Lade idrettspark med tre fotballbaner, en kunstgressbane for amerikanske idretter, sandvolleyballbane, samt tre baner under bygging
Kunstgressbane for amerikanske idretter ved Lade idrettspark
Innerbane for baseball
Kunstgressbane med baseballoppmerking
Utendørs tennisanlegg med Koteng Arena i bakgrunnen
Utendørs tennisanlegg
Fasaden til driftsbygg ved Trondheim Sportsarena
Petanquebane
Kunstgress med oppmerking for amerikanske idretter
Sandvolleyballbane
Låsbare boder
Innbytterbenk med beskyttende netting
Tribune Koteng Arena

Lade idrettspark

Parken for mange ulike idretter

Lade idrettspark er et kompakt anlegg som kan tilby aktivitetsflater for 17-18 ulike særidretter. Målet med parken var å skape muligheter for de mindre idrettene som manglet treningsarealer tilpasset sin idrett. I 2016 sto det som omtales som "Norges største kunstgressflate" ferdig - en etterlengtet flate tilpasset amerikansk fotball, baseball, lacrosse, rugby og fotball. Parken bygges ut trinnvis, og skal stå ferdig i løpet av 2021–22. Lade idrettspark er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Amerikanske Idretters Forbund, Norges Rugbyforbund og Norges Studentidrettsforbund.

Bakgrunn

I 2013 satte Trondheim kommune i gang prosessen for å få til en ny idrettspark på Lade [1]. Anlegget bestod på dette tidspunktet av grusbaner og naturgressbaner, og et gammelt garderobebygg. Det ville bli et stort prosjekt som krevde trinnvis gjennomføring for å komme i mål. I 2013 begynte Enhet for idrett og friluftsliv arbeidet med en mulighetsstudie for parken. Mange ulike idretter etterspurte anlegg i Trondheim, og flere særidretter ønsket å etablere sine anlegg på Lade. Blant annet tennis, bordtennis, skyting og kampsport. I tillegg hadde cricket, amerikansk fotball, rugby og baseball behov for anlegg tilpasset sine krav.

Anlegget

 

Den største kunstgressflaten på 14000 kvm. Kunstgressflaten inneholder både mål for fotball og rugby/amerikansk fotball.
Den største kunstgressflaten på 14000 kvm . Foto: Gode idrettsanlegg

Lade idrettspark ligger sentralt på Lade, en bydel nordøst i Trondheim. Idrettsparken har vært her siden 50-tallet, og har siden den gang vært utbygd i flere runder. Per 2019 inneholder Lade idrettspark følgende:

Lade kunstgress stor bane

Den store kunstgressflaten ble anlagt på to gamle 11’er grusbaner, og er på totalt 14000 kvm. Målet med banen var å tilrettelegge for de mindre idrettene i Trondheim, og i dag brukes den av fire-fem ulike idretter [2]. Banen er oppmerket og utstyrt for amerikansk fotball, baseball, rugby og lacrosse, og kan i tillegg brukes til fotball.

Fotballbaner

Tre kunstgressbaner størrelse 11er, to naturgressbaner størrelse 11er. Det er byens største arena for fotballaktivitet, og brukes blant annet som arena for en av Nord-Europas største fotballturneringer, Scandia cup [3]. 

Cricketpitch

Etter ønske fra klubben, er den anlagt på naturgress. Begrenset tilgang på areal gjør at banen er litt for liten i størrelse, men den er godkjent for norsk serie og treninger. Cricket er en økende idrett i Trondheim, og det er per våren 2019 ti aktive klubber i Trondheimsområdet noe som behov for et eget anlegg i byen. Før banen åpnet i 2018, måtte klubben spille «hjemmekampene» i Oslo [4].  Noe som blant annet var svært kostbart og tidskrevende for klubben. 

