Jessheim Is- og Flerbrukshall

Jessheim Is- og Flerbrukshall

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Jessheim Is- og Flerbrukshall ligger i utkanten av Jessheim sentrum, i Ullensaker kommune, Akershus. Anlegget sto ferdig i januar 2014, og er kommunens første innendørstilbud for isidretter.

Eier: Ullensaker kommune
Drifter: Ullensaker kommune
Anleggstype: Fleridrettshall og ishall
Areal: 23 x 44 meter og 28 x 58 meter
Kommune: Ullensaker
Byggekostnad: Ca. 143 mill.
Driftskostnad:
År: 2014

Hjemmeside Ullensaker Issportklubb

Hjemmeside Ullensaker/Kisa IL

Anlegget

Jessheim Is- og Flerbrukshall består av en treningshall med 3 håndballbaner (23 x 44 meter), 1 basketballbane, 3 innebandybaner, 3 volleyballbaner, 3 badmintonbaner, 5 løpebaner for friidrett (60 m) og styrkerom. Ishallen er bygget etter nordamerikanske mål, som vil si at banen er smalere og kortere (28 x 58 meter) enn den europeiske standarden. Ishallen er også tilrettelagt for kjelkehockey og curling.

Treningshallen har 9 meter fri høyde under taket, som tilfredsstiller kravene fra idrettene den er bygget for. Tanken bak anlegget er å skape et godt tilbud for den store breddeidretten i området.

Anlegget har en tilskuerkapasitet på 255 (sitteplasser) i treningshallen og 240 (sitteplasser) i ishallen.

Anlegget er arealeffektivt og hallene har felles fasiliteter som inkluderer inngangsparti, resepsjon, kiosk, toaletter og sosiale rom. Begge hallene har garderobeanlegg. Byggets fotavtrykk er 7815 kvadratmeter. BTA er 10370 kvadratmeter.

Økonomi

Anlegget kostet ca. 143 MNOK eks. mva. Av dette har man fått tildelt 26,2 MNOK i spillemidler, hvorav 4 MNOK er et ekstraordinært tilskudd til ishallen.

Tekniske løsninger

Bæresystemet i hallene er i stål og kledt med sandwichelementer, og lettakselementer.

Kjølesystemet for kunstisen er basert på ammoniakk og CO2 som kuldebærere. Fordelen med CO2 anlegg er at de krever mindre energi til pumper, sammenlignet med for eksempel saltlakesystemer.

Anlegget varmes gjennom bruk av el-kjel og luft-luft/vann varmepumpe.

Annen informasjon

55 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette nettbaserte anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir en oversikt over håndballanlegg og håndballaktivitet i hele landet.

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Oppvarming av tribuneseter i ishall (2015)

Oppgaven omfatter utvikling av et konsept for oppvarming i en ishall. Tre alternativer er diskutert, og konklusjon er at bruk av setevarme gir best komfort og lavest energibehov. Systemet er...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Denne oppgaven, skrevet våren 2016 ved NTNU, undersøker potensialet for gjenbruk av smeltevann til isproduksjon og -preparering i en ishall.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall.

Innholdstype: Verktøy

El-innebandy

Du finner her et hefte om el-innebandy, laget av Norges Bandyforbund. Heftet gir deg informasjon om regler og oppsett, men også tips til øvelser og trening.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Seljord IL

Eventyrøy stadion - kunstgressbane og friidrettsanlegg

En kunstgressbane i Seljord hadde vært prosjektert tidligere, men ble ikke realisert da det ble for dyrt på grunn av at banen hadde vært utsatt for flom gjentatte ganger de siste årene. Løsningen kom...

Sider