Flisdekkede snøhauger i sol

Veileder for snølagring

Utgitt av SNÖRIK 2020

SNÖRIK har skrevet denne veilederen om snølagring. For mange skianlegg er snølagring den eneste måten å kunne garantere åpning av løypene en gitt dato.

Denne veilederen gir en oversikt over beste praksis til hvordan gjennomføre snølagring på en god måte. Den inneholder blant annet kunnskap om optimal utforming, dekkematerialer, kostnader og hvordan de meteorologiske parameterne påvirker snølageret.

Veilederen kan hjelpe anlegg med å vurdere om snølagring er noe det burde satse på. Samtidig kan eksisterende anlegg med snølagring bruke veilederen til å få ny kunnskap, samt implementere bedre løsninger.