Sykkelpark i forgrunnen med terrengsykkelløyper som snor seg oppover en lang bakke i bakgrunnen.
Et nettverk av sykkelløyper i skogsterreng sett ovenifra.
Sykkelsti i bjørkeskog
Syklist på vei over et hopp
Sykkelsti på fjellet. Fjord og fjell i bakgrunnen.
To terrengsyklister på vei over et hopp.
Smal sykkelsti som snor seg rundt et tre.
Sykkelpark sett ovenfra. Skogsområder rundt.

Harstad sykkelpark

Sykkelpark i verdensklasse

Harstad sykkelpark er en sykkelpark for alle! Med et bredt spekter av løyper og ferdighetsparker er dette en sykkelpark hvor både verdensmestre og nybegynnere vil finne passende utfordringer og oppleve ekte sykkelglede. Sykkelparken brukes til både organisert og egenorganisert aktivitet, og er gratis å bruke. Anlegget er anbefalt av Norges Cykleforbund.

Bakgrunn

I 2019 startet Harstad Cykleklubb (HCK) megaprosjektet Harstad sykkelpark for alvor. Prosjektet hadde som mål å sette idretten inn i en større sammenheng, og gjennom dette skape grunnlag for bosetningslyst, tiltrekningskraft, aktivitet, næringsutvikling og idrettsglede i regionen.

Idrettens samfunnsansvar

HCK ønsker å ta et samfunnsansvar for å tilrettelegge og skape en arena for uorganisert aktivitet for barn og unge. Klubben ønsker å bidra til utvikling av Harstad, regionen og landsdelen, gjennom å ta ansvar for å skape næringsutvikling, bidra til grønn tenkning og ikke minst bidra til bedring av folkehelse. HCK tror disse elementene vil bidra til bolyst, som er nøkkelen til en selvgenererende prosess hvor det skapes et godt samfunn.

En sykkelpark for alle

Klubbens visjon med sykkelparken er å bygge by, og å bygge samfunn. HCK har gått langt utover sin primæroppgave som idrettslag, men har også som ambisjon å fortsette å vokse som klubb. Harstad sykkelpark skal være en sykkelpark for alle. Det skal være gratis å bruke sykkelparken, og det skal være en arena for både organisert og egenorganisert aktivitet.

Du kan se video fra åpningen av byggetrinn 2 i 2022 under: 

Video: Velosolutions Scandinavia

Anlegget

Harstad sykkelpark ligger i Blåbærhaugen, omtrent 3 km fra Harstad sentrum. Anlegget ligger tett ved det populære utfartsområdet Folkeparken, med både turstier og skiløyper som er koblet direkte opp mot løypene i sykkelparken.

Brukergruppe

Sykkelparken brukes av folk i alle aldre og nivå. Harstad Cykleklubb er Nord-Norges største sykkelklubb med hele 420 medlemmer (tall fra 2020). Anlegget har som formål å være en arena for sykkelglede for alle. Sykkelparken er en progressiv park med løyper og ferdighetsområder for alle nivå. Løypene er gradert fra grønn til blå, rød og svart, der svart har høyest vanskelighetsgrad. I tillegg er løypene utstyrt med "jerry traps", som er et element i løypen som forhindrer at folk setter utfor løyper de ikke har ferdigheter nok til å klare. Anlegget er uten heis, og har egne løyper for syklister som skal opp bakkene.

Trinnvis utvikling

Realiseringen av sykkelparken ble oppdelt i ulike byggetrinn.

Byggetrinn 1: Pumptracks (realisert i 2019)

 • Stor pumptrack sertifisert for World Finals i Red Bull Pump Track World Championship-serien.
 • Pumptrack/sykkelbane (Kids track) for barn fra ca. 2 år, tilrettelagt for løpesykkel, trehjulssykkel, sparkesykkel, parasykling og rullestol.
 • Kostnadsramme:  6,8 MNOK (ferdig finansiert).

Byggetrinn 1.2: Lysanlegg og oppgraderinger (realisert i 2020):

 • Lysanlegg for VM Bane (tilfredsstiller TV- og konkurransekrav).
 • Lysanlegg for liten pumptrack.
 • Oppgradering av arenaforhold med drenering og masseutskifting.
 • Kostnadsramme: 1 MNOK (ferdig finansiert).

