Oversiktsbilde av alpinbakken
Bilde av skiskytingblinkene
Bilde av barn som kveldskjører i anlegget
Bilde av langrennsløpere som står i hockey i en av anleggets nedoverbakker
Bilde av den nypreparerte alpinbakken med skitrekket til venstre i bildet
Rulleskitraseen sett ovenfra
To ungdommer som ligger på hver sin skytematte og sikter mot skiskytterblinkene. Bildet er tatt sommerstid.
En mann som løper i skiløypene sommerstid
Sandvolleyballbane og en liten sandstrand sett ovenfra
Utleieleilighet med kjøkken, sofa og en større gang
Køyeseng på en av soverommene i utleiebygget

Vegårshei ski- og aktivitetssenter

Et helårsanlegg for hele Sørlandet!

Helt siden 80-tallet har Vegårshei ski- og aktivitetssenter gjennomgått flere oppgraderinger, hvorav den siste ble påbegynt i 2014. Etter åtte år og 60 millioner kroner er anlegget bedre enn noensinne, og har blitt et komplett helårsanlegg til glede for alle sørlendinger.

Anlegget er anbefalt av Norges Skