Logo NTNU

Bærekraftig tennishall i massivtre

Bacheloroppgave fra NTNU 2023

En bacheloroppgave fra NTNU tar for seg et bærekraftig og banebrytende hallkonsept: En tennishall med tilhørende klubbhus i massivtre. Ved bruk av limtre og massivtre som konstruksjonsmateriale er tennishallen bærekraftig, både med tanke på energi og økonomi.

Om oppgaven

Bacheloroppgaven omhandler prosjektering og design av en tennishall i massivtre, der oppgaven har forsøkt å se på muligheten for å bygge et helhetlig tennisanlegg med tilhørende klubbhus, til inspirasjon for andre. Interessenter skal kunne finne gode løsninger i konseptet til å ta med inn i deres prosjektering av tennishall, eller andre idrettsanlegg.

Kunnskap om Lade Tennisarena og et konsept utarbeidet av IL Sverre har vært flittig brukt for å kunne prosjektere tennishallen med høy kvalitet. Oppgaven inkluderer arbeid for utforming, akustikk, brann, bæresystem, konstruksjonsløsninger, energiberegninger og kostnadsberegning. 

Bærekraft og universell utforming

Ved bruk av limtre og massivtre som konstruksjonsmateriale, bygging etter passivhusstandard og gjennom økonomisk bevisste valg, er tennishallen bærekraftig både med tanke på energi og økonomi. Den er også bærekraftig designet for framtidig vekst i sporten og sikrer langsiktig funksjonalitet. Ved god prosjektering av universell utforming er også god sosial bærekraft sikret, i form av gode hensyn til brukere og besøkende med ulike funksjonsnedsettelser.

Akustikk

En essensiell del av oppgaven har vært dedikert til akustiske utfordringer, der fokuset ikke bare har vært på å sikre komfort for spillere og tilskuere, men også å tilfredsstille kravene til lydklasse C, for å kvalifisere for nødvendige spillemidler. Den nøye gjennomtenkte tilnærmingen har involvert omfattende arbeid for å oppfylle kravene til etterklangstid, som er avgjørende for en optimal tennishallopplevelse. Videre har økonomiske materialvalg blitt prioritert, med mål om å holde kostnadene på et fornuftig nivå, uten å gå på kompromiss med kvaliteten på de bygningsfysiske egenskapene og bygningstekniske løsningene.

Les oppgaven

Oppgaven kan lastes ned og leses i sin helhet via "Last ned eksternt"-boksen til høyre. Oppgaven lastes ned eksternt via NTNU Open; der finnes også mer informasjon om oppgaven.