Illustrasjonsbilde

"Framtidens idrottshall"

Svenskt konseptprogram for idrettshallen!

Innovative løsninger, effektiv bruk av arealer og flerfunksjonalitet - dette beskriver det nye konseptet fra Sveriges fem største særforbund for innendørsidrett og arkitektkontoret White: "Framtidens idrottshall"! Prosjektet startet i oktober 2019 og 1. september 2020 ble konseptet presentert på et webinar. godeidrettsanlegg.no har fått lov å publisere rapporten her hos oss!

Idretten og folks aktivitetsvaner har forandret seg, men idrettshallen har ikke nødvendigvis fulgt utviklingen. De fem største særforbundene for innendørsidrett i Sverige (Basketboll-, Gymnastik-, Handboll, Innebandy- och Volleybollförbundet) har sammen med White arkitektene i prosjektet "Framtidens idrottshall" fornyet tanken om hva en idrettshall er. De beskriver idrettshallen som et møtested i hverdagen, et sted for idrett og skole, samt et sted for livslang bevegelsesglede.

Konseptet skal kunne brukes som mal og inspirasjon både av kommuner og private aktører som bygger idrettshall.

Presentasjon av Framtidens idrottshall

Denne videoen er laget av White Arkitekter, og viser det webinar som ble arrangert i forbindelse med lansering av konseptet.