Kajakker som ligger på en strand i solnedgang
Anleggstype

Padleanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene for padling.

Om padleanlegg

Det er mange forskjellige typer av anlegg som går under navnet padleanlegg. Noen er permanente, noen midlertidige, og noen er naturen.

Landbaserte anlegg

Padleanlegg på land vil typisk kunne være et klubbhus med båthall, garderober med dusj og et treningsrom. Det kan også være enklere klubbhus uten disse fasilitetene, eller med noen av dem.

Vannanlegg

De ulike padlingsgrenene/-aktivitetene har ulike vannanlegg:

  • Flattvannsanlegg/sprint (oppmerket bane og tilhørende landbaserte installasjoner)
  • Elveanlegg/slalåmanlegg (bane med porter, med- og motstrøms)
  • Poloanlegg (bane)
  • Maraton-/surfski-/turløpsanlegg (ikke permanentanlegg)
  • Ro- og padleleder

Du kan lese mer om de ulike grenene i verktøyet Anlegg for padling

Friluftsliv

Padling er også en stor friluftslivsaktivitet, og det pågår flere prosjekter i Norge der man merker ut ruter på vann, og etablerer padlehuker (gapahuker for padlere), både på land og på vann.

Norges Padleforbund

Padlingsidretten organiseres av Norges Padleforbund. Dersom du ønsker å vite mer om padling, anbefaler vi at du kontakter forbundet: Kontakt oss - Norges Padleforbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Virksomhetsplan 2021-2023

NPF sitt fokus skal være rettet mot aktive medlemmer og robuste klubber, og dette skal prege alle tiltak som er forankret i denne planen. Organisasjons-, kompetanseutvikling og konkurranseaktiviteter er områder som prioriteres for å styrke aktiviteten. Gjennom de oppgavene som beskrives under hvert innsatsområde skal norsk padling nå den definerte målsetningen.