Full aktivitet i idrettsparken.
Foto tatt av treningsparken en solfylt dag.
Dataanimasjon av klatrevegg og apparater i parken.

Treningsparken ved Norges idrettshøgskole

Utfordringer til alle i umiddelbar nærhet!

Ved Norges idrettshøgskole (NIH) finner vi en treningspark med utfordringer til alle. Parken består av et vidt spekter av apparater og er utformet for å tilby varierte fysiske aktivitetsformer. Flere apparater er tilpasset de med nedsatt funksjonsevne. Treningsparken kan reserveres av idrettshøgskolen til bruk i undervisningssammenheng, men er utenom dette åpen for allmennheten. Anlegget er anbefalt av Norges Studentidrettsforbund.

Bakgrunn

NIH har, siden skolen ble bygget, utviklet de utvendige arealene på campus i samsvar med sine forskningsaktiviteter og fagplaner innenfor de ulike studieretningene. Institutt for idrettsmedisin, Senter for videreutdanning, Studentforeningene og Eiendomsavdelingen besluttet i 2016 at det skulle bygges en treningspark på campus. Målet med treningsparken skulle være å ivareta både forskning og utdanning, i tillegg til å være et lett tilgjengelig treningsalternativ for studenter.

Anlegget

Anlegget holder åpent på dagtid og ligger på skolens område. Anlegget er ment som et anlegg for alle og ligger lett tilgjengelig i tilknytning til T-banestopp, ved Sognsvann i Oslo. NIH skal kunne reservere anlegget for bruk i undervisningssammenheng.

Hva finner en på anlegget?

Anlegget er på 166 kvadratmeter, og består av ulike treningsapparater, samt en klatrevegg på ni kvadratmeter. Apparatene er gjort i kraftig 10x10 cm varmgalvanisert og pulverlakkert firkantstål, og monteres sammen med 12 mm gjennomgangsbolter i A4-kvalitet (rustfri og syrefast). Grunnen under treningsparken er utført med gummigranulatdekke, innrammet av kantstein. Treningsparken byr på apparatene:

  • Nippur Lmax med 36 treningsstasjoner
  • WCH Mini (handikaptilpasset)
  • Double abdominal bench 
  • 9 m² klatrevegg

Nippur Lmax: Dette er et apparat som kombinerer flere treningsstasjoner, og en får dermed mer ut av dette enn flere frittstående apparater. Her finner du både barer i forskjellige høyder, dipsstativ i forskjellige bredder, både horisontale og skrå monkeybars, wallbars (ribbevegg), multibars og oppheng for ringer. Parken har også stang for pole fitness.

WCH Mini Middle rack: Har fire barer i forskjellige høyder, disse er også tilpasset rullestolbrukere. I slike lave barer kan utøvere trene på nye avanserte triks innen calisthenics og street workout. De er også fine for å skalere ned øvelser, og dermed gi enda flere brukere muligheten til å være aktive. I tillegg blir racken mye brukt av de yngre som lekestativ.

Double abdominal bench: Sit-up-benk med to benker som har forskjellig vinkel. Dette apparatet kan også brukes av rullestolbrukere.

Klatrevegg: Et veldig godt likt alternativ, både for store og små.

EPDM-fallunderlag: Fallunderlaget er utført i plasstøpt EPDM, og kan brukes både til å tøye ut, varme opp og å gjøre øvelser på.

Prosessen

Produksjon og installasjon

Selve produksjonen av apparatene tok om lag åtte uker. I den tiden ble det gjort forberedende arbeid og grunnarbeid. Dermed var alt klart for montering når apparatene ble levert. Etter montering ble fallunderlag (EPDM) plasstøpt og det ble montert informasjonsplakater. Total byggetid, fra signering av kontrakt med firmaet Treningspark1 og ferdig til park, ble dermed på ti til tolv uker. Sammen med leverandøren hadde Eiendomsavdelingen ved NIH ansvar for gjennomføringen av selve byggeprosjektet. Grunnforhold og eventuelle konflikter med annen teknisk infrastruktur ble avklart tidlig, slik at det ikke skulle oppstå noen utfordringer i byggeprosjektet.

