Illustrasjonsbilde luftsport
Anleggstype

Luftsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Om luftsportanlegg

Luftsport er fellesbetegnelse for all idrett som utøves i luften. I Norge er luftsport organisert i Norges Luftsportforbund (NLF), mens Fédération aéronautique internationale er den verdensomspennende organisasjonen som organiserer nasjonale luftsportforbund. NLF organiserer følgende idretter (aktiviteter) under fellesbetegnelsen luftsport:

 • Fallskjermhopping
 • Hanggliding, paragliding, speedgliding
 • Seilflyging
 • Motorflyging
 • Mikroflyging
 • Modellflyging
 • Flyging med varmluftballonger

Hjemmeside: Norges Luftsportforbund

Norges Luftsportforbund

Utdrag fra NLF's mål og strategier, samt Utviklings- og handlingsplan 2017-2019

Luftsport skal kunne utøves på best mulig tilrettelagte anlegg, med god tilgjengelighet og på forutsigbare vilkår.

Arbeid med opprettelse og drift av anlegg ligger primært i lokale miljøer, mens nasjonale anlegg ligger under forbundet. Anleggsdrift med utgangspunkt i NLFs egne anlegg skal utvikles til eget satsningsområde. Gjennom sterkere satsning på anlegg generelt vil forbundet bedre kunne støtte klubbene i sitt arbeide gjennom:

 • Myndighetskontakt, eller bistand til slik
 • Arbeid for sikring av eksisterende flysteder og anlegg
 • Arbeid for erstatning for tapte plasser
 • Bedring av adgang til offentlige plasser
 • Utvikling av nye flysteder
 • Luftsport på egne plasser
 • Samlokalisering av luftsportsaktiviteter
 • Standardisering av driftsopplegg
 • Veiledning om saksgang i anleggssaker