Logo Sveriges lantbruksuniversitet

Jenters forhold til spontanidrettsplasser

Masteroppgave fra Sveriges lantbruksuniversitet 2017

Hvordan kan man stimulere unge jenters spontane fysiske aktivitet på en idrettsplass? En forstudie i utviklingen av Alby Folkhälsopark. Nøkkelord: Kjønnsperspektiv i idrett, Alby Folkhälsopark, spontanidrett, nærmiljøanlegg, likestilling i landskapsarkitektur, kjønnsbevissthet, offentlig rom og folkehelse.

Sammendrag

Oppgaven er basert på en litteratur- og casestudie om unge jenter i offentlige rom og idrettsplasser. Det problematiserer og undersøker det faktum at jenter, i mindre grad enn gutter, bruker idrettssteder for spontan fysisk aktivitet.

Kjønn i det offentlige rom 

Den første delen består av en litteraturstudie som undersøker hvorfor jenter ikke er så fysisk aktive som gutter i det offentlige rommet, og hva en planlegger eller landskapsarkitekt kan gjøre med det. Studien er basert på forskning og litteratur om kjønnsstudier, offentlig rom og ungdom, sosial planlegging med kjønnsperspektiv og litteratur om jenter og idrett. Denne delen inneholder også eksempler på hvordan svenske planleggere har jobbet med kjønnsperspektiv i sosial planlegging i Malmö, Trelleborg, Göteborg og Sundbyberg.

Kjønnsperspektiv i sosial planlegging: Alby Folkhälsopark som case

Den andre delen av oppgaven er en casestudie om bruk av Alby Folkhälsopark (park i Alby utenfor Stockholm) som kombinerer sport og kultur. Målet med parken er å skape en møteplass for alle i Alby og øke jenters fysiske aktivitet. Formålet med studien er å definere og diskutere verktøy og aspekter som er viktig å vurdere når man arbeider med et kjønnsperspektiv i sosial planlegging.

Resultat

Resultatene av studien viser at et godt utformet design av det offentlige rommet stimulerer jentene til å bli mer fysisk aktive. Sikkerhet, morsomme og varierende aktiviteter, et nyttig design og små mellomrom eller sosiale soner i et større område er viktige aspekter. Det kan virke som at steder som brukes av mange forskjellige personer (alder og kjønn) oppfordrer jenter til å være mer til stede. Det finnes ingen offisiell definisjon av en likestilt offentlig plass. Planleggere og landskapsarkitekter har derfor på lokalt nivå frihet til å velge definisjoner og tiltak for et sted. Dette har resultert i forskjellige løsninger og tilnærminger i lignende prosjekter.

Les mer:

Du finner masteroppgaven i sin helhet under "Last ned" til høyre.

Les mer om Alby Folkhälsopark på Baltic Urban Lab sine sider

Oversikt over Alby Folkhälsopark

 

 

 

Illustrasjon av Alby Folkhälsopark