Flisdekkede snøhauger i sol

Verktøy for måling av snølagervolum

Et verktøy fra godeidrettsanlegg.no og SIAT

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og godeidrettsanlegg.no har utarbeidet et verktøy for volummåling av snølager. Prosessen blir eksemplifisert med snølageret i Granåsen.

Snølagring

Snølagring er en metode som kan sikre åpning av ski- og snøanlegg tidlig på sesongen. Kunst- eller natursnø lagres fra foregående vinter, og når sesongen nærmer seg distribueres lagringssnøen i anlegget slik at anlegget kan brukes før det er kommet nok snø naturlig. 

Verktøyet

Verktøyet redegjør først for snølagring, og hvordan nødvendig snømengde kan beregnes. Deretter forklares det hvordan du kan benytte drone og georeferering til å beregne volum av et snølager. Gjennom tre trinn blir du presentert for fremgangsmåten for volummålingen. I tillegg er det et fjerde trinn, som forklarer beregning av tykkelsen på det isolerende tildekkingsmaterialet. Hele forløpet blir til slutt eksemplifisert ved å presentere prosessen for måling av snølagervolumet i Granåsen i 2023. 

Fordeler med å måle snølageret

  • Oversikt over hvor mye snø som er lagret. På den måten kan det unngås å produsere/samle mer snø enn nødvendig.
  • Kunnskap om hvor mye av haugen som smelter i løpet av ulike årstider (vår og sommer). Informasjon om hvor mye snø som er igjen til høsten gjør det enklere å planlegge for neste års lager.
  • Kunnskap om hvilke områder som er mest utsatt for smelting.
  • Datainnsamlingen fører til tallfestede tiltak som kan minske smeltingen fra et år til et annet.
  • Målinger gir datagrunnlag som kan brukes til videre forskning på optimalisering av snølagring.

Har du spørsmål rundt snølagring? Ta kontakt, så hjelper vi så godt vi kan.