Illustrasjonsbilde idrettsgulv
Anleggstype

Idrettshall

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike idrettene som fremst benytter idrettshallen.

Om idrettshall/fleridrettshall

Med begrepet idrettshall eller fleridrettshall menes i en hall som brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten spesiell klargjøring eller omgjøring med tap av brukstid mellom ulike aktiviteter.

I spillemiddelsammenheng var idrettshallen tidligere delt inn i tre størrelser, der målene er på selve aktivitetsflaten:

 • Liten idrettshall (16 x 24 meter)
 • Normalhall (23 x 44 meter eller 25 x 45 meter)
 • Storhall (f.eks. 50 x 45 meter eller 75 x 45 meter)

I dag deles hallstørrelsene i spillemiddelsammenheng inn i følgende:

 • Idrettshall (25 x 45 meter)
 • Dobbelhall (48 x 45 meter)
 • Trippelhall (72 x 45 meter)

Mindre haller vil sorteres inn som aktivitetssaler.

Mindre saler

Mange idretter har idrettshallen/fleridrettshallen som sin viktigste trenings- og konkurransearena, men ikke alle idretter trenger hele hallen. I idrettspolitisk dokument er det nedfelt en målsetting om at kapasiteten i idrettshaller bør utvides ved bygging av tilleggsarealer for flere idretter. Mange kan klare seg med mindre rom med lavere takhøyde. Et rom på 250 kvm kan gi gode treningsarealer, og 500 kvm vil gi mange idretter et tilfredsstillende trenings- og konkurranseareal.

Se mer om slike aktivitetssaler her

Badminton

En badmintonbane trenger en spilleflate på 6,1 x 13,4 meter, med minimun 1,25 meter friareal rundt hele banen. Takhøyden skal helst være 12 meter for internasjonal konkurranse, men for nasjonale konkurranser kan Norges Badmintonforbund godkjenne 7 meter. Para-badminton bruker samme nett og bane. Det er viktig med god kontrast mellom fjærballen og veggene, f.eks. lysegrønn. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Se også egen side:

Anleggstype: Badmintonanlegg

Basket

En basketballbane måler 15 x 28 meter, eksklusive sikkerhetssoner. Takhøyden er 7 meter eller mer. Både basket og rullestolsbasket foretrekker parkettgulv i idrettshallen. Hvis man vil tilrettelegge for rullestolsbasket, kan det være lurt å planlegge lagerplass for rullestolene som brukes. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Futsal

En futsalbane skal være rektangulær med en lengde på mellom 25 og 42 meter, og en bredde på mellom 16 og 25 meter. For internasjonale kamper er dimensjonene mellom 38 og 42 meter i lengde, og mellom 20 og 25 meter i bredde. Underlaget skal være jevnt og flatt. Parkett eller kunstig underlag anbefales. Sement eller asfalt er ikke tillatt. Se mer under banemål og tekniske krav.

Håndball

En håndballbane er 40 x 20 meter, mens den med sikkerhetssoner, plass for sekretariat og innbytterbenker måler 45 x 25 meter. Takhøyden er 7 meter eller mer. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Innebandy og El-innebandy

En innebandybane er 40 x 20 meter, og omgjerdet av et 0,5 meter høyt vant. 2,5 meter anbefales som sikkerhetssone rundt hele banen. El-bandy bruker en bane på 20 x 14 meter. Som takhøyde ønskes minimum 7 meter. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Rullestolrugby

Rullestolrugby spilles på en basketballbane, med en ball som ligner på en volleyball. Gulvet bør være av parkett eller hardtre.

Det er fire spillere på banen i hvert lag (maks 8 innbyttere), og i Norge får alle være med på treninger og turneringer uansett funksjonsnivå. Man bruker spesialstoler, så det får gjerne være tilstrekkelig lagerplass i hallen.

Se mer på siden rugbyanlegg

Les mer om Rullestolrugby på Norges Rugbyforbunds nettsider.

