Logo Lokale og Anlægsfonden

Evaluering av tre eksperimenterende spesialanlegg

Rapport av Seismonaut og Absolut Landskab for Lokale og Anlægsfonden 2017

I denne rapporten evalueres tre nyskapende idrettsanlegg (et fotballanlegg, et friidrettsanlegg og et tennisanlegg), hvor man har tenkt nytt rundt utformingen av anlegget.

Med banebrytende innredning skal tre ulike anlegg på hver sin måte være inspirasjon til innovasjon i anlegg for trening og aktivitet. Målet med de eksperimentelle prosjektene var å bidra til at flere forskjellige idrettsutøvere engasjerer seg, og at flere får lyst til å delta i idrett. De tre anleggene er nå etablert og hatt tid til å være i bruk. Spørsmålet er hvordan de fungerer og brukes i praksis. Dette er bakgrunnen for at Lokale og anlægsfonden ba Seismonaut om å evaluere de tre anleggene.

Anleggene

Anleggene som evalueres i rapporten er:

I evalueringen presenteres resultatene, som er basert på en analyse av anleggets utforming og arkitektur, samt funksjon og bruk. Ettersom anleggene er etablert som tre uavhengige prosjekter med ulike rammevilkår, fokus og kontekst, belyser evalueringen dem individuelt.

Les rapporten

Du finner rapporten på LOA-fondens nettsider: Evaluering af tre eksperimenterende specialanlæg (.pdf)