Forside veileder idrettshall

Idrettshaller

Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes vekselvis til mange idretter. For eksempel badminton, basketball, bordtennis, håndball, innebandy og volleyball, og til annen fysisk aktivitet, uten spesiell klargjøring eller omgjøring med tap av brukstid mellom de ulike aktivitetene.

Innhold

 1. Målsettinger of rammebetingelser
 2. Organisering og behovsvurdering
 3. Romprogram
 4. Særidrettenes krav og ønsker
  • Amerikanske idretter
  • Badminton
  • Basketball
  • Bordtennis
  • Dans
  • Friidrett
  • Gymnastikk og turn
  • Håndball
  • Innebandy
  • Kampidrett
  • Klatring
  • Volleyball
 5. Spesielle krav og råd i forbindelse med prosjektering