Illustrasjonsbilde luftsport
Anleggstype

Luftsportanlegg

Her finner du informasjon om luftsportanlegg og hvem du kan kontakte for mer informasjon.

Om luftsportanlegg

Luftsport er fellesbetegnelse for all idrett som utøves i luften. I Norge er luftsport organisert i Norges Luftsportforbund (NLF), mens Fédération aéronautique internationale er den verdensomspennende organisasjonen som organiserer nasjonale luftsportforbund. NLF organiserer følgende idretter (aktiviteter) under fellesbetegnelsen luftsport:

 • Fallskjermhopping
 • Hanggliding, paragliding, speedgliding
 • Seilflyging
 • Motorflyging
 • Sportsflygning (tidligere mikroflyging)
 • Modellflyging
 • Flyging med varmluftballonger

Man kan søke om spillemidler til hangarer, start- og landningsstripe og til modellflybaner med nødvendige fasiliteter.

Hjemmeside: Norges Luftsportforbund

Norges Luftsportforbund

Utdrag fra NLF's mål og strategier vedtatt 2019, samt Utviklings- og handlingsplan og budsjett 2019-2021.

Anleggsmål

Luftsport skal kunne utøves på best mulig tilrettelagte anlegg, med god tilgjengelighet og på forutsigbare vilkår.

Anleggsstrategi

Arbeid med opprettelse og drift av anlegg ligger primært i lokale miljøer, mens nasjonale anlegg ligger under forbundet. Anleggsdrift med utgangspunkt i NLFs egne anlegg skal utvikles til eget satsningsområde. Forbundet skal støtte klubber i sitt arbeide gjennom:

 • Myndighetskontakt, eller bistand til slik
 • Arbeid for sikring av eksisterende flysteder og anlegg
 • Arbeid for erstatning for tapte plasser og flysteder
 • Bedring av adgang til offentlige flyplasser (PFLY og adgangskort)
 • Utvikling av nye flysteder
 • Luftsport på egne plasser
 • Samlokalisering av luftsportsaktiviteter
 • Standardisering av driftsopplegg
 • Veiledning om saksgang i anleggssaker

Gjennomføringsplan

 • Målrettet arbeid for å opprettholde anlegg for allmennflyging og luftsport
 • Arbeide målrettet for å sikre allmennflyplass i Osloområdet / på det sentrale Østlandet
 • Arbeide målrettet for å få etablert et hovedanlegg for luftsport på Østlandet
 • Arbeide målrettet for å re-etablere anlegg for sjøflyging i Midt-Norge
 • Videreutvikle avtaleverk rundt tilgang og adgang til offentlige flyplasser for alle luftsportgrener
 • Arbeide for mer forholdsmessige regler for flyplasskonsesjon
 • Etablere og sikre modellflyplasser

Om miljø

Luftsport kan være knyttet til enkelte miljøutfordringer. På Luftsportforbundets side Anlegg og miljø kan du lese mer om miljøhensyn ved luftsportanlegg, f.eks. i forbindelse med støy og fugler.