Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 13 – 2024

Nyheter fra Håndballforbundet, Volleyballforbundet, Baskeballforbundet, Bandyforbundet og Orienteringsforbundet

I denne ukens anleggsnytt kan du lese om et historisk samarbeid om anleggsutvikling mellom Norges Håndballforbund, Volleyballforbund, Bandyforbund og Basketballforbund, med mål om å skape bærekraftige innendørs aktivitetstilbud landet over. I tillegg inviterer Orienteringsforbundet til kurs i oppdatering av sprintkart!

Orienteringsforbundet inviterer til digitalt kurs i oppdatering av sprintkart!

Kurset holdes i forbindelse med forbundets skole- og rekrutteringsprosjekt og er åpent for alle over 14 år. 

Målet med kurset er at man skal kunne håndtere kartutsnitt, georeferering, nordretting, skjevrettinger og bruke OCAD Sketch for å lage et sprintkart til instruksjon.

Kurset holdes på Zoom følgende dager: 

  • Onsdag 3. april, klokken 18.00–21.00
  • Mandag 8. april, klokken 18.00–21.00

Påmeldingsfrist: tirsdag 2. april 23.59. 

Les mer om kurset og meld deg på via Orienteringsforbundet sine nettsider: Inviterer til kurs i oppdatering av sprintkart - orientering.no (publisert 21.03.2024)

Historisk samarbeid om anleggsutvikling!

Norges Håndballforbund, Volleyballforbund, Bandyforbund og Basketballforbund har gått sammen om en historisk allianse om anleggsutvikling!

Den nylig underskrevne avtalen markerer begynnelsen på et strategisk samarbeid innen anleggspolitikk, med potensial til å skape positive ringvirkninger også for andre innendørsidretter. Formålet med avtalen er å fremme fellesinteressene knyttet til behovet for nye fleridrettshaller, samt oppgradering og rehabilitering av eksiterende haller i hele landet. 

Samarbeidet vil være forankret i bærekraftsprinsipper og vil aktivt arbeide for å sikre et mangfoldig og tilgjengelig aktivitetstilbud for alle som ønsker å delta i innendørsidretten i Norge. 

Som en del av arbeidet, vil de involverte forbundene samarbeide om utviklingen av en felles anleggsveileder. Veilederen forventes å være ferdigstilt før sommeren og vil bli et nyttig verktøy for alle som er involvert i anleggsprosesser, enten det er regi av det offentlige eller idrettslag.

Les mer om avtalen på ett av forbundenes nettsider: 

Samarbeider om anleggsutvikling - handball.no (publisert 21.03.24)

Samarbeider om anleggsutvikling - volleyball.no (publisert 21.03.24)

Samarbeider om anleggsutvikling - bandyforbundet.no (publisert 23.03.24)