Friidrettshallen i Bærum idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Idrettshallen i Bærum idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Fotballhallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark

Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter. Idrettshallen i parken er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Basketballforbund.

Bakgrunn

Startet med planer for fotballhall

Utgangspunktet for BIP var at det skulle bygges en fotballhall. Flere klubber ønsket seg ulike anlegg blant annet en friidrettshall, en tennishall og et svømme-/stupeanlegg. Sju idrettslag dannet stiftelsen Rud Hauger Idrettspark og tok initiativet til et felles bygg. Dette etter 40 års vurdering av ulike forslag opp gjennom årene.

Initiert av idrettslagene - gjennomført av kommunen

Kommunen engasjerte seg i planene og det var bred politisk enighet om prosjektet. Utfallet ble tilslutt en idrettspark med fleridrettshall, fotballhall med 7'er kunstgressbane og en friidrettshall. Det var planlagt et svømme/badeanlegg, men dette ble tatt ut fra dette prosjektet etter usikkerhet på pris for gjennomføring.

Dermed ble BIP initiert av idretten og gjennomført av kommunen. Oppstart var august 2011 og anlegget ble ferdigstilt mars 2013.

Anlegget

Lokasjon

BIP ligger på Rud i Bærum kommune, ca. 10 minutters kjøring fra Sandvika sentrum. Det ligger sentralt i forhold til T-bane og buss, hvilket tilgjengeliggjør anlegget for brukerne.

Hva finnes i Bærum Idrettspark?

BIP er et fleridrettsanlegg hvor et bredt spekter av idretter har muligheter til å drive sin aktivitet. Selve bygget består av

 • Friidrettshall
 • Fotballhall 7'er
 • Styrketreningsrom
 • Fleridrettshall.

Innlemmet i idrettsparken er utendørsanlegget, hvor det er

 • Kunstisbane med bandystørrelse
 • Ishall (privat)
 • Ttuftepark (trimpark)
 • Sandvolleyballbaner
 • Parkoranlegg
 • Rulleskiløyper (som prepareres med spor på vinteren)
 • Streetbasket
 • Frisbeegolf
 • Soft-/baseball bane kombinert med cricketbane.

Planer for fremtiden

Svømmehallen (som først var en del av dette prosjektet) er under utbygging i disse dager (januar 2020, red.anm.), og skal ferdigstilles i 2021. Her vil det bli 50 metersbaner og undervisningsbasseng.

Det er også planer for et utendørs friidrettsanlegg, som planlegges gjennomført i 2021/2022.

Sammen gjør alle disse anleggene BIP til et idrettsparadis for befolkningen i Bærum og for idretten i Norge.

Fleridrettshallen

I fleridrettshallen (1 500 kvm) er det lagt til rette for mange aktiveter, blant annet

 • 3 tennisbaner
 • 3 fullverdige basketballbaner
 • håndballbane
 • innebandybane
 • volleyballbaner
 • badmintonbaner

I hallen er det 500 sitteplasser. Underlaget på aktivitetsflaten er kombieelastisk gulv.

Brukere

Fleridrettshallen brukes primært av idretter som basket, volleyball, badminton, innebandy, turn og tennis. Hallen brukes på dagtid av Akershus fylkeskommune til gymtimer for tre videregående skoler i området.

Friidrettshallen

Friidrettshallen (7 300 kvm) er en av Norges største og mest innholdsrike haller med 1 000 sitteplasser. En infotavle på 48 kvm gir gjestene god informasjon under stevner og kan koples direkte til TV- sendinger. Friidrettshallen er en innendørs trenings og konkurranse arena for friidretten i Bærum i tillegg til et hovedanlegg for Østlandet når det kommer til konkurranse. Det arrangeres både ungdomsmesterskap, nasjonale mesterskap og internasjonale stevner i friidrettshallen.

Hallen har et såkalt Mondo gulv og er tilrettelagt for kasteøvelser (slegge, kule, spyd og diskos), tresteg, høyde- og stavhopp og løpgrener: 60 meter med 8 baner, 100 meter med 6 baner og 200 meter rundbane med doserte svinger. På utsiden av rundbanen finnes også en runde for oppvarming.

Delanlegg turn og styrketrening

I hjørnene av hallen det nedsenket trampoline og hoppegrop og stryrketreningsapparater. 

Fotballhall

Fotballhallen (3 500 kvm) er en 7'er kunstgressbane som brukes som en treningshall av idrettslagene i Bærum. 

Sosiale soner og møterom

Det er flere møte- og sosiale rom i anlegget. Disse benyttes til møter, foredrag og seminarer på kveldstid av frivilligheten, og av forskjellige sektorer fra kommune på dagtid.