Petanquebane

Banen er omtalt på nettsidene til Norges Fleridrettsforbund: Trondheim på petanquekartet (Norges Fleridrettsforbund, 31.08.19) 

Basketbane

Basketbanen er asfaltert.

Fire sandvolleybaner

Anlegget kan dermed brukes til nasjonale turneringer og cuper. 

Koteng Arena (fotballarena)

Hjemmearena for Rosenborg kvinner og brukes til toppserien kvinner. Bygget inneholder alle nødvendige fasiliteter som tribune, garderober, kjøkken, kontorlokaler (brukt til fysioterapi), treningsrom og møterom. 

Lade Sportsarena

Idrettsanlegg for kampsport (TaeKwon-Do), tennis og bordtennis. Lade Sportsarena ligger også inne som forbildeanlegg på Gode idrettsanlegg: Lade Sportsarena.

Idrettshus og servicebygg

Garderober, driftsrom, tekniske bygg for kunstgresset og nærliggende grøntområder

Utendørs tennisanlegg. I bakgrunnen kan man se Trondheim Sportsarena og Koteng Arena.
Utendørs tennisanlegg. I bakgrunnen kan man se Trondheim Sportsarena og Koteng Arena. Foto: Gode idrettsanlegg

Det er mye aktivitet i idrettsparken som ofte benyttes til stevner for mange ulike idretter som amerikansk fotball, rugby, håndball, bueskyting og friidrettsskole-/ trening [3]. Skolene i nærmiljøet bruker anlegget på dagtid, mens det på kveldstid brukes mest av organisert idrett, lag og foreninger. 

Anlegget bygges trinnvis, og i løpet av høsten 2019 vil det bli ferdigstilt flere nye anlegg i Lade idrettspark. Det gjelder blant annet et utendørs tennisanlegg med fire baner og treningsvegg samt cricketbane (som allerede er tatt i bruk, men som ikke er helt ferdig).

Venstre: Sandvolleyballbane. Høyre: Petanquebane.
Venstre: Sandvolleyballbane. I alt er fire baner etablert ila. 2019. Høyre: Petanquebane. Foto: Gode idrettsanlegg

 

Økonomi og finansiering

Den store kunstgressbanen 

Kostnad: totalt 21,2 MNOK, og er finansiert av Trondheim kommune, NTNUi med 2 MNOK og spillemidler. 

Cricketpitch:

Kostnad: 650 000 kr. Søknadsbeløp spillemidler: 216 000 kr.

Petanque:

Kostnad ca kr 50 000. Opparbeidet av Trondheim bydrift som en del av et større prosjekt, og vet dermed ikke nøyaktig pris. Banen er ikke stønadsberettiget på spillemidler.  

Den totale kostnaden for idrettsparken med alle anlegg vil komme på ca. 400 MNOK.  

Drift

Det er Trondheim Bydrift som har hovedansvaret for driften av idrettsparken. I itllegg forventes det at idrettslagene som bruker anlegget bidrar med daglig vedlikehold og sørger for at det forlates slik det var når de kom. Selvfølgelig er det mye å gjøre etter de største arrangementene som Skandia Cup, da det blant annet blir mye rot, søppel og gjenglemt tøy rundt om i parken. De årlige driftskostnadene er på ca. 200 000 kr, og dekker:

  • Drift og vedlikehold av naturgress og kunstgress
  • Parkdrift/ grøntområder
  • Drift av spesielle idrettsanlegg, cricket, sandvolleyball, petanque
  • Vinterdrift/ snøbrøyting
  • Renovasjon


Den store kunstgressflaten for amerikanske idretter driftes hele året, og er svært sjeldent ikke i bruk. Banen består av kunstgress med granulat som innfyll, og driftes som en vanlig kunstgressbane. I løpet av vinteren brukes baseball-delen som snødeponi for å forhindre at granulat forsvinner bort fra banen. Baseball bruker ikke flaten om vinteren, og dermed har de funnet en god løsning på denne miljøutfordringen. 