Byggetrinn 2: Ferdighetsparker og terrengsykling (2021-2022)

 • Skills Park/ferdighetspark på 3 000 m² med ulike mestrings- og balanseøvelser tilrettelagt barn, unge og nybegynnere. Parents area/terrasse på 250 m² med bord, benker, søppelbøtter og samlingsområde.
 • Freestyle Park på 2 500 m²: hoppepark for sykkel med ulike hopplinjer.
 • Rundbaneløype for terrengsykling (XC) på 4,6 km med internasjonal standard.
 • Stinettverk på 10,5 km med graderte løyper for terrengsykling (grønn, blå, rød og svart løyper). Flere utsiktspunkter med gapahuker, bålplass og sitteplasser.
 • Trail Head: Toppunkt i sykkelparken hvor alle oppoverløyper samles til et område på 1 000 m² hvor hver nedfart har sin egen portal/start gate. Området er inngjerdet og inneholder en terrasse med utsikt, sykkelstativ, søppelbøtter, skilt, benker og bord.
 • Trail Finish, samlingspunkt nede på arena hvor alle nedfartsløyper samles i et område på ca. 750 m² med gapahuk, bålplass, terrasse, søppelbøtter, benker og bord.
 • Arenaområde med en rekke ulike skilt og en målportal.
 • Kostnadsramme: 23,7 MNOK (ferdig finansiert).

Byggetrinn 3: Idretts- og servicehus (ferdig 2023)

 • Idretts- og servicehus tilknyttet Harstad sykkelpark.
 • Selskapslokale med inntil 80 sitteplasser, kjøkken for tilberedning av mat, kafé, dusj/garderober, toaletter for besøkende utenfra (gratis og åpent fra 07-23), lager, mekkerom, treningslokale, veranda, møterom og loftsstue.
 • Totalt 384 m² primærrom.
 • Kostnadsramme 13,4 MNOK (ferdig finansiert).
 • Åpnes juni 2023.

Byggetrinn 4: Trafikkgården (kommunal regi, ferdig 2023).

Harstad Cykleklubb lanserte i forbindelse med planarbeidet i 2015, ideen om en trafikkgård tilknyttet sykkelparken. Idéen ble spilt inn for politikerne, som enstemmig vedtok å realisere en trafikkgård tilknyttet Harstad sykkelpark. Dette ble vedtatt i kommunestyret i desember 2017, med kostnadsramme på 12,4 millioner kroner. Offisiell åpning juni 2023.

Video av anlegget

I videoen under får du informasjon om anleggets oppbygging, samt se og høre hvordan enkelte brukere opplever anlegget.

Video: Markus Finholt

Prosessen

Harstad Cykleklubb har over flere år jobbet parallelt på flere ulike områder. Siden ideen om en sykkelpark i Harstad ble lansert på årsmøtet i Harstad Cykleklubb i vinteren 2013, har klubben vært i tett dialog med Harstad kommune.

Et egnet område ble identifisert, og HCK startet planarbeid med omregulering av et område på 330 000 m². Planen ble endelig godkjent i kommunestyret i desember 2017. Parallelt med dette arbeidet jobbet arbeidsgruppa politisk, og har presentert prosjektet for samtlige politiske partier og utvalg.

Omdømmebygging

Klubben har også jobbet bevisst med omdømme, på medier og sosiale medier, og med informasjon og opplysning lokalt, regionalt og nasjonalt. HCK har deltatt på en rekke konferanser og presentert prosjektet i flere ulike forum, både fysisk og digitalt.

Bevisst på egen kompetanse og begrensinger

HCK har vært bevisst på egen kompetanse og egne begrensninger. For å ivareta anleggets kvalitet, har HCK derfor valgt å benytte fagfolk innenfor prosjektering, visualisering, profilering og markedsføring. Et nært og godt samarbeid med et lokalt design- og kommunikasjonsbyrå har hjulpet HCK med merkevarebygging, strategi, visualisering, prosjektbeskrivelse, bilder og filmer. Resultatet av dette har sammen med HCKs erfaring, engasjement og sunn drift av klubb hevet prosjektet betydelig kvalitetsmessig.

