Logoen til Universell Utforming AS

Universell utforming av flerbrukshaller – eksempelsamling

En veileder fra Universell Utforming AS

Lurer du på hvordan du kan sørge for universell utforming i idrettsbygg? Denne veilederen gir nyttige tips og eksempler.

Hva er universell utforming?

likestillings- og diskrimineringsloven defineres universell utforming som følger:

"Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse."

Universell utforming bidrar dermed til inkludering og like muligheter, ved å skape et miljø tilrettelagt for flest mulig. At miljøet kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet og god folkehelse.

Om eksempelsamlinga

Eksempelsamlinga er en veileder som skal bidra til bedre universell utforming i flerbrukshaller og idrettsbygg, slik som idrettshaller, aktivitetssaler og gymsaler. Veilederen vil være nyttig både ved nybygging, ombygging og rehabilitering, og kan dessuten brukes til å vurdere eksisterende forhold. 

Formålet med veilederen er at eksemplene som presenteres skal vise hvordan idrettsbygg kan tilrettelegges for likestilt og inkluderende aktivitet; der alle kan delta, uavhengig av forutsetninger og funksjonsnivå. Alle viktige fasiliteter i et idrettsbygg har sin egen side i veilederen. På fasilitetens side blir viktige momenter kort gjort rede for, og bilder av gode eksempler fra eksisterende anlegg blir presentert og kommentert. Veilederen avslutter med en oversikt over paragrafer i byggteknisk forskrift (TEK17) som er relevante for universell utforming, samt informasjon om hvordan universell utforming ved eksisterende anlegg kan vurderes. 

Ekesempelsamlinga er en veileder utarbeidet og publisert av det private konsulentselskapet Universell Utforming AS. 

Les veilederen

Veilederen, i sin helhet, kan lastes ned fra universellutforming.no: Eksempelsamling – Universell utforming av flerbrukshaller, eller fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.