Anleggstype friplassen
Anleggstype

Friplassen

På denne siden finner du informasjon om friplassen.

Se også Anleggstype Friidrettsanlegg og Anleggstype Nærmiljøanlegg.

Om friplassen

Friplassen er et aktivitetsanlegg med friidrett som utgangspunkt. Grunnmodulen har en grunnflate på ca. 42 m x 62 m, en sprintbane på 60 m med stoppfelt på ene langsiden og rundløpsbane på ca. 140 m.

Andre standardelementer er: 

  • Satsfelt for høyde med stativ og høydematte
  • Hoppegrop for lengde/tresteg med tilløpsfelt og ev. satsplanker.
  • Ring for kulestøt med tilhørende kastsektor
  • Sitteamfi i trykkimpregnert tre
  • Apparater for turn/styrketrening
  • Minivant for bandy
  • Klatrekuber
  • Lysanlegg (2 stålrørsmaster)

Friplassens store fordel er at den er liten og intim. Den dekker i underkant av 3 000 kvm og er et ypperlig utgangspunkt for et godt sosialt miljø.

Les mer på Norges Friidrettsforbunds nettsider og i brosjyren:

Friplassen - Norges Friidrettsforbund

Brosjyre: Friplassen (er ikke oppdatert)

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund organiserer friidrett i Norge. I deres strategidokument for 2021-2025, omhandler mål 1.4 anlegg:

Flere anlegg tilpasset lokale forhold og behov

Utdrag fra Norges Friidrettsforbund: Strategisk Plan 2021-2025

Gode fasiliteter og rammer er et premiss for aktivitet. Det er derfor svært viktig at det prioriteres anlegg som henholdsvis dekker lokale, regionale eller nasjonale behov.

Både utbygging og vedlikehold av friidrettsanlegg krever ressurser og kompetanse. Norsk Friidrett skal jobbe for at dette blir ivaretatt.

Mens det samlede antallet friidrettsanlegg utendørs vurderes som relativt godt, er det for mange som har for lang vei til nærmeste innendørsanlegg tilpasset friidrett. Norsk Friidrett bør derfor særlig jobbe for å få nye friidrettshaller og flerbrukshaller tilpasset friidrettens behov.

Selv om det er viktig med god dekning av fullverdige anlegg der konkurranser og mesterskap kan avholdes, er det lokale behovet mange steder først og fremst enklere fasiliteter som skaper lek, aktivitet og rekruttering blant barn og unge. Friplassen og Frifot er konsepter som legger til rette for dette. Norsk Friidrett ønsker flere slike anlegg, slik at den lokale aktiviteten kan øke til en lavere pris.​​​