Flerbrukshall utside fasade
Innendørs resepsjon med informasjon
Innside av ishall med isbane
Innside av idrettshall, håndballbaner
Innside av idrettshall, med løpe- og håndballbane
Innside av flerbrukshall, utsikt over ishall

Jessheim Is- og Flerbrukshall

Tar idrettsparken til nye høyder

Jessheim Is- og Flerbrukshall ligger i utkanten av Jessheim sentrum, i Ullensaker kommune, Akershus. Anlegget sto ferdig i januar 2014, og er kommunens første innendørstilbud for isidretter. Anlegget er anbefalt av Norges Ishockeyforbund.

Bakgrunn

Kommunens befolkning var økende og dermed også presset på haller. Ønsket var en flerbrukshall med idrettshall og ishall. Det var kommunens første innendørstilbud for isidrettene.

Anlegget

Idrettshallen

Idrettshallen består av en treningshall med tre håndballbaner (23 x 44 meter), en basketballbane, tre innebandybaner, tre volleyballbaner, tre badmintonbaner, fem løpebaner for friidrett (60 m) og et styrkerom. Hallen er etablert med tanke på breddeidretten i kommunen, og det er tatt høyde for idretter som krever god takhøyde, som badminton, sportsdrill eller liknende. Derfor er det 9 meter opp til himlingen, mot normalhøyden som er på 7 meter.

Ishallen

Ishallen er bygget etter nordamerikanske mål, som vil si at banen er smalere og kortere (28 x 58 meter) enn den europeiske standarden. Ishallen er også tilrettelagt for kjelkehockey og curling. Begge hallene kjennetegnes ved en utstrakt bruk av innvendige vertikale trespiler, og er koblet sammen i et midtparti som består av et fellesareal med vestibyle, sosiale soner og tekniske rom.

Interessert i det tekniske?

Les gjerne om anlegget på bygg.no: Jessheim is- og flerbrukshall

Økonomi

Anlegget kostet ca. 143 mill. kr eks. MVA. Av dette har man fått tildelt 26,2 mill. kr i spillemidler, hvorav 4 mill. kr er et ekstraordinært tilskudd til ishallen.