Anleggstype

Friidrettshall

Her finner du informasjon om friidrettshall.

Se også Anleggstype Friidrettsanlegg.

Om friidrettshall

Friidrett er også en innendørsidrett, og en friidrettshall har minst 4 rundbaner på 200 meter, eller treningsflater uten rundbane, men hvor underlaget er tilpasset friidrett og bruk av piggsko. Området innenfor rundbanene kan enten være tilrettelagt ballspill og annen aktivitet (som i en fleridrettshall), eller tilrettelagt for friidrettsgrener med sprintbaner.

Den som skal bygge friidrettsanlegg, anbefales å kontakte friidrettsforbundet.

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund organiserer friidrett i Norge. I deres strategidokument for 2021-2025, omhandler mål 1.4 anlegg:

Flere anlegg tilpasset lokale forhold og behov

Utdrag fra Norges Friidrettsforbund: Strategisk Plan 2021-2025

Gode fasiliteter og rammer er et premiss for aktivitet. Det er derfor svært viktig at det prioriteres anlegg som henholdsvis dekker lokale, regionale eller nasjonale behov.

Både utbygging og vedlikehold av friidrettsanlegg krever ressurser og kompetanse. Norsk Friidrett skal jobbe for at dette blir ivaretatt.

Mens det samlede antallet friidrettsanlegg utendørs vurderes som relativt godt, er det for mange som har for lang vei til nærmeste innendørsanlegg tilpasset friidrett. Norsk Friidrett bør derfor særlig jobbe for å få nye friidrettshaller og flerbrukshaller tilpasset friidrettens behov.

Selv om det er viktig med god dekning av fullverdige anlegg der konkurranser og mesterskap kan avholdes, er det lokale behovet mange steder først og fremst enklere fasiliteter som skaper lek, aktivitet og rekruttering blant barn og unge. Friplassen og Frifot er konsepter som legger til rette for dette. Norsk Friidrett ønsker flere slike anlegg, slik at den lokale aktiviteten kan øke til en lavere pris.​​​

Banemål og tekniske krav

Banedekke

Norges Friidrettsforbund har en oversikt over godkjente leverandører innen anlegg og stevnerekvisita. Ta kontakt med forbundet!

Krav til egenskaper for kunststoffdekker for friidrett

Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til kunststoffbaner for friidrett (denne skal revideres):

Banemål

Det vil snart komme nye banemål fra Kulturdepartementet.

Se også IAAFs informasjon om friidrettshaller. Den finner du på IAAF - Technical Information, under menyen Manuals & Guidelines. 

Om miljø

Norges Friidrettsforbund har både utviklet en egen miljøpolicy og en miljøveileder for å bidra til at friidrettsanlegg og -arrangementer kan bli mer miljøvennlige. Les mer om friidrett og miljø på Friidrettsforbundets nettside om bærekraft