Anleggstype

Streetbasketanlegg

Her finner du informasjon om streetbasketanlegg.

Om streetbasketanlegg

Streetbasket spilles på asfalterte flater, enten med to kurver (som tradisjonell basket), eller med en kurv.

Streetbasket spilles både organisert og egenorganisert.

Norges Basketballforbund

Basket organiseres av Norges Basketballforbund. Dersom du har spørsmål om basket og anlegg for basket, ta kontakt med forbundet:

Norges Basketballforbund - kontaktside

Utdrag fra Norges Basketballforbunds anleggsplan 2020 - 2024

Mål for anleggsarbeidet

I løpet av perioden 2020-2024 skal anleggsarbeidet jobbe for å imøtekomme en rekke
målsetninger for å utvikle norsk basket.

I løpet av planperioden har organisasjonen følgende mål:

  • 40% av norske basketklubber er representert i idrettsråd eller tilsvarende
  • Klubbenes kompetanse på anlegg er styrket gjennom klubbutvikling
  • Fremskaffe nasjonalt krav for bygging av flerbrukshall på alle skoler
  • Det foreligger nasjonale anleggskrav for utforming av basketanlegg
  • Ha utarbeidet et planverk for nasjonalt anlegg