Illustrasjonsbilde vektløfting
Anleggstype

Vektløfteranlegg og styrkeløftanlegg

Her finner du nyttig informasjon om anlegg for vektløfting og styrkeløft.

Om vektløfting og styrkeløft

Generelt anbefales det å plassere anlegg for vektløfting og styrkeløft i 1. etasje. Det er viktig at gulvets bærekonstruksjon i salen er prosjektert for den belastningen aktiviteten vil medføre.

Vektløfting

Vektløfting er en idrett som har pågått siden antikkens olympiske leker. I Norge er idretten tilrettelagt for utøvere i alle aldre - fra 10 år til opp godt over 80 år. Du kan lese mer om vektløfting i Norge her: 

Om vektløfting på Norges Vektløfterforbunds nettside

Styrkeløft

Styrkeløft er en idrett der man konkurrerer i tre grener: knebøy, benkpress og markløft. Det svenske forbundet har beskrevet grenene:

"Vanliga frågor" på nettsiden til Svenska Styrkelyftförbundet (sv).

Norges Vektløfterforbund

Det er Norges Vektløfterforbund som organiserer vektløfting i Norge. Dersom du har spørsmål om vektløfting, anlegg for vektløfting og/eller utstyr, anbefaler vi at du tar kontakt med forbundet: Norges Vektløfterforbunds forbundskontor.

Anleggsplan

Utdrag fra Strategisk plan Norges Vektløfterforbund 2017 - 2024

5.4 Anleggsutvikling

5.4.1 Mål:

At styrkerommene som bygges i nye idrettsanlegg, på steder der det er vektløfterklubber, blir utformet slik at det kan trenes og konkurreres i vektløfting i arealet

5.4.2 Strategi:
  • Opprette et anleggsutvalg i NVF
  • Arrangere en årlig anleggskonferanse
  • Ferdigstille en veileder for treningsrom beregnet for vektløfting
  • Bistå klubbene med kontakt og påvirkning av idrettsrådene slik at anlegg for vektløfting gis prioritet, og slik at man utnytter idrettsrådenes til å få hjelp rundt kompetanse ift. spillemidler og annen finansiering
  • Bistå utbyggere av vektløfteranlegg med kontakt opp mot utstyrsleverandørene

Norges Styrkeløftforbund

Det er Norges Styrkeløftforbund som organiserer styrkeløft i Norge. Dersom du har spørsmål om styrkeløfting eller anlegg for styrkeløfting, anbefaler vi at du kontakter forbundet:

Forbundskontoret Norges Styrkeløftforbund

Anleggsplan

Utdrag fra Strategisk Plan 2020-2022

Klubb og region

Hovedmål: Regioner og klubber samarbeider med NSF mot felles mål.

Delmål:

(...)

  • Alle våre klubber skal ha tilgang til egnede lokaler for trening og konkurranser.
  • Vi skal tilrettelegge for at klubbenes anlegg er tilgjengelig også for paraløftere.

Banemål og tekniske krav

Norges Styrkeløftforbund har skrevet et dokument om krav til anlegg:

Treningsanlegg for styrkeløft

Du bør ellers ta kontakt med respektive forbund for å få informasjon om størrelse og krav til anlegg for styrkeløft og/eller vektløfting. En veileder er under arbeid og publiseres etter hvert her på godeidrettsanlegg.no.