""
Anleggstype

Fotballhall

På denne siden finner du informasjon og nyttige lenker for fotballhall.

Se også anleggstype fotballanlegg og anleggstype kunstgressbane.

Om fotballhall

Fotballhaller er spesialhaller tilrettelagt for fotball. Spilleflaten består av kunstgress, og det forekommer haller med full størrelse på spilleflaten bane og baner med mindre spilleflate.

Det er viktig at hallene bygges etter krav i Norsk Standard og Teknisk foreskrift (TEK 17). For spillemidler må hallen være isolert. Hallen må være beregnet å holde en temperatur på min. 12 °C.

I tillegg til selve fotballdelen, er det krav om at det skal være minst to sett garderober og lagerfasiliteter.

Se veilederen:

Veileder fotballhaller

Ta kontakt med en av Norges Fotballforbunds anleggskonsulenter for mer informasjon.

Norges Fotballforbund

Fotball i Norge organiseres av Norges Fotballforbund. De har flere anleggskonsulenter, som du kan ta kontakt med dersom du søker mer informasjon om fotballanlegg: Anleggskonsulenter Norges Fotballforbund

Anleggsplan

Utdrag fra NFF´s handlingsplan 2016-2019

Godt tilrettelagt og tilgjengelig anleggskapasitet er avgjørende for å innfri målet om fotball for alle. Mange steder i landet er anlegg en stor utfordring. Det gjelder særlig i storbyer og tilflytningsområder. Klubbene må være spydspissen i det strategiske arbeidet for økt kapasitet, tilpassede anlegg, satsing på vedlikehold og utbygging av nærmiljøanlegg.

Hovedmål:

  • Utvide anleggskapasiteten slik at denne er tilpasset aktivitetsønsker
  • Fortsatt satsing på å bygge kunstgressbaner
  • Utvikle anlegg som gir muligheter for vinterdrift
  • Øke vedlikeholdsgraden
  • Realisere flere nærmiljøanlegg
  • Øke utbyggingstakten av anlegg i storbyer og pressområder
  • Samarbeide med andre idretter for å øke hallkapasitet for futsal
  • Sikre at utbygging, drift og rehabilitering av anlegg blir gjennomført på en miljømessig forsvarlig måte

Banemål og tekniske krav

Banemål

Krav for å motta spillemidler

Krav til isolering av fotballhall

For å kunne motta spillemidler til bygging av fotballhall, må hallen være isolert slik at temperaturen ikke understiger 12 °C. Det gir mulighet til å søke om tilskudd til fotballhaller som er tenkt uoppvarmet, under forutsetningen at de er isolert, slik at temperaturen i hallen holdes over 12 °C. Husk å alltid se i siste versjon av bestemmelsene for spillemidler hva som gjelder.Disse finner du på Kulturdepartementets nettside:

Publikasjoner om idrettsanlegg

Kunstgressbaner

Kulturdepartementet har i oktober 2019 lagt ut ett dokument som beskriver hvilke krav som gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til kunstgressbaner for breddefotball:

 

Om miljø

Norges Fotballforbund er en miljøbevisst organisasjon med egne bærekraftssider på hjemmesiden deres. Her kan du blant annet lese om mer miljøvennlig fyll i kunstgress, mer energieffektive anlegg eller hvordan du arrangerer et "grønt arrangement". Les mer på Fotballforbundets bærekraftsside