Anleggstype friplassen
Anleggstype

Friplassen

På denne siden finner du informasjon om friplassen.

Se også Anleggstype Friidrettsanlegg og Anleggstype Nærmiljøanlegg.

Om friplassen

Friplassen er et aktivitetsanlegg med friidrett som utgangspunkt. Grunnmodulen er en 40 x 60 meters rundbane for friidrett med både 60 og 200 meters løpebane. Andre standardelement er høydematte med stativ, grop med satsplanke for lengde og tresteg, tilløp for spydkast, ring for kulestøt og sitteamfi i trykkimpregnert tre innenfor løpebanen. I tillegg medfølger flettverksgjerde med kjøreport og to sluser rundt banen.

Et tyvetalls idrettsøvelser kan innpasses i anlegget og inkluderer blant annet:

 • Bane for volleyball og/eller sandvolleyball
 • Stativ for turnsportens øvelser i ringer
 • Klatrevegg eller klatrekuber
 • Bane for innebandy
 • Kastefelt med målvegg til kasteøvelser
 • Bakke for kasteøvelser
 • Turnskranke

Les mer på Norges Friidrettsforbunds nettsider og i brosjyren:

Friplassen - Norges Friidrettsforbund

Brosjyre: Friplassen

Norges Friidrettsforbund

Utdrag fra Norges Friidrettsforbunds Strategiplan 2015-2020

Område: Anlegg

Gode anlegg som innbyr til aktivitet er viktig for friidretten. Norsk Friidrett skal jobbe for gode betingelser for trening og konkurranser både sommer og vinter, og være aktive i å utvikle idrettsanlegg i Norge. Det skal utvikles nye konsepter for anleggsutvikling, og samarbeides med andre idretter. God kunnskap om anleggsutvikling, lokal kjennskap og tett samspill med beslutningstakere er viktig i arbeidet med anlegg.

Hovedmålsetting for området

Friidrett skal ha anlegg i alle kommuner som gjør at det kan drives god aktivitet. Anleggssituasjonen skal gjøre oss i stand til å gjennomføre internasjonale, nasjonale, regionale og lokale konkurranser. Friidrettsforbundet skal være en aktiv aktør med kompetanse i anleggssaker, som bidrar til at anlegg planlegges, finansieres, bygges, driftes og vedlikeholdes.

Viktigste innsatsområder

 1. Ha planer og anleggskompetanse som kretser og lag kan benytte når anlegg skal bygges lokalt
 2. Synliggjøre og konkretisere anleggsbehovene for aktuelle utbyggere, NIF, Kulturdepartementets Idrettsavdeling og lokale beslutningstakere
 3. Ha nasjonale anleggsmål og strategier som er kjent for alle
 4. Dokumentere bruk og vedlikehold av bygde anlegg og foreta anleggskontroll
 5. Etablere en møteplass der NFIF og Fotballforbundet kan drøfte skolegårdsanlegg og stadionanlegg for fotball og friidrett
 6. Jobbe for anlegg hvor det kan arrangeres internasjonale mesterskap