Logo SIAT

Miljøpåvirkning fra kunstgressbaner

Artikkel fra NTNU SIAT (2024)

I forbindelse med pågående doktorgradsarbeid på kunstgressbaner, har det blitt gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang av artikler og rapporter som omhandler miljøpåvirkningen til kunstgress. Et sammendrag av artikkelen kan leses under.

Sammendrag

Kunstgress utgjøret stort miljøproblem når det gjelder avfall, mikroplastforurensning og kjemikalielekkasjer. Kunstgress består av flere komponenter: støtdempende pute (PAD), backing, stabiliserende fyll, ytelsesfyll og kunstgressfibre. Felles for disse, bortsett fra det stabiliserende fyllet, er at de er laget av plast og kjemikalier, som slippes ut i miljøet.

Formålet med denne artikkelen er å undersøke aktuell forskning på miljøpåvirkningen av kunstgress brukt til fotballbaner. Dette er gjort ved å presentere "state-of-the-art" ved en gjennomgang av 40 artikler og rapporter. De fleste identifiserte studiene omhandler det kjemiske innholdet i gummigranulat, samt tap av mikroplast til miljøet. Det avdekkes at metodene som benyttes varierer i stor grad, og mer forskning er nødvendig for å forstå miljøpåvirkningen av kunstgress.

Denne studien gir en oversikt over det tidligere utførte arbeidet, synliggjør kunnskapshull og vil dermed være til hjelp ved videre forskning på miljøpåvirkningen av kunstgress.

Viktige funn

  • Det finnes ingen standardisert metode for å finne kunstgress sin miljøpåvirkning.
  • De aller fleste studiene er gjennomført i Europa.
  • LCA og MFA vil øke forståelsen av kunstgressets sirkularitet.
  • Forskning på regelverk og politikk, både nasjonalt og internasjonalt vil være nyttig for besutningstakere i kommuner og eiere av idrettsanlegg.
  • Ny forskning bør inkludere omfattende kjemisk analyse, inkludert, men ikke begrenset til, utlekkingsmekanismer, risikovurderinger og effekten av aldring og forvitring.
  • Rent praktisk tyder funnene på at byplanleggere og forvaltere av idrettsanlegg bør vurdere utslipp av luftbårne partikler, utlekking av tungmetaller og tap av mikroplast ved renovering eller bygging av nye kunstgressbaner. Materialer som brukes bør velges nøye.

Last ned

Artikkelen kan lastes ned eksternt ved å trykke seg inn på lenken til høyre. Det gjøres oppmerksom på at artikkelen er på engelsk.