Illustrasjonsbilde tennis
Anleggstype

Tennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene innen tennis.

Om tennisanlegg

Tennisbaner

Tennis kan spilles både utendørs og innendørs. Underlaget utendørs er av grus, gress, sement eller "gummiasfalt" utendørs. Innendørs er det av tre eller noen variant av hard court.

En boblehall kan være et alternativ dersom man ønsker å beholde utendørsbanen, men være innendørs i perioder.

Les mer om boblehall hos Norges Tennisforbund

Padeltennis

Padeltennis er den nyeste grenen i Norges Tennisforbund. Padel og er en kombinasjon av tennis og squash som med fordel kan spilles både inne- og utendørs. Det spilles to mot to og man benytter vegger rundt banen. 

Padel krever minimalt med plass sammenlignet med f.eks. en tennisbane. På samme areal som en tennisbane kan man anlegge tre padelbaner med plass til 12 aktive spillere samtidig. Banemålene er 20 x 10 meter, omringet av 4 meter høye vegger.

På Norges Tennisforbunds nettsider står det mer om padeltennis.

Norges Tennisforbund

Det er Norges Tennisforbund som organiserer tennis og padeltennis i Norge. Dersom du har spørsmål, anbefaler vi å kontakte forbundet: Norges Tennisforbunds kontaktside.

Anleggsplan

Utdrag fra Norges Tennisforbunds Strategi- og Handlingsplan (2016):

Bakgrunn

Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk tennis. Klubbene må være spydspissen i arbeidet for flere og bedre anlegg, men Norges Tennisforbund ønsker å jobbe aktivt med anleggsutvikling og å bistå̊ med rådgivning til klubber og initiativtagere.

Hovedmål

  • Oppnå en markant økning i antall tennisbaner med særlig fokus på innendørsanlegg
  • Opprettholde og forbedre tilskuddsordningene ved spillemidler og momskompensasjon
  • Øke tilgjengeligheten for informasjon om anleggsutvikling; både ved bruk av nettsider men også bruk av ressurser fra NTF administrasjonen