Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 23 – 2024

Nyheter fra Norges Skiskytterforbund og Norges Friidrettsforbund

I denne ukens anleggsnytt kan du lese om at Norges Friidrettsforbund igjen har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn og at Holmenkollen er åpen for skytetrening!

Holmenkollen er nå åpen for skytetrening

Fra mandag 3. juni var det igjen mulig å bruke skytebanen i Holmenkollen igjen, etter at dispensasjonssøknaden fra Oslo kommune ble innvilget.

Frem til 8.9.24 kan skytetrening i Holmenkollen gjøres til disse faste tidene:

  • Mandag – Lørdag 08:00-11:00 
  • Mandag – Fredag 15:00-21:00

Dispensasjonen gjelder også diverse arrangementer. Det er forbudt å bruke skytebanen utenfor de satte tidene. 

Les mer om saken på skiskytterforbundets nettside: Holmenkollen er nå åpen for skytetrening igjen - skiskyting.no (publisert 04.06.24). 

Norges Friidrettsforbund er resertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Norges Friidrettsforbund ble sertifisert for første gang i 2021 og er nå resertifisert for tre nye år. Hvordan forbundet jobber med bærekrafts- og miljøarbeid kan du lese mer om i Strategisk plan 2021-2025 - friidrett.no og Miljøveileder - friidrett.no

Forbundet ønsker også gjerne tilbakemeldinger og innspill på bærekrafts- og miljøarbeidet, og har derfor laget en spørreundersøkelse hvor man kan sende inn svar. Ønsker du å svare på spørreundersøkelsen eller å lese mer om hvorfor Friidrettsforbundet ble resertifisert som Miljøfyrtårn, kan du lese om dette på friidrettsforbundets nettside: NFIF er resertifisert som Miljøfyrtårn - friidrett.no (publisert: 14.05.24).