Anleggstype

Basketballbane

Organisert basket spilles ofte innendørs, men det er vanlig med nærmiljøanlegg for basket utendørs.

Se også Anleggstype Idrettshall.

Om basketballbaner

Basketballhall

En basketballbane måler 15 x 28 meter, eksklusive sikkerhetssoner. Aktivitetsflaten skal være 20 x 32 meter, med takhøyden 7 meter eller mer. Både basket og rullestolsbasket foretrekker parkettgulv i idrettshallen. Hvis man vil tilrettelegge for rullestolsbasket, kan det være lurt å planlegge lagerplass for rullestolene som brukes.

Se mer under Banemål og tekniske krav.

Utendørs basketballbane

En basketballbane måler 15 x 28 meter, eksklusive sikkerhetssoner. Det er viktig med riktig plassering av basketballkurvene - se verktøyet basketballkurver

Se også streetbasketanlegg.

Norges Basketballforbund

Basket organiseres av Norges Basketballforbund. Dersom du har spørsmål om basket og anlegg for basket, ta kontakt med forbundet:

Norges Basketballforbund - kontaktside

Utdrag fra Norges Basketballforbunds anleggsplan 2020 - 2024

Mål for anleggsarbeidet

I løpet av perioden 2020-2024 skal anleggsarbeidet jobbe for å imøtekomme en rekke målsetninger for å utvikle norsk basket.

I løpet av planperioden har organisasjonen følgende mål:

  • 40% av norske basketklubber er representert i idrettsråd eller tilsvarende
  • Klubbenes kompetanse på anlegg er styrket gjennom klubbutvikling
  • Fremskaffe nasjonalt krav for bygging av flerbrukshall på alle skoler
  • Det foreligger nasjonale anleggskrav for utforming av basketanlegg
  • Ha utarbeidet et planverk for nasjonalt anlegg