Eika Sportssenter fasade
Inngangsparti Eika Sportssenter.
Fasade Eika sportssenter
Inngangsparti Eika sportssenter
Klatreanlegg Eika sportssenter
Klatrehallen Eika Sportssenter
Eika sportssenter klatrehall
Klatrehallen Eika sportssenter
Treningssenter Eika sportssenter
Treningssenter Eika sportssenter
Treningssenter Eika sportssenter
Spinningsal Eika sportssenter
Sosial sone Eika sportssenter
2. etasje i treningssenteret i Eika Sportssenter
Garderober Eika sportssenter
Inngangsparti/resepsjon Eika sportssenter
Aktivitessal Eika sportssenter
Aktivitetssal Eika Sportssenter
Treningssenter Eika sportssenter

Eika Sportssenter

Universitetsmiljøets samlingssted

En stadig økende studentmasse på NMBU la grunnlaget for en betydelig utvidelse av treningsfasilitetene til Studentsamskipnaden i Ås. Utbyggingen tok utgangspunkt i det eksisterende idrettsbygget, GG-hallen fra 1988. Det nye idrettsanlegget, Eika Sportssenter, ble åpnet i november 2016. I dag har idrettsanlegget blitt et naturlig samlingssted for både studenter og ansatte, og fremstår som et nytt kraftsenter for fysisk aktivitet for hele universitetsmiljøet i Ås. Anlegget er anbefalt av Norges Studentidrettsforbund.

Bakgrunn

Fra 1989 var det den 2 700 kvadratmeter store GG-hallen idrettshallen som Studentsamskipnaden i Ås disponerte [1]. Etter hvert som årene gikk, og studentmassen økte, ble naturlig nok kapasiteten i den gamle hallen sprengt. Hallen skulle kunne betjene 1200 studenter med sine 2 700 kvm, men på daværende tidspunkt nærmet antall studenter seg 6000. Dette var utgangspunktet for prosessen med å bygge ut idrettshallen. I februar 2013 henvendte SiÅs seg til NMBU for å starte en prosess om vederlagsfri overføring av GG-hallen (som var studentenes hall) til SiÅs, før SiÅs kunne starte en utbygging av arealene.

Medvirkning

Det ble etablert en arbeidsgruppe som bestod av SiÅs styret, arkitekter og idrettssjef. For å avdekke ønsker og behov fra idrettslagene ble NMBUI (NMBU studentenes idrettslag) invitert til å komme med innspill til det nye anlegget. Det ble sett på ulike løsninger for å renovere og bygge på det gamle anlegget, og det ble tidlig klart at det mest økonomiske og arealeffektive var å rive alt foruten hallen og gymsalen.

Fra forhåndsgodkjenning til åpning

Den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen fra Kulturdepartementet kom 24.08.15. 05.11.15 vedtok SiÅs styret at de ønsket å gjennomføre prosjektet. Riving av eksisterende bygg ble påbegynt i desember 2015 og den nye hallen, som fikk navnet Eika Sportssenter, åpnet dørene i november 2016 og byr nå på 4 800 kvadratmeter for studentene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. [2].

Eika Sportssenter
Eika Sportssenter mot Skogsdammen. Foto: Dyrø og Moen AS

Anlegget

Eika Sportssenter ligger som en del av NMBU campus på Ås. Senteret har umiddelbar nærhet til de kulturelle institusjonene Aud Max og Studentsamfunnet i Ås, som bidrar til at Eika Sportssenter har blitt en viktig og integrert del av det unike kulturelle tilbudet studentene har på NMBU [3].Den tidligere GG-hallen fremstod lukket og lite eksponert i møte med sine omgivelser [3]. Ved utformingen av Eika Sportssenter har derfor arkitektene i Dyrø og Moen hatt fokus på bygningens formspråk, arkitektoniske eksponering og forholdet til det omkringliggende landskapet. Tilbygget ved Skogsdammen mot øst er utformet slik at de nye treningsarealene, gjennom utbredt bruk av glass, eksponeres mot dammen og Drøbakveien. Mot vest er det nye klatretårnet godt synlig mot Meierikrysset og Pentagon.

Fasader Eika Sportssenter
Fasade Eika Sportssenter. Foto: Dyrø og Moen AS.

Topp moderne sportssenter

Fra å være en tradisjonell treningshall er anlegget transformert til et topp moderne sportssenter med fullverdige treningstilbud [1]. Anlegget ble utvidet med 2 000 kvm til det nå 4 800 kvm store Eika Sportssenter og inneholder:

 • Idrettshall 1100 kvm
 • Gymnastikkhall 320 kvm
 • 1 aktivitetssal/dansesal tilpasset gruppetrening 300 kvm
 • 1 aktivitetssal tilpasset gruppetrening og slyngetrening 170 kvm
 • 610 kvm med klatreflater (70 kvm for buldring og ca. 540 kvm med klatrevegger) [4]. Det er muligheter for opptil 70 ruter samtidig, med noe varierende antall og vanskelighetsgrad. Rutene blir satt av dyktige klatrere, og kan endres.
 • Spinningsal på 70 kvm med 32 sykler 
 • Treningssenter 800 kvm

Grønne løpebanematter og sykler inne på Eika sportssenter
Treningssenteret. Foto:Dyrø og Moen AS.

