Bilde av ishallkonseptet med barn som leker i forgrunnen.

Klubbhallen

Anleggskonsept for ishall

Norges Ishockeyforbund har i samarbeid med Arkitema og COWI laget et helt nytt konsept, kalt "Klubbhallen". Klubbhallen er et anleggskonsept beregnet for å dekke alle de behov en ishockeyklubb har til en ishall, samt forenkle prosessen mot et ferdig anlegg. Her får du vite mer om konseptet, samt mulighet til å laste ned konseptbrosjyren.

Konsept for ishall: Klubbhallen

Sammen med arkitekt- og konsulentselskapene Arkitema og COWI har Norges Ishockeyforbund laget et ishallkonsept kalt "Klubbhallen". Klubbhallen er et omfattende og standardisert konsept for framtidens ishaller, hvor alle behovene hos ishockeyklubber er ivaretatt. Konseptets hovedformål er å forenkle prosessen mot en ferdig ishall. De to samarbeidspartnerne har utarbeidet standardiserte tegninger og modeller for alt en hall bør inkludere.

Konseptet inkluderer også gode kostnadsoverslag, samt redegjørelser for VVS, bygningsteknikk, elektro og automasjon. 

Norges Ishockeyforbund oppsummerer konseptet slik:

 • Klubbhallen er ment som treningsarena for ishockey og paraishockey, men skal også være inkluderende for andre isrelaterte aktiviteter
 • Hallen skal være tilgjengelig for utøvere i alle aldre, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, psykiske eller fysiske forutsetninger
 • Hallen skal være et bidrag til satsning på økt fysisk aktivitet og idrettsglede for å fremme folkehelsen
 • Hallen er tilpasset krav til universell utforming

Nøkkelinformasjon om hallkonseptet:

 • Imøtekommer nasjonale og internasjonale idrettslige krav til ishaller
 • Imøtekommer krav til idrettsfunksjonalitet
 • Imøtekommer krav til spillemidler
 • "NHL size rink" – 26 x 60 meter
 • 6 store garderober og 2 dommergarderober
 • Gode lagermuligheter
 • Anlegget inkluderer et stort og godt styrkerom
 • Skyterampe innendørs
 • Utstyrsrom
 • Store møterom
 • Klubbkontor
 • 250 sitteplasser

Last ned brosjyren via last-ned menyen.