NIH kunne selv velge farger, og parken ble derfor lakkert i tre farger iht. skolens profilhåndbok. Dette fører til at parken blir enda mer unik for anleggseieren, NIH. Dette kan være attraktivt også for andre anleggsutbyggere. Blant annet får idrettslag muligheten til å vise seg frem ved å bruke f.eks klubbfargene sine, integrere logo eller integrere navn tilhørende anleggseier.

Av praktiske grunner startet byggeprosessen mot slutten av skoleferien 2016 og parken ble offisielt åpnet 15. september 2016.

Prosjektgruppe

Prosjektet på NIH var et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom skolens avdelinger og leverandøren. NIH sin prosjektgruppe bestod av representanter fra Institutt for idrettsmedisin, NIH videreutdanning (PT), Studentforeningene og Eiendomsavdelingen.

Fokus fra skolens side var å etablere en så allsidig treningspark som mulig på det tildelte arealet. Sammen med leverandør ble parken designet slik at de forskjellige faglige behovene ble tilfredsstilt. En vektla at utforming og apparatvalg skulle kunne gi et tilbud til de med nedsatt funksjonsevne; høgskolen har fokus på dette da NIH har studenter med slike behov.

Behovsanalyse

Behov og ønsker om en treningspark på NIH hadde utviklet seg i takt med skolens utdanningsprogram. Ettersom NIH har egne studieretninger for både gymlærer- og PT-utdanning, ble det naturlig at NIH også skulle etablere en treningspark for både undervisning og aktivitet. Målet var å kunne tilby lærere og studenter en tidsriktig og flerfunksjonell treningspark. Dermed skulle de kunne praktisere og skaffe seg erfaringer med denne treningsformen som de kunne ta med seg videre inn i arbeidslivet. Utbredelsen av slike parker har økt kraftig de seneste årene. NIH mente derfor det var riktig å etablere en selv, slik at studentene fikk et godt grunnlag for å videreformidle treningsformen inn i skolen eller treningssenterbransjen.

Erfaringer

Samarbeidet med leverandør som også hadde meget god innsikt i treningsbransjen, gjorde at prosjektet ble utformet og gjennomført på en svært tilfredsstillende måte.

Økonomi og finansiering

Treningsparken kostet 400 000 kroner eks. moms, og midlene ble tildelt idrettshøgskolen gjennom investeringsmidler fra Kunnskapsdepartementet (KD). Kostnader til drift av treningsparken ligger i skolens driftsbudsjett, og dreier seg i all hovedsak om timer brukt til periodisk vedlikehold utført av egne driftsteknikere.

Drift

NIH hadde et service- eller vedlikeholdssamarbeid med Treningspark1 de første årene, men har sammen med dem konkludert med at NIHs egne driftsteknikere kan utføre periodisk vedlikehold i treningsparken. NIH har halvårlige vedlikeholdsaktiviteter, som dreier seg om kontroll og/eller stramming av bolter og innfestinger, samt spyling og blåsing av det støpte granulatdekket. Hver aktivitet har en tidsramme på omtrent 2 timer. NIH vurderer ingen av driftsoppgavene til å være hverken kostnads- eller spesielt tidkrevende. 

Ved behov for reservedeler, som skruer og bolter, kan dette skaffes av tilstrekkelig kvalitet hos industrirekvisitaforhandlere, og leverandør vil kunne skaffe andre deler til anlegget ved behov (per januar 2023 har dette enda ikke vært nødvendig hos NIH). Utstyr som benyttes til vedlikeholdsarbeidet er i første rekke løvblåser og høytrykksspyler. Ettersom ett av apparatene har tredetaljer, må dette oljes eller behandles årlig. 

Nøkkelpunkter

Hver park som leveres av Treningspark1 AS er unik, også denne. Apparatenes er utforming og parkens innhold, gjør at det blir en leke- og aktivitetspark for store og små. Treningsparken er tilrettelagt både for NIH sine formål, og de aller fleste andre brukere. NIH har fått en flott treningspark, som også er blitt en populær sosial møteplass. 

Treningsparken krever minimalt med vedlikehold. Apparatene er utrolig solide og leveres med lang garanti.

Les mer / referanser

Artikkelen baserer seg på informasjon fra eiendomssjef ved NIH Eiendomsavdelingen. 

Mer om treningsparken kan leses på Treningspark1 sin side om anlegget.