Prosessen

SiÅs og Veidekke inngikk tidlig i prosjektet en avtale om samspillsentreprise. På den måten hadde de tilgang til riktig kompetanse fra starten, og samarbeidet mellom byggherre, arkitekter og rådgivende ingeniør er en del av suksessen med bygget. Ulike muligheter for løsninger ble analysert og gjennomgått mens tegningene enda ble utformet.

Tilgang til det gamle senteret i byggeperioden

Siden idrettstilbudet er en svært viktig del av studentenes sosiale liv ble det prioritert å fortsatt holde tilbudet i gang under byggeperioden. Styrke- og kondisjonsutstyr ble flyttet til gymsalen, og en midlertidig inngang bak på bygget ble etablert. Dermed klarte idrettsavdelingen fortsatt å drifte anlegget med tilbud om gruppetrening, treningsmuligheter for idrettslagene samt egentrening i styrke- og kondisjonsavdeling. Da det nye sportssenter skulle åpnes var studentene fortsatt i huset, og på åpningsdagen var det allerede over 1 200 medlemmer. 

Til venstre: Sosiale soner i Eika sportssenter. Til høyre: garderober med tydelig merking.
Sosiale soner og garderober med tydelig merking. Foto:Dyrø og Moen AS

Økonomi og finansiering

Utbyggingen kostet 83 MNOK. De har fått tildelt 16 MNOK i momskompensasjon i 2018, og søkt om 7,5 MNOK i spillemidler. 

Drift

Siden anlegget har blitt mye større og det er mange flere som benytter seg av det, har omkostninger til lys og varme samt servicekostnader på anlegget økt. Ventilasjon har blitt tilknyttet SD-anlegg (sammen med andre anlegg samskipnaden eier) så vaktmestrene har bedre overblikk over eventuelle feil.

Studentsamskipnaden valgte å investere i elektroniske løsninger for inngang, nytt kassesystem og innmeldingssystem. Det vil si at de fleste løsninger for medlemskap og inngang er selvbetjent. Studentsamskipnaden satser heller på faglige ressurser innen idrett, trening og helse enn resepsjonspersonale. På kvelden er resepsjonen bemannet av servicepersonale som er studenter.

Nøkkelpunkter

Tre nøkkelpunkter for bygget var:

 1. Fleksibilitet – det var en viktig prioritering at rommene ble fleksible for å kunne tilpasses eventuelle endringer i bruk og behov
   
 2. Logistikk – det er lagt mange tanker i hvordan folk beveger seg rundt i bygget og tenkt løsninger for lett ferdsel.
   
 3. Lagerplass – fokus på nok lagerplass på riktig sted

Oppdeling mellom åpne og låste deler

Det var tidlig ønske om mulighet til å ha deler av bygget åpent uten bemanning i resepsjonen, mens andre deler er stengt. Dermed ble logistikken i bygget veldig viktig, og det ble jobbet mye med ulike løsninger for å få til et bygg der noen arealer kan låses av, og andre kan være åpne. I dag har styrke- og kondisjonsavdelingen (treningssenterdelen) åpent fra 06.00-00.00.

Oppbevaring

I tillegg ble det prioritert å lage treningssaler med smarte løsninger for oppbevaring. Når det ikke er oppbevart utstyr inne i salene er det lettere å holde det rent, og rommet blir mer fleksibelt for ulik bruk.

Flere suksesskriterier

Andre årsaker til at bygget ble en suksess er blant annet:

 • Beliggenhet. Eika Sportssenter ligger i tilknytning til fotball- og friidrettsområder, som en del av campusområdet og nært studentboligene.
 • Klatreanlegget er et spennende og annerledes moment i denne type bygg.
 • Åpningstidene er utvidet betraktelig. Det bedrer tilbudet og sikrer at det er god kapasitet i styrke- og kondisjonsområdene.
Klatreanlegget Eika Sportssenter
Klatreanlegget. Foto:Dyrø og Moen AS.

Referanser / Les mer

1. Alsén, Knut W. L Eika Sportssenter tar form. Hentet fra: https://autentiske.wordpress.com/autentisk/artikler/sias-treningssenter-tar-form/ (03.04.19)

2. Kristiansen, Morten. Målet er 50 prosent av markedet. Hentet fra: https://t-i.no/2017/01/16/malet-50-prosent-markedet/ (03.04.19)

3. Dyrø og Moen Arkitekter. Eika sportssenter. Hentet fra: https://dmarkitekter.no/prosjekt/gg-hallen/ (03.04.19)

4. Velkommen til Eika klatreanlegg. Hentet fra: https://www.sias.no/klatring/category889.html (03.04.19)