Anleggstype

Friidrettshall

Her finner du informasjon om friidrettshall.

Se også Anleggstype Friidrettsanlegg.

Om friidrettshall

En full friidrettsbane har minst 4 rundbaner av 200 meter, eller kan ha treningsflater uten rundbane, men hvor underlaget er tilpasset friidrett for bruk av piggsko.

Området innenfor rundbanene kan enten være tilrettelagt ballspill og annen aktivitet (som i en fleridrettshall) eller tilrettelagt for friidrettsgrenene med sprintbaner mv. 

Norges Friidrettsforbund

Utdrag fra Norges Friidrettsforbunds Strategiplan 2015-2020

Område: Anlegg

Gode anlegg som innbyr til aktivitet er viktig for friidretten. Norsk Friidrett skal jobbe for gode betingelser for trening og konkurranser både sommer og vinter, og være aktive i å utvikle idrettsanlegg i Norge. Det skal utvikles nye konsepter for anleggsutvikling, og samarbeides med andre idretter. God kunnskap om anleggsutvikling, lokal kjennskap og tett samspill med beslutningstakere er viktig i arbeidet med anlegg.

Hovedmålsetting for området

Friidrett skal ha anlegg i alle kommuner som gjør at det kan drives god aktivitet. Anleggssituasjonen skal gjøre oss i stand til å gjennomføre internasjonale, nasjonale, regionale og lokale konkurranser. Friidrettsforbundet skal være en aktiv aktør med kompetanse i anleggssaker, som bidrar til at anlegg planlegges, finansieres, bygges, driftes og vedlikeholdes.

Viktigste innsatsområder

  1. Ha planer og anleggskompetanse som kretser og lag kan benytte når anlegg skal bygges lokalt
  2. Synliggjøre og konkretisere anleggsbehovene for aktuelle utbyggere, NIF, Kulturdepartementets Idrettsavdeling og lokale beslutningstakere
  3. Ha nasjonale anleggsmål og strategier som er kjent for alle
  4. Dokumentere bruk og vedlikehold av bygde anlegg og foreta anleggskontroll
  5. Etablere en møteplass der NFIF og Fotballforbundet kan drøfte skolegårdsanlegg og stadionanlegg for fotball og friidrett
  6. Jobbe for anlegg hvor det kan arrangeres internasjonale mesterskap

Banemål og tekniske krav

Krav til egenskaper for kunststoffdekker for friidrett

Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til kunststoffbaner for friidrett.

Banemål

Se også IAAFs informasjon om friidrettshaller. Den finner du på IAAF - Technical Information, under menyen Manuals & Guidelines.