Illustrasjonsbilde kunstgress uten innfyll

Kunstgress i ballbingen - hva bør du velge?

Tips fra Senter for idrettsanlegg og teknologi

Det finnes utallige ballbinger i Norge, og de fleste er i flittig bruk. Ballbingen er populær for elever i skolefriminuttet og brukes som en del av et nærmiljøtiltak. I ballbingen kan det gjøres flere aktiviteter, alt fra den ene som driver skuddtrening i fotball, til gjengen som setter opp lag og spiller mot hverandre, eller de som holder på med egentrening eller annen aktivitet enn fotball.

Aktivitet fører til granulatsvinn

Aktiviteten er gjerne basert på spontane initiativ, og ligner lite på organisert trening i regi av en klubb. Aktivitetens egenart indikerer at det kan antas at det er en større del som bruker joggesko eller andre sko uten knotter, enn tradisjonelle fotballsko. Et naturlig spørsmål blir da hvilket kunstgress en ballbinge bør ha for å tilfredsstille brukerens behov, men også med et øye på miljø.

Forskningskampanjen - Sjekk kunstgresset

Forskningskampanjen "Sjekk kunstgresset" fra 2017 undersøkte miljøperspektivet og så på hvordan gummigranulat blir med spillere ut fra en kunstgressbane, og hvor mye dette blir i løpet av et år.

Tabell 1: Gjennomsnittlig mengde granulat per spiller etter et visst antall kamper spilt på en bane med SBR-granulat som ifyllsmaterialet. Det er kun kamper som er spilt ved tørre forhold som er inkludert i tabellen (Forskningskampanjen, 2017)

Banestørrelse Gjennomsnittlig mengde granulat per spiller  Antall kamper spilt
Ballbinge 1,6 ml 8
5-er 0,9 ml 9
7-er 1,3 ml 20
9-er 1,2 ml 22
11-er 1,2 ml 177
Alle baner utenom ballbinger 1,2 ml 187

 

Forskningskampanjen (2017) undersøkte hvor mye gummigranulat som forsvinner årlig dersom alle offisielle kamper ble spilt på kunstgress. Dette tilsvarer ca. 65 tonn gummi per år. Dersom alle kunskgressbanene ble brukt mellom 1800-2200 timer per år ville svinnet vært på rundt 56-65 tonn i året.

Størst granulatsvinn fra ballbinger

Et av flere funn i undersøkelsen var at ballbingene virker å gi et større svinn av granulat enn andre banetyper. Tatt i betraktning at aktiviteten ikke er organisert, og at det ikke finnes tekniske løsninger for å hindre granulatsøl, er det naturlig å anbefale at slike flater ikke bør ha kunstgress med gummigranulat i. Dette er like relevant der ballbingen ligger i skolegården som der den er en del av nærmiljøet i et boligområde.

Gode alternativer til SBR

Så er det heldigvis slik at det finnes gode systemer uten syntetisk ifyll for denne type aktivitetsflater. Både kunstgress med sand, gjerne med kortere fiber enn det som brukes i fotballbaner, og kunstgress helt uten ifyll er tilgjengelig i markedet. Bruk av en dempematte under gresset vil gi en bedre brukeropplevelse, og der finnes også her et godt utvalg av produkter tilgjengelig.

Referanser

Forskningskampanjen (2017). Sjekk kunstgresset. Hentet 09.oktober 2021 fra https://www.miljolare.no/aktiviteter/kunstgress/rapport