Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 – 2024

Nyheter fra Norges Bandyforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Skytterforbund

I denne ukens anleggsnytt kan du lese om den nye kunstisbanen på Valle Hovin og åpningen av den nye skytebanen på Granåsen. I tillegg får Bærum idrettspark skryt av Norges Friidrettsforbund for anlegg, drift og kultur!

Nye Valle Hovin kunstisbane er åpen!

I juni 2020 vedtok Oslo kommune å rehabilitere Valle Hovin kunstisbane og forberede for en fremtidig hall. I desember 2023 ble det avsatt midler til et forprosjekt for den fremtidige skøyte- og bandyhallen.

Ting tar tid

Hallprosjektet for nye Valle Hovin startet i 2002. Etter dette hadde prosjektet en kronglete vei, og gjennombruddet kom ikke før i 2018, da Rødts Marit Halse konkluderte med at man burde dele prosjektet opp i to faser: 1) ny utendørs kunstisbane og 2) selve hallen. Det sittende byrådet (2015-23) hadde en periode intensjon om kun å renovere isflaten, noe som ville utelukket muligheten for en ishall i fremtiden. Dette medførte mye motstand og motstanden fikk politisk gjennomslag for å bygge Valle Hovin med tanke på fremtidig hall.

Oslo Bygg dro i gang byggeprosjektet i mars 2022. Byggekostnadene var stipulert til 325 MNOK eks. mva. Interesseorganisasjonen for Valle Hovin hadde mandat til å representere isidrettene i alle byggemøtene. Interesseorganisasjonen har planer om å fortsette å kjempe for at skøyte- og bandyhallen blir en realitet. Det er allerede på 2024-budsjettet satt av et erfaringsmessig fornuftig beløp til forprosjektet. Målet er at skøyte- og bandyhallen skal stå ferdig i 2025.

Fakta om anlegget

Skøyteanlegget er flyttet 30 m vestover og fundamentert til fjell. Anlegget har totalt 495 peler på til sammen 15 km. Det er lagt ned 115 km kjølerør og 23 km rør med undervarme. Det er også fylt på 70 000 liter med ammoniakkvann til fryseanlegget og 16 000 liter glykosevann til undervarmeanlegget. I tillegg er lufteanlegget dimensjonert for fremtidig ishall og under bakken er det fundamentet for fremtidig takoverbygning.

Bilde av den nye skøytebanen på Valle Hovin ved siden av Vallhall Arena.
Nye Valle Hovin på åpningsdagen 10. februar 2024. Foto: Norges Bandyforbund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om Valle Hovin anlegget på  Nye Valle Hovin åpnet - bandyforbundet.no (publisert: 10.02.24). 

Bærum Idrettspark – et eksempel til etterfølgelse

Bærum idrettspark hylles for både anlegg og de ansattes serviceinnstilling av Norges Friidrettsforbund. Anlegget får skryt for tilgang til utstyr og styrkemuligheter. I tillegg får klubben skryt for anleggets tilgjengelighet, der ansatte sørger for at anlegget holdes åpent hele året!

Ikke bare anlegget får skryt, men klubben har forankret en eksemplarisk kultur med god service som sørger for høy trivselsgrad for friidrettsfolket.

– Det som gjør Bærum Idrettspark svært så spesielt, er menneskene som jobber der fra tidlig til sent. De møter oss hver dag med en serviceinnstilling som offentlig og privat sektor har svært mye å lære av. De er der for utøverne, trenerne og lederne. De skaper trivsel – og de gjør sitt til at vi føler oss velkommen – morgen, dag og kveld, sier Lasse Grimnes, som er tidligere høydehopper på nasjonalt nivå og er engasjert i friidretten gjennom Tyrving IL.

Bærum idrettspark er et forbildeanlegg på godeidrettsanlegg.no. Under snarveier finner du lenken til forbildeanlegget. 

Les hele hyllesten av anlegget på Norges Friidrettsforbunds nettsider: Bærum Idrettspark - et eksempel til etterfølgelse – friidrett.no  (publisert: 08.02.24)

Granåsen Skytehall åpnet

Lørdag 2. februar ble Granåsen Skytehall i Trondheim offisielt åpnet av varaordfører Erling Moe. Granåsen Skytehall ligger under tribunene i hoppbakken i Granåsen Idrettspark og er finansiert av Trondheim kommune. Den totale kostnadsrammen på oppgraderingen av hele idrettsparken beløper seg til 548 MNOK.

Granåsen Skytehall skal driftes av lokale kretser og klubber fra Norges Skytterforbund, Norges Skiskytterforbund og Det Frivillige Skyttervesen, som danner aksjeselskapet Granåsen Skytehall AS. Skytehallen har to haller der det kan skytes 50, 25, 15 og 10 meter. Norges Skytterforbund ser fram til å ta i bruk denne storstua og vil sende en stor takk til Trondheim kommune, Idrettsrådet i Trondheim og alle frivillige som har gjort dette mulig. Dette er nok et steg opp og fram for skytesporten.

På bilde klippes den røde snoren ved av åpningen av Granåsen skytterbane 2. februar 2024.
Nye Granåsen Skytehall på åpningsdagen 02. februar 2024. Foto: Norges Skytterforbund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om den nye skytehallen på Granåsen Skytehall åpnet - skyting.no (publisert: 05.02.24)