Anleggstype

Basketballbane

Organisert basket spilles ofte innendørs, men det er vanlig med nærmiljøanlegg for basket utendørs.

Se også Anleggstype Idrettshall.

Om basketballbaner

En basketballbane måler 15 x 28 meter, eksklusive sikkerhetssoner.

I haller er takhøyden er 7 meter eller mer. Både basket og rullestolsbasket foretrekker parkettgulv i idrettshallen. Hvis man vil tilrettelegge for rullestolsbasket, kan det være lurt å planlegge lagerplass for rullestolene som brukes.

Se mer under Banemål og tekniske krav.

Se også streetbasketanlegg.

Norges Basketballforbund

Basket organiseres av Norges Basketballforbund. Dersom du har spørsmål om basket og anlegg for basket, ta kontakt med forbundet:

Norges Basketballforbund - kontaktside

Utdrag fra Norges Basketballforbunds anleggsplan 2020 - 2024

Mål for anleggsarbeidet

I løpet av perioden 2020-2024 skal anleggsarbeidet jobbe for å imøtekomme en rekke
målsetninger for å utvikle norsk basket.

I løpet av planperioden har organisasjonen følgende mål:

  • 40% av norske basketklubber er representert i idrettsråd eller tilsvarende
  • Klubbenes kompetanse på anlegg er styrket gjennom klubbutvikling
  • Fremskaffe nasjonalt krav for bygging av flerbrukshall på alle skoler
  • Det foreligger nasjonale anleggskrav for utforming av basketanlegg
  • Ha utarbeidet et planverk for nasjonalt anlegg