Volleyball

Volleyballbanen måler 18 x 9 meter, med sikkerhetssoner 24 x 16 meter (plass til sekretariat og innbyttere medregnet). Takhøyden skal minimum være 8 meter, men helst 9 meter. For godkjenning til mesterskap på internasjonalt nivå trengs 12,5 meter. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Norges Badmintonforbund

Badminton organiseres av Norges Badmintonforbund. Dersom du ønsker å vite mer om badminton og badmintonbaner, kan du kontakte forbundet:

Norges Badmintonforbund - administrasjon

Norges Basketballforbund

Basket organiseres i Norge av Norges Basketballforbund. Dersom du har spørsmål om basket og anlegg for basket, ta kontakt med forbundet:

Norges Basketballforbund - kontaktside

Utdrag fra Norges Basketballforbunds anleggsplan 2020 - 2024

Mål for anleggsarbeidet

I løpet av perioden 2020-2024 skal anleggsarbeidet jobbe for å imøtekomme en rekke
målsetninger for å utvikle norsk basket.

I løpet av planperioden har organisasjonen følgende mål:

 • 40% av norske basketklubber er representert i idrettsråd eller tilsvarende
 • Klubbenes kompetanse på anlegg er styrket gjennom klubbutvikling
 • Fremskaffe nasjonalt krav for bygging av flerbrukshall på alle skoler
 • Det foreligger nasjonale anleggskrav for utforming av basketanlegg
 • Ha utarbeidet et planverk for nasjonalt anlegg

Norges Fotballforbund - Futsal

Futsal i Norge blir i hovedsak organisert av Norges Fotballforbund (NFF). NFF organiserer seriesystem på nasjonalt (Eliteserien) og regionalt nivå. Futsalsesongen foregår på vinterhalvåret, fra oktober til og med april. Hvis du ønsker du å vite mer om futsal og futsalbaner, anbefaler vi å kontakte forbundet.

Anlegg

Futsal i Norge spilles på håndballbaner. For ytterligere informasjon om spillebanen se vedlagte dokumenter under "Banemål og tekniske krav".

Ut​​​​drag fra Handlingsplan 2016-2019:

Hovedmål:

 • Samarbeide med andre idretter for å øke hallkapasitet for futsal

Norges Håndballforbund

Håndball organiseres av Norges Håndballforbund. Hvis du ønsker å vite mer om håndball og håndballbaner, anbefaler vi å kontakte forbundet.

Utdrag fra NHFs Strategiplan

Anlegg

NHF skal jobbe for at:

 • Alle håndballag har tilgang til minimum 2 timer trening i hall pr uke.
 • Fleridrettshallen er den høyest prioriterte anleggstypen – et anlegg der de fleste møtes til trening og konkurranser.
 • Økonomiske barrierer for deltakelse i drett bygges ned ved at barne- og ungdomsaktivitet tilbys gratis hall-leie.
 • Regionale multianlegg som kan huse større nasjonale og internasjonale konkurranser for en rekke idretter.
 • Et nasjonalt multianlegg med kapasitet til å huse de største internasjonale konkurransene for alle «inneidrettene».

Norges Rugbyforbund - Rullestolrugby

I Norge styres Rullestolrugby av Norges Rugbyforbund, og dersom du er nysgjerrig på Rullestolrugby og anlegg som er lagt til rette for idretten, anbefaler vi at du kontakter dem:

Norges Rugbyforbund - kontakt

Banemål og tekniske krav

Idrettshall, generelt

Krav til egenskaper for gulv i idrettshaller

Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler.

Banemål

Badminton

Basketball

Anleggskrav - Veileder for utvikling av anlegg (for basket)

Basketballkurver

Futsal:

Håndball

Arenakrav topphåndball

Innebandy

El-innebandy

Rullestolrugby

Banemål er definert i dokumentene under:

Totalt areal med soner utenfor banen er ca. 36 x 20 meter. Minimum "Run-off"-areal på hver ende av banen er 3 meter. Dermed passer den fint inn i en håndballbane (det gir 6 meter "Run-off" på hver ende.) Banemålene på selve banen er det samme som for basketball. Foretrukket gulvtype er hardtre/parkett. Anlegget må være tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Volleyball

Sittevolleyball