Forside veilederen Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen gir praktiske råd for planlegging og bygging av idrettsanlegg for å følge opp regjeringens visjon og gjeldende lover for universell utforming.

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i sin tur avløste tidligere publikasjoner om temaet. 

Huskeliste

Fra side 4 i veilederen har vi hentet denne huskeliste:

Husk at:

  • alle ønsker i utgangspunktet å kunne klare seg selv.
  • et idrettsanlegg skal kunne brukes av alle, inkludert utøvere, publikum, trenere og personer i andre roller som f.eks speaker eller banepersonell.
  • alle skal ha adgang til alle aktivitetsflater, klubblokaler, møterom, publikums- og serviceområder.
  • alle brukergrupper må få anledning til å komme med innspill i planprosessen.
  • det er viktig å skape et oversiktlig idrettsanlegg som er lett å finne fram i.
  • god planlegging gir lavere kostnader til universell utforming.
  • evakuering og rømningsvei gjelder for alle brukere.
  • et idrettsanlegg skal fungere like godt for alle både i trening, konkurranse, som tilskuer eller utøver, som en møteplass før og etter trening.
  • selv om det ikke er personer med nedsatt funksjonsevne blant brukerne i dag, så kan det hende at det er det i morgen