Kunstgressbane med baseballoppmerking
På den store kunstgressbanen er det også oppmerking for baseball. Foto: Gode idrettsanlegg

 

Nøkkelpunkter

  • Et kompakt anlegg for allsidig bruk. Parken kan aktivisere 17-18 ulike særidretter i mange ulike aldersgrupper. Den store kunstgressbanen kan brukes av fem idretter, og dette er voksende idretter [5]. Banen er viktig på å opprettholde et mangfold av tilbud i Trondheim. I tillegg fører dette til større tilgjengelighet ved fotballbanene i resten av byen. Petanquebanen brukes hovedsakelig av en eldre brukergruppe, mens det under Scandia Cup er ca. 10000 deltakende gutter og jenter fra 7-19 år i idrettsparken.
  • Naturlig samlingssted og rekrutteringsarena for de mindre idrettene som tidligere har måttet leid seg inn på andre baner uten riktige dimensjoner og oppmerking.
  • Fint tilskudd til Trondheim som studentby og aktivitet i regi studentidretten. Studentmiljøet var en viktig pådriver for å få realisert kunstgressbanen. I Trondheim er det særlig i studentmiljøene, med NTNUi i spissen, man finner stor interesse for de amerikanske idrettene [1].

Hva sier brukerne?

"Rugbymiljøet er veldig fornøyd med banen. Rugbybanen er så stor den kan være. Det er kunstgress ganske langt ut på utsiden av både sidelinjen og dødballinjen, og området der man scorer i er stort. Videre er kunstgresset mykere å lande på enn vanlig kunstgress og bedre egnet for kontaktidrett. Alt det bidrar til sikkerheten under spilling. Kommunen står for driften, og er behjelpelige med å sette opp rugby goalpostene når det trengs." - Ingrid Houge, leder for NTNUI Rugby 2019

"Banen på Lade er et av landets beste anlegg for amerikansk fotball. Dekket er meget bra, og holder seg også godt gjennom vinteren til å ikke ha undervarme. Målstengene som ble kjøpt inn for amerikansk fotball er ikke etter college-standaren som regelboken som brukes i Norge følger, men etter hva som brukes på high school-nivået (de er litt videre). Lurt å dobbeltsjekke det ved bestilling selv om det ikke har gitt oss noen problemer. Poengtavla med mulighet til å vise all verdens informasjon under kamper er kul." - Magnus Sogn, leder for NTNUI Amerikansk fotball 2019

Innbytterbenk og boder til utstyrslagring
Bod/ innbytterbenk. Det er oppført to slike i tilknytning til kunstgressflaten med innbytterbenk og låsbare boder. Foto: Gode idrettsanlegg

 

Referanser

1. Adresseavisen (2011). Vil samle idretten på Lade. Hentet fra: https://www.adressa.no/100Sport/idrettspolitikk/Vil-samle-idretten-pa-Lade-155317b.html (21.08.19)

2. NRK Trøndelag (2016). Her åpnes Norges største kunstgressflate. Hentet fra: https://www.nrk.no/trondelag/norges-storste-kunstgressflate-apner-pa-lade-i-i-trondheim-1.12956696 (21.08.19)

3. Trondheim kommune (2018) Lade Idrettsanlegg. Hentet fra: https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/lokaler/fotball/ (21.08.19)

4. Adresseavisen (2018). Har jobbet i tre år for å få hjemmekamp i Trondheim. Hentet fra: https://www.adressa.no/100Sport/andreidretter/Har-jobbet-i-tre-ar-for-a-fa-hjemmekamp-i-Trondheim-Lordag-gar-drommen-i-oppfyllelse-259533b.html (21.08.19)

5. Adresseavisen (2016). Store utbyggingsplaner for Lade idrettspark. Hentet fra: https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2016/01/15/Store-utbyggingsplaner-for-Lade-idrettspark-12033511.ece (21.08.19)