Logo NTNU

Desinfisering av klatrevegg

Bacheloroppgave fra NTNU 2022

I denne bacheloroppgava fra 2022 med tittel "Mikrobiell vekst og desinfisering i klatresenter" ser studentene på bakterievekst på klatretak. Det undersøkes også på hvilke desinfeksjonsmetoder som egner seg best til desinfisering av klatrevegg.

Sammendrag hentet fra rapporten:

"Klatring er en idrett som har hatt eksplosiv vekst i Norge de senere år og det bygges stadig nye innendørs klatresentre og behovet for nye er økende. Mikrobiell vekst er et generelt problem i idrettsanlegg og spesielt den patogene bakterien Staphylococcus aureus som kan medføre alvorlig infeksjon. Det er i dag lite forskning på mikrobiell vekst i klatresentre og det har utledet følgende problemstillinger:

  • Hvordan er miljøet for mikrobiell vekst i et klatresenter?
  • Er det tilstedeværelse av Staphylococcus aureus på klatretak?
  • Hvilke desinfeksjonsmetoder er best egnet i en klatrevegg?

Det er tatt prøver i Grip Klatrings anlegg ved Sluppen i Trondheim våren 2022. I hovedforsøket ble det tatt åtte prøver fra seks ulike områder i klatresenteret, både i anleggets barneavdeling og voksenavdeling. Det ble tatt prøver av klatretak av tre og plast, det ble tatt prøver høyt og lavt i klatreveggen. De fleste prøver ble tatt midt på dagen, men i tillegg ble det tatt to prøver ved anleggets åpningstid. Det ble tatt prøver fra klatrevegg hvor klatretak var montert noen dager før prøvedagen og fra vegg hvor klatretak var montert flere uker i forveien.

Det ble tatt fem paralleller av hver prøve og hver parallell ble replisert fire ganger. Det ble brukt 3M Swab-Samplers med tilhørende transportvæske til å ta prøver. Prøvene ble tatt fra et område på 10x10 cm. Prøvene ble overført til Tryptic Soy Agar-plater, inkubert ved 37 °C og kolonier ble telt etter 24 og 48 timer. Prøvene hadde gjennomsnitt på 655 (±638) – 5865 (±1771) CFU/dm2. Det er tendenser som indikerer at det er mer vekst på klatretak av plast kontra klatretak av tre. Det var en tendens til mer vekst på klatretak som var nylig montert enn de som var montert flere uker i forveien.

Det ble gjennomført et forsøk med desinfisering av klatretak med Nüscosept PRO, det er et desinfiseringsmiddel som påføres med en sprayflaske og som tørker inn i løpet av noen minutter. Det ble tatt prøve av klatretak før og etter desinfisering. Prøven før desinfisering viste 2750 (±2436) CFU/dm2 og prøven 10 minutter etter desinfisering viste 109 (±95) CFU/dm2, noe som er en nedgang på 96,0%.

Det er gjort forsøk i laboratoriet for å undersøke om klatrekalken har en desinfiserende effekt. Klatretak ble lånt av Grip Klatring på Sluppen for å gjenskape et mest mulig realistisk miljø. Klatretakene ble forsøkt kontaminert ved å gnu hender mot klatretakene, de ble ikke kontaminert tilstrekkelig til å få god nok vekst på Tryptic Soy Agar-plater. Det ble gjort et tilsvarende forsøk hvor klatrekalken var byttet ut med UV-stråling, også her var det problemer med å kontaminere klatretakene tilstrekkelig.

Det er gjort forsøk på å identifisere Staphylococcus aureus og det er indikasjoner på at den er tilstedeværende i klatresenteret, det kreves riktignok mer avanserte metoder som PCR for å kunne slå fast med sikkerhet at bakterien er tilstede, PCR ble ikke utført pga. tidsbegrensning."

Lese mer?

Fullstendig rapport kan hentes via "Last ned"-boksen til høyre.