Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Plassering av kurven

Her kan du se en skisse over spillebanen for basket:

Den er hentet fra "NBBF Offisielle spilleregler for basket 2018".

Les mer om baner i veilederen for idrettshaller:

 

Matchbane

I en normalhall (idrettshall) er det plass til én matchbane på langs. For denne banen bør det monteres to stk. nedsenkbare basketballkurver fra taket. Hvis man ikke bruker nedsenkbare basketballkurver, skal stativstolpene fra kurvene plasseres to meter fra banen.

Treningsbane

Det bør merkes opp to eller tre treningsbaner på tvers avhengig av eventuelle skillevegger. For treningsbanene er det hensiktsmessig med veggmonterte plater/kurver. Dersom det skal benyttes flyttbare basketballstativer (gulvstativer) i hallen, må materiellrom planlegges slik at stativene får plass, og enkelt kan flyttes inn og ut.

Minibasket

Hvis man også tilrettelegger for minibasket, kan kurvene for dette enten festes på veggen eller være flyttbare gulvstativer. Husk at flyttbare gulvstativer krever lagringsplass.

Streetbasket

For streetbasket anbefales at stolpen fra kurven plasseres minst 50-80 cm bak banen, men gjerne mer. Hvis man plasserer stativstolpen på eller veldig nærme banen, risikerer man å ødelegge spillmulighetene, og i verste fall øker risikoen for at spillerne treffer stolpene og skader seg.

Fjæravlasting

Norges Basketballforbund anbefaler såkalte fjæravlastede kurver, grunnet vesentlig lavere slitasje på kurven i seg selv og ikke minst redusert belastning på den bærende konstruksjonen som holder plate og kurv. Fjæravlastede kurver bøyes ikke som "faste" kurver kan gjøre. Dermed er de langt mindre utsatt for både slitasje og hærverk.

På offentlige utebaner uten tilsyn anses fjæravlastning som en absolutt nødvendighet med tanke på at kurven skal kunne brukes mest mulig og ikke behøves jevnlige reparasjoner og utskiftninger av kurv.

Kostnaden for fjæravlastede kurver er noe høyere, men betaler seg fort igjen da de sjelden behøves å byttes.

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du har spørsmål om basketball, baner og kurver, anbefaler vi at du tar kontakt med Norges Basketballforbund.