Basketballkurver

Basketballkurver

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Plassering av kurven

Her kan du se en skisse over spillebanen for basket. Den er hentet fra NBBF Offisielle spilleregler for basket 2018.

I en normalhall (idrettshall) er det plass til én matchbane på langs. For denne banen bør det monteres to stk. nedsenkbare basketballkurver fra taket. Hvis man ikke bruker nedsenkbare basketballkurver, skal stativstolpene fra kurvene plasseres to meter fra banen.

Det bør merkes opp to eller tre treningsbaner på tvers avhengig av eventuelle skillevegger. For treningsbanene er det hensiktsmessig med veggmonterte plater/kurver. Dersom det skal benyttes flyttbare basketballstativer (gulvstativer) i hallen, må materiellrom planlegges slik at stativene får plass, og enkelt kan flyttes inn og ut.

Les mer om baner i veileder for idrettshall. Hvis man også tilrettelegger for minibasket, kan kurvene for dette enten festes på veggen eller være flyttbare gulvstativer. Husk at flyttbare gulvstativer krever lagringsplass.

For streetbasket anbefales at stolpen fra kurven plasseres minst 50-80 cm bak banen, men gjerne mer. Hvis man plasserer stativstolpen på eller veldig nærme banen, risikerer man å ødelegge spillmulighetene, og i verste fall øker risikoen for at spillerne treffer stolpene og skader seg.

Fjæravlasting

Norges Basketballforbund anbefaler såkalte fjæravlastede kurver, grunnet vesentlig lavere slitasje på kurven i seg selv og ikke minst redusert belastning på den bærende konstruksjonen som holder plate og kurv. Fjæravlastede kurver bøyes ikke som "faste" kurver kan gjøre. Dermed er de langt mindre utsatt for både slitasje og hærverk.

På offentlige utebaner uten tilsyn anses fjæravlastning som en absolutt nødvendighet med tanke på at kurven skal kunne brukes mest mulig og ikke behøves jevnlige reparasjoner og utskiftninger av kurv.

Kostnaden for fjæravlastede kurver er noe høyere, men betaler seg fort igjen da de sjelden behøves å byttes.

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du har spørsmål om basketball, baner og kurver, anbefaler vi at du tar kontakt med Norges Basketballforbund: Kontaktside

Annen informasjon

55 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Innholdstype: Verktøy

El-innebandy

Du finner her et hefte om el-innebandy, laget av Norges Bandyforbund. Heftet gir deg informasjon om regler og oppsett, men også tips til øvelser og trening.

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Kjersti Lie

Gløshaugen idrettspark

Gløshaugen idrettspark er et studentidrettsanlegg som er bygd med løsninger for å være et flerbruksanlegg og er tilrettelagt med målløsninger og merking for flere idretter. Anlegget brukes i dag til...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Sider