De mindre møterommene benyttes også til leksehjelp/pauserom i forbindelse med idrettssakademier og SFO tiltak. Den lokale sjakklubben holder også felles treningskvelder i møterommene.

Anlegget har et stor vrimleareal som binder de forskjellig anleggene sammen. Her er det god oversikt til alle aktivetene som forgår i bygget. I tillegg er det et fult utrustet kjøkken med servieringsskranke som kan benytte ved arrangementer.

Anleggene i idrettsparken blir brukt primært av skoler og idrettslag, men også lokale barnehager, og tilrettelagt trening for utsatte grupper benytter anlegget.

Åpen 365 dager i året

Idrettsparken har arenaverter som tilrettelegger for og bidrar til at gjestene kan konsentrere seg om selve aktiviteten de skal utføre. Anlegget holder en meget høy standard, og har en visjon om å være åpen for aktivitet 365 dager i året, og holde åpent når gjestene ønsker å benytte anlegget.

Prosessen

Kommunen hadde et tett samarbeid med idrettslagene (stiftelsen) gjennom hele prosessen. Det var nedsatt sju forskjellige brukergrupper under planleggingen for å optimalisere anlegget for idrettslagene. Dette samarbeidet var svært nyttig selv om det også var krevende.

I tillegg samarbeidet kommunen med Norges Friidrettsforbund og Norges Svømmeforbund. Samarbeidet var meget bra, og kommunen er veldig stolt over det anlegget som ble realisert.

Økonomi og finansiering

Finansiering og byggekostnader

BIP (innendørsanlegget) hadde en byggekostnad på 341 millioner kroner hvorav ca. 36 millioner kroner finansieres av spillemidler. Resterende ble finansiert av Bærum kommune.

Utendørsanleggene har hatt en byggekostnad på ca. 29 millioner kroner, hvor spillemidler utgjorde rett over 7 millioner kroner, mens resterende 22 millioner kroner er finansiert av kommunen.

Driftskostnader

Driftskostnadene for hallene utgjør ca. 9 millioner kroner hvert år. Dette finansieres av idrettsavdelingen og av eiendomsavdelingen i Bærum kommune.

Utendørsanleggene har en driftskostnad på ca 6,5 millioner kroner.

Inntekter

Den primære inntektskilden for Bærum idrettspark er utleie til arrangementer. 

Drift

Essensielle egenskaper i Bærum idrettspark er imøtekommenhet. Ansatte i Bærum idrettspark er anleggets ansikt utad og dermed er det vesentlig å yte god service ovenfor gjestene, slik at de får en god opplevelse og positive inntrykk.

Renhold dyrest

Oppgavene som er mest kostnadskrevende i Bærum idrettspark er renhold av idrettsdekkene og generell renhold i anlegget. Anlegget renholdes hver dag, og det er gjester i anlegget fra 0800-2230.

Energiløsninger

Et av tiltakene som har blitt gjort for at anlegget skal bli mer bærekraftig er at det er lagt stor vekt på gode energiløsninger og anlegget har energikarakter B. Anlegget henter overskuddsvarme fra kjølemaskinene til kunstisanlegget. Ved å bruke overskuddsvarmen blir driften mer energi/miljø besparende.

Nøkkelpunkter

Mange idretter sammen

Anlegget skiller seg ut ved at det er et universelt anlegg hvor mange idretter kan komme sammen og bedrive idrett på et og samme område. Det er en fantastisk møteplass for barn og unge for idrettslig og sosialt samvær på tvers av aktiviteter. Dette er en unik arena hvor de kan utvikle seg både på det personlige og kroppslige plan. Dermed er det meste tilrettelagt for et variert aktivitetstilbud i BIP. I tillegg kan ledere på tvers av idretter møtes, diskutere muligheter/utfordringer og utveksle erfaringer.

Arenaverter

BIP det eneste anlegget, som kommunen selv vet om, i Norge som har arenaverter. Arenavertene skal bidra til å tlrettelegge for gjestene i anlegget, være imøtekommende og yte god service. 

Åpent

Anlegget er åpent fleste dager i året også på helligdager og høytidsdager. Det arrangeres Åpen hall for for kommunens innbygger  på fredagskvelder og i ferier.

Andre nøkkelpunkter

Andre nøkkelpunkter i prosjektet er:

 • Tørre og tenke stort (samhandling, samlokalisering og sambruk).
 • Dokumentere og synliggjør behovet.
 • Tydelig prioritering.
 • Involver politikerne.
 • Involvering av idretten.
 • Sette av tid og ressurser til planarbeidet.
 • Ta brukermedvirkning på alvor (involvere idretten også på de vanskelige valgene).
 • Tenk regionalt samarbeid.