Brytekamp
Anleggstype

Kampidrettsanlegg

Kampidrettsanlegg er saler eller anlegg tilrettelagt for kampidrettene, som er grener innen kampsport, bryting, boksing, fekting, judo og kickboxing. Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, veiledere og banemål.

Om kampidrettsanlegg

Kampidrettsanlegg er en felles betegnelse for anlegg for boksing, bryting, fekting, judo, kampsporter og kickboxing. Særforbundene for disse idrettene samarbeider om blant annet anlegg. 

Anlegg for boksing

En boksekamp foregår i en kvadratisk ring med tauer rundt, der ringen måler 6,10 x 6,10 meter på innsiden av tauene og 7,80 x 7,80 meter på utsiden av tauene. Ringen er opphevet på en plattform 1 meter over bakken. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for boksing på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for bryting

Konkurranseområdet er totalt 12 x 12 meter, kampområdet er 9 meter i diameter og sikkerhetssonen opptil 1,5 meter. I nasjonale konkurranser kan det totale konkurranseområdet være ned til 8 x 8 meter med en aktivitetssone på 4 meter i diameter. Matten er 10 cm tykk. Se mer under banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for bryting på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for fekting

Konkurranseområdet i fekting kalles pist, og er 1,5-2 meter bredt og 14 meter langt, og består i praksis av et finvevd teppe av kobbertråd eller et annet egnet materiale. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om fektehall

Les mer om anlegg for fekting på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for judo

Internasjonale kamparealer i judo er 8 x 8 meter og har en 4 meter sikkerhetssone. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for judo på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for jujutsu

Kampområdet skal være 8 x 8 meter. Sikkerhetsområdet skal være minst 2 meter og gå rundt hele kampområdet. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for jujutsu på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for kali

Kampområdet skal være 7 x 7 meter. Gulvet skal være dekket av matter eller et teppe. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Les om anlegg for kali på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for karate

Kampområdet skal være minimum 8 x 8 meter, maksimum 10 x 10 meter. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for karate på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for kendo

Kampområdet skal være fra 9 x 9 meter til 11 x 11 meter. Sikkerhetsområdet skal være 1,5 meter og gå rundt hele kampområdet. Det skal ha en tykkelse på 5-10 centimeter. Gulvet skal være parkett. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for kendo på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for kickboxing

I kickboksing konkurreres det i 4 tatami grener (pointfighting, lettkontakt, kicklight og musical forms) og 3 ringgrener (fullkontakt, lowkick og K1). Her benyttes to ulike kamparenaer avhengig av kampgren. Les mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for kickboxing på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for taekwondo

ITF taekwondo

Frisparring, mønster, tradisjonell sparring, spesialteknikk og knusing har ulike krav til flate. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for itf taekwondo på kampidrettsanlegg.no

WT taekwondo

Kampområdet skal være 8 x 8 meter. Et sikkerhetsområde på 1-2 meter skal gå rundt hele konkurranseområdet. Konkurranseområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Les mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for WT taekwondo på kampidrettsanlegg.no

Anlegg for wushu

Internasjonalt godkjent kampområde skal bestå av en plattformkonstruksjon i tre; 80 centimeter høy, 8 x 8 meter, dekket av en myk matte med minimum tykkelse 2,5 centimeter. Les mer under Banemål og tekniske krav.

Les mer om anlegg for wushu på kampidrettsanlegg.no

 

​Kampidrettssamarbeidet

I Norge er det seks kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). De seks forbundene er

  • Norges Bokseforbund,
  • Norges Bryteforbund,
  • Norges Fekteforbund,
  • Norges Judoforbund,
  • Norges Kampsportforbund og
  • Norges Kickboxing Forbund.

Til sammen har disse kampidrettsforbundene ca. 65 000 medlemskap fordelt på mer enn 30 kampidrettsgrener i over 600 klubber.

Få mer informasjon om anlegg for de ulike kampidrettene i veilederen:

Du kan også se på samarbeidets nettside kampidrettsanlegg.no.

Norges Bokseforbund

Norges Bokseforbund (NBF) organiserer AIBA Open Boxing, World Series of Boxing og AIBA Professional Boxing. NBF er tilsluttet Norges idrettsforbund og AIBA.

Norges Bokseforbunds hjemmeside

​Norges Bryteforbund

Norges Bryteforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer brytesporten. For tiden innebærer dette bryting (olympiske grener), sandbryting, sumo og håndbak. Alle grener gjelder for begge kjønn og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Norges Bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Bryteforbunds hjemmeside

Norges Fekteforbund

Fekting er en relativt liten sport i Norge, men større i mange europeiske land, og er utbredt i alle verdensdeler. Norges Fekteforbund (NF) bistår med rådgivning rettet mot klubber og initiativtagere til nye anlegg. Når en klubb planlegger en oppgradering av eksisterende baner eller vurderer å starte et utviklingsprosjekt, anbefales det at man tar kontakt med NF for å trekke veksler på den kompetansen og de erfaringene som administrasjonen og andre klubber har på områder som vurdering av ulike alternativer, prosjektering, finansiering, anbudskonkurranser og valg av entreprenører, mv.

Norges Fekteforbunds hjemmeside

Norges Judoforbund 

Norges Judoforbund (NJF) ble stiftet i 1967, og har siden den gang organisert idretten judo i Norge. NJF er tilsluttet European Judo Union (EJU) og International Judo Federation (IJF). Ca. 60 judoklubber er medlem av NJF, og disse organiserer rundt 4.500 aktive judoutøvere.

Norges Judoforbunds hjemmeside

Norges Kampsportforbund

Norges Kampsportforbund (NKF) er en paraplyorganisasjon/fleridrettsforbund som favner om en rekke kampsporter og ideologier. NKF skal tilrettelegge for sunn klubbdrift og livslang idrettsglede for enkeltmedlemmene.

Norges Kampsportforbunds hjemmeside

Norges Kickboxing Forbund

Norges Kickboxing Forbund (NKBF) er den sammenslutning av alle lag som organiserer og driver kickboxingidretten i Norge. NKBF er medlem av NIF og World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), og er til enhver tid underlagt gjeldende lover og bestemmelser for disse. NIFs lov gjelder for forbundet uavhengig av hva som måtte stå i forbundets egen lov.​

Norges Kickboxings hjemmeside

Kampidrettenes anleggsplan

Utdrag fra Kampidrettenes utviklingsplan anlegg 2019-2020:

Med utgangspunkt i forbundenes overordnede målsetning om at flest mulig kampidrettsklubber skal ha tilgang til anlegg som er tilpasset virksomheten har forbundene utarbeidet en tiltaksplan. Tiltaksplanen er oppdelt i tre hovedområder, administrativt samarbeid, informasjons- og opplæringstiltak samt påvirkningstiltak.

Målsetning

At kampidrettsforbundene har et målrettet og langsiktig samarbeid rundt anlegg.

Tiltaksbeskrivelse

  • Kampidrettsforbundene skal fortsette et administrativt samarbeid på anleggsområdet
  • Kampidrettsforbundene skal i fellesskap finansiere en begrenset ressurs til å forestå felles koordinering mellom forbundene.
  • Jobbe for flere anlegg innen alle kampidrettene

Banemål og tekniske krav