillige organisasjoner, som inkluderer alle landets idrettslag, for å lette økonomisk press fra høye strømpriser. Ordningen legger til rette for at man kan søke om å få dekket 90 prosent av strømprisen per time som overstiger 73 øre per kWt. Nå kan det søkes om tilskudd for perioden januar til mars 2024. 

Støtteordningen er bygget opp for å sikre at frivillige aktiviteter fortsetter uten finansiell hindring. Søknadsfristen er 15. mai, og mer informasjon og søknadsdetaljer finnes via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – lottstift.no (publisert 17.4.2024)

Golfforbundet har laget en egen nyhetssak om støtteordningen. Den kan du lese her: Strømstøtteordning for frivillig sektor – golfforbundet.no (publisert 75.2024)

Klatreforbundet med ny metode for rutesetting på tau

Norges Klatreforbund har gjennomgått sin egen metode for rutesetting på tau, og funnet behov for å endre måten dette gjøres på. De har derfor kommet med et et nytt metodesett, som ifølge forbundet møter kravene til sikkerhet ved arbeid i tau. De skriver videre at alle som driver med rutesetting og kurs i rutesetting i Norge anbefales å sette seg inn i det nye metodesettet, og å ta dette i bruk.

Les hele saken på Norges Klatreforbund sine sider: Lansering av nytt metodesett for rutesetting på tau! – klatring.no (publisert 25.4.2024)

Radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

Fra 1. mai innføres det nye krav til bruk av radio og transponder i luftrommet rundt Kjeller og Oslo for å øke flysikkerheten. Dette tiltaket har vært etterspurt av flymiljøet, og det er gjennomført for å imøtekomme deres behov. Viktige unntak er gjort for modellfly, samt hangglidere, paraglidere, og speedglidere: Disse vil ikke være underlagt de samme kravene.

For mer informasjon, besøk Norges Luftsportforbunds nettsider: Radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud – nlf.no (26.4.2024)