Bueskyttere står klare et stykke foran blinkene de skal treffe.
Streker for bueskyting er tegnet på hallgolvet på Førdehuset.
Bueskyttere på trening i Førdehuset.
Inngangspartiet til Førdehuset. Over henger et banner med NM 2019 sin logo.
Plantegning med branninstruks for Førdehuset.

Bueskyting i Førdehuset

Et flerbruksanlegg tilrettelagt for bueskyting

Litt ekstra gulvmerking var det eneste som krevdes for at Førde Bogeskyttarklubb skulle få innendørs treningsfasiliteter. Sunnfjord kommune var velvillige, og vipps, så fikk klubben fasilitetene de trengte uten investeringer. Anlegget er anbefalt av Norges Bueskytterforbund.

Bakgrunn

Idrettshallen i Førdehuset er bygget, eid og driftet av Sunnfjord, tidligere Førde, kommune. Bueskytterbanen består av fast merking på gulvet i den delen av hallen hvor Førde Bogeskyttarklubb har treninger.

Oppmerking for bueskyting ble gjort på initiativ fra klubben og i forbindelse med at det ble lagt et nytt gulv etter ønske og behov fra Førde IL Håndball og Førde Volleyballklubb våren 2015. Merkinga ble utført av vaktmestere på Førdehuset med rester av fargeprøver. Den nye merkinga erstattet bruk av tape til gulvmerking, og ble tilpasset bruk av eksisterende merking. To lagerrom til utstyr i utstyrsgarasje ble også etablert.

Videofil
Førdehuset er rigget klart for norgesmesterskap i bueskyting i 2019. Video: Førde Bogeskyttarklubb

Anlegget

Førdehuset er et regionalt kulturbygg i Førde. Huset ble innviet i 1976 og påbygd i 1996. Storsalen ble åpnet på nytt etter ombygging i 2011, og har 591 seter. Idrettshallen inneholder tre håndballbaner med tribuner. Her arrangeres alt fra idrettsstevner og messer, til store middager, fester og konserter.

Førdehuset ligger i gangavstand fra Førde sentrum og inneholder bibliotek, svømmehall, to kinosaler, utstillingslokale, forsamlingssal, kafeteria, teatersal med verksted og et kunstnersenter. I tillegg er det diverse møtelokaler og kontorer for administrasjonen av Førdehuset og Førdefestivalen. Idrettshallen brukes av både bredde- og eliteidretten, og er stort sett fullbooket fra kl 15.00 – 22.00 alle hverdager. På dagtid brukes hallen som gymsal av både ungdomsskolen og videregående skole. Eliteidretten består av håndball og volleyball. Breddeidretten består av flere ulike idretter, deriblant bueskyting.

Prosessen

Etter at det var merket for håndball, basket, volleyball, badminton og friidrett på det nye gulvet, ble det merket for bueskyting. Tegninger med nøyaktige mål og noen påminnelser ble sendt slik at vaktmesterne fikk merket gulvet også for bueskyting.

Førde Bogeskyttarklubb hadde nødvendig kompetanse i klubben til å lage tegninger av bane med riktige mål til oppmerking. Det ble samarbeidet med Førdehusets ansatte for å utnytte eksisterende merking til formålet.

Det vanskeligste i prosessen var å vekke forståelse for behovet, og få dette prioritert opp mot alle andre ønsker og meninger. "Bueskyting er en liten og annerledes breddeidrett, og tillegges ikke samme vekt som andre masseidretter", forteller J.R. Sekkelsten, leder i Førde Bogeskyttarklubb.

Økonomi og finansiering

Merking for bueskyting ble gjort av kommunalt ansatte i Førdehuset, som brukte rester av fargeprøver fra tidligere arbeid. Dette innebar ingen kostnader for Førde Bogeskyttarklubb.

Drift

Førde Bogeskyttarklubb er ikke involvert i driften av anlegg eller hall. De får tildelt treningstid etter søknad og betaler timeleie for innendørssesongen fra september til mai.

Nøkkelpunkter

Førdehuset er et sosialt og kulturelt samlingssted for hele Sunnfjord-regionen på grunn av det allsidige tilbudet: Alt fra idrett og kultur og til større kommersielle arrangementer som konserter og konferanser. Det benyttes også som oppmøtested for andre aktiviteter i området.

Norges Bueskytterforbund har anbefalt bueskytteranlegget i Førdehuset: «Dette er et anlegg som viser hva god kommunikasjon har å si i byggeprosessen. Her har en godt oppmerkede flater for å raskt kunne sette opp nødvendig utstyr og gjøre klart for trening og stevne».