Internasjonal oppmerksomhet

Samarbeidet med entreprenøren, Velosolutions, har betydd mye. De har bidratt med ideer, tegninger, bilder og filmer som har gitt betydelig mer enn kun det sykkelfaglige. Velosolutions har uttalt et ønske om å bruke Harstad sykkelpark som et referanseprosjekt i sitt arbeid med å bygge pumptracks og sykkelparker over hele verden. Interessen har vært enorm internasjonalt. HCK har blitt kontaktet av en rekke internasjonale destinasjoner og lokalsamfunn som ønsker å høre om erfaringene fra Harstad. Også nasjonalt har klubber og kommuner vist stor interesse for sykkelparken og erfaringene fra denne. 

Brukerinvolvering

I forkant av byggetrinn 2 ble det gjennomført en rekke brukermøter med prosjektleder, arbeidsgrupper og referansegrupper. Styret var også involvert i utarbeidelsen av kostnadsrammen. Styret ønsket å styre mot et overskudd for å ha en buffer mot kostnadsøkning og ekstrakostnader som dukket opp underveis. Dette har vært avgjørende for at resultat ble som bra som det ble. Det dukket opp flere ekstrakostnader på løsninger som ikke var medtatt i planleggingsfasen.

Aktiv involvering av sykkelmiljøer

Trenerteamet, og spesielt enduromiljøet, i klubben har også vært svært involvert, og bidratt aktivt sammen med entreprenøren i delprosjekter som er gjort på dugnad. Dette har også vært for læring. Klubben har lært enormt mye om stibygging, drenering, bærekraft og vedlikehold av stier.

Klubben har hatt opptil fire ungdommer engasjert i sommerjobb i forbindelse med prosjektet. Disse jobbet sammen med entreprenøren og fikk mye ansvar. De har også bidratt på dugnad på kveldstid.

Erfaringer

HCK erfarte at det var gunstig å budsjettere høyt på kostnader og lavt på inntekter. I det første tilbudet fra Velosolutions, som var innenfor kostnadsrammen, ble det fjernet en god del elementer som i utgangspunktet var ønsket. Disse ble i stedet lagt inn som opsjon. Etter hvert i prosjektet ble enkelte av disse tatt inn, men ettersom de ikke var kontraktsfestet, var elementene uten forpliktelse.

Kostnadskontroll

Når et idrettslag skal stå ansvarlig er kostnadskontroll ekstremt viktig. Det er viktig at anleggsbygging ikke går utover drift og aktivitet i klubben, eller fører til negativitet med tanke på dugnadsviljen og omdømmet til klubben. Særlig med tanke på videre utvikling og planer er dette viktig. Omdømmet har også vist seg å være ekstremt viktig i dialog med sponsorer og kommune. 

Økonomi og finansiering

Sykkelparken er realisert gjennom fire byggetrinn, og har en totalkostnad på omtrent 58 millioner kroner. Kostnadene og finansieringen av de ulike byggetrinnene er listet opp nedenfor.

Byggetrinn 1 - Kostnad: 6,8 MNOK

 • 1 000 000,- fra Sparebankstiftelsen Sparebank 68° Nord.
 • 1 000 000,- fra Sparebank 68° Nord.
 • 500 000,- fra Gjensidigestiftelsen.
 • 300 000,- fra Nordenfjelske Bykredittforening.
 • 3 000 000,- spillemidler.
 • 1 300 000,- merverdiavgiftskompensasjon.
 • Dugnadsinnsats ble brukt til forskjønning rundt anlegget, og er ikke kostnadsberegnet.
 • Gode rabattavtaler på alle kostnader, sponsing og gaver gitt av lokalt næringsliv bidro til lavere kostnad.

Byggetrinn 1.2 - Kostnad: 1 MNOK

 • 500 000,- Troms og Finnmark fylkeskommune.
 • 500 000,- dugnadsinnsats.

Byggetrinn 2 - Kostnad: MNOK

 • 9 000 000,- fra Samfunnsløftet Sparebanken Nord-Norge.
 • 120 000,- fra Kanebofondet.
 • 8 525 000,- spillemidler.
 • 4 400 000,- merverdiavgiftskompensasjon.
 • 1 000 000,- fra egne midler.
 • 650 000,- dugnadsinnsats.

Byggetrinn 3 - Kostnad: 13,4 MNOK

 • 500 000,- fra Sparebankstiftelsen Sparebank 68° Nord.
 • 500 000,- fra Sparebank 68° Nord.
 • 2 500 000,- fra Harstad kommune: samspillsavtale om bruk i ti år.
 • 2 875 000,- spillemidler.
 • 2 700 000,- merverdiavgiftskompensasjon.
 • 1 800 000,- fra egne midler.
 • 2 000 000,- lån, Harstad Cykleklubb (serielån over ti år).
 • 625 000,- dugnadsinnsats.

Byggetrinn 4 - Kostnad: 12,4 MNOK.

 • Trafikkgården utføres i kommunal regi.

Drift

Klubben har hatt møter med kommunen og med NAV om arbeidskraft fra ungdommer i sommerjobb. Klubben har budsjettert med en utgift for dette, og ønsker å engasjere ungdommer på kveldstid og i helger gjennom sesongen. Dette i tillegg til en driftsleder i halv stilling med ansvar for drift av servicehuset og sykkelparken.

Sponsorer i stedet for inngangspenger

Siden anlegget ikke kan ta inngangspenger fra brukere, og heller ikke ønsker dette, er klubben avhengig av sponsorer for å kunne drifte og utvikle sykkelparken. Eget budsjett er utarbeidet og flere sponsoravtaler er signert. Disse har et betydelig innhold av gjenytelser fra klubben, og sponsorer får eksempelvis tilgang til bruk av servicehuset dersom de ønsker dette. Det legges opp til fireårsavtaler med opsjon på fire nye år. Sponsorer får markedsføre seg som sponsor og samarbeidspartner av Harstad sykkelpark, og mottar et fysisk emblem til utstilling i egne lokaler. Bruk av sosiale medier er også sentralt, og sponsorer gis tilgang til dette.

Samspillsavtale med Harstad kommune

Det er signert en samspillsavtale med Harstad kommune. Gjennom denne avtalen kan kommunen benytte seg av servicehuset for skolebarn og barnehager på dagtid. Bruk forutsetter utvask og klargjøring.

Klubben har også inngått avtale med lokal tilbyder om vask. I tillegg legges det opp til dugnadsarbeid for storrengjøring.

Nøkkelpunkter

Sykkelparken favner om et bredt spekter av befolkningen, fra barn til ungdom og videre til voksen, og det er aktivitet i parken fra morgen til kveld. Mottakelsen av sykkelparken har vært overveldende. Klubben melder om fantastiske historier om fortvilte foreldre som sliter med å få ungene med seg hjem fra sykkelparken. Det blir påstått at sykkelparken har «ødelagt» fredagstacoen: Ungene vil heller sykle.

Tre nøkkelpunkter 

 • Harstad sykkelpark er en av de første i sitt slag i landet. Den er eid og drevet av Harstad Cykleklubb, sammen med Harstad kommune, og realisert av frivilligheten. Den skiller seg ut sammenlignet med kommersielle sykkelanlegg, som er eid og drevet av destinasjoner og alpinanlegg.
 • Det er gratis å sykle i sykkelparken, og det er en arena for både organisert og egenorganisert aktivitet.
 • Harstad sykkelpark er en progressiv sykkelpark for alle, hvor du kan ta stegene fra helt nybegynner til ekspertnivå. Den er til og med tilrettelagt for barn ned mot toårsalderen, med egne ferdighetsområder hvor de kan utvikle basisteknikk og oppleve mestring.

Les mer/kilder

Artikkelen baserer seg på informasjon fra Harstad Cykleklubb, Harstad sykkelpark sine nettsider, samt HCK sin prosjektbeskrivelse fra 2020 og brosjyre fra 2022. Både prosjektbeskrivelsen og brosjyren er mulig å laste ned i pdf-format i "Last ned"-boksen til høyre.

Det er mulig å lese mer om anlegget på følgende nettsider:

Harstad sykkelpark er også omtalt på flere store internasjonale sykkelnettsteder: