Mann som turner
Anleggstype

Gymnastikk- og turnanlegg

Du vil her finne informasjon om gymnastikk- og turnanlegg, nyttige linker, veiledere, banemål osv. til de ulike anleggstypene innen turn og gymnastikk.

Om gymnastikk- og turnanlegg

Basishall

Idrettens basishall er av Kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at hallene blir et meget bra treningssted for turn og basistrening for mange idretter.

Spillemidler til turnanlegg

anleggsregisteret.no, Kulturdepartementets register for idrettsanlegg, registreres gymnastikk- og turnanlegg som anleggskategori Idrettshaller og aktivitetssaler - anleggstype turnhall.

For spillemidler har Kulturdepartementet definert tre størrelser (2021):

  • Basishall 1: 25 x 20 m (min. 500 kvm)
  • Basishall 2: 25 x 30 m (min. 750 kvm)
  • Turnhall: 25 x 45 m (min. 1125 kvm)

Størrelsen kan følge minimum oppsatt lengde og bredde, eller oppfylle minimum oppsatte areal gjennom annen utforming. Hallen skal ha permanent fastmontert utstyr for turn.

Takhøyden må være minimum 7 meter, og tilskuddet øker ved henholdsvis 9 og 12 meter eller mer.

I tillegg kan man søke om spillemidler til nedfelt hoppegrop i en idrettshall.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Det er Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) som organiserer turnidretten. Ta kontakt med forbundet dersom du har spørsmål om basishaller eller andre anlegg for turn:

Hjemmeside NGTF

Anleggsplan

Utdrag fra NGTF's langtidsplan:

Mål i langtidsplanen 2024: Alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for.

Mål i langtidsplanen 2016: Halvparten av NGTFs medlemslag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for.

Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller spesialanlegg.