Lislebyhallen

Lislebyhallen

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Lislebyhallen ble tildelt prisen Årets Idrettsanlegg 2016, med begrunnelsen "...imponerende planprosess, der det fysiske og sosiale miljøet er ivaretatt og koordinert med idrettens krav på en forbilledlig måte. Anlegget er av høy kvalitet med et blikk for detaljer. Materialvalg og miljøriktige løsninger gjør Lislebyhallen til et eksempel til etterfølgelse for hvordan idrettsanlegg kan imøtekomme lokale og globale miljøutfordringer."

 

Eier: Fredrikstad kommune
Drifter: Fredrikstad kommune
Anleggstype: Fleridrettshall
Areal: 45*25 m 
Kommune: Fredrikstad
Byggekostnad: Ca. 117 mill.
Driftskostnad
År: 2015

Hjemmeside Lislebyhallen

Bakgrunn

Prosjektet er gjennomført som et pilotprosjekt i samarbeid med Framtidens Bygg og NAL Eco-box. Dette innebærer økt fokus og krav til bærekraftige løsninger med hensyn på energibruk, CO2 avtrykk og hensyn til omgivelser.

Pilotprosjektene i Framtidens Bygg, skal vise vei for fremtidens løsninger gjennom å ligge godt i forkant av dagens praksis. Dette kommer til syne i klimagassregnskapet, hvor samlede utslipp skal utgjøre maksimalt 50 % av det som er dagens praksis. Utslippsreduksjonene fordeles på fire områder: transport, materialbruk og energibruk i drift og fornybare energikilder.

Anlegget

Flerbrukshallen er lokalisert ved Nøkleby skole, som gir utearealene skjerming for trafikk og støy. Bygget har en kompakt form med fotavtrykk på ca. 37*67 m. Hallens totale høyde er ca. 11 m. Bærekonstruksjoner og innvendige flater er utført i massivtre, som speiler hallens miljøstrategi. Hallen er bygget som passivhus med optimal orientering av vindusarealer og skjerming.

Hallen er dimensjonert etter en spilleflate på 45*25 m og fri høyde 7 m. Flaten kan deles i tre mindre flater etter behov. Nøkleby skole er den primære brukeren av hallen på dagtid, og lokale lag og foreninger er prioritert i øvrig tilgjengelig tid.

Det har vært viktig å tilrettelegge for sambruk mellom ulike brukergrupper for effektiv arealbruk både innendørs og utendørs. Utendørs er det opparbeidet lekeområder for skolen og SFO, som også fungerer som nærmiljøanlegg, og i tillegg er egnet for andre aktiviteter på kveldstid. Anlegget omfatter en isbane kombinert med basketbane, skatepark, ballbinge og parkour-anlegg.

Parkeringsarealer for bil er redusert til et minimum, og man har prioritert sykkelparkering for brukere av hallen. Totalt er det 39 parkeringsplasser, hvorav 3 HC og 4 EL. I tillegg kommer 15 korttidsplasser for avlevering og henting.

Økonomi

Hallen ble delvis finansiert av kommunens seksjon for idrett og delvis av seksjon for skole. Dette var strategisk for å benytte seg av ulike statlige finansielle støtteordninger som spillemidler, Enova og Framtidens bygg.

Man forventet høyere investeringskostnad for hallen som følge av tiltakene for å være et pilotprosjekt, men sett i et livsløpsperspektiv ville man være sammenlignbare med tradisjonelle prosjekter. Målet var lavest mulige kostnader for forvaltning, drift og vedlikehold. Dette oppnås først og fremst gjennom «vedlikeholdsfrie løsninger».

Tekniske løsninger

Hallen er tilrettelagt for fjernvarme, når dette bygges ut i området. Frem til da benyttes en elektrisk kjel til det vannbårne systemet.

Solavskjermingen er bevisst plassert på utsiden av bygget for å hindre oppvarming av bygget om sommeren før varmen kommer inn.

Utvendig har man også benyttet naturskifer på en vegg ut mot gaten. Dette er tilnærmet vedlikeholdsfritt og har en levetid på 100-150 år. Dette materialet ble også valgt for å stå i fin sammenheng til eksisterende bebyggelse.

Sportsgulvet er av kombielastisk type, som også ble benyttet i noen anlegg for OL i London 2012.

Annen informasjon

54 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette nettbaserte anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir en oversikt over håndballanlegg og håndballaktivitet i hele landet.

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NTNU

Artikkel: Brannenergi i flerbrukshaller (2019)

For å styrke det statistiske underlaget for brannprosjektering har det gjennom to masteroppgaver de siste årene blitt kartlagt brannenergi i ti flerbrukshaller i Oslo-området og ti i Trondheim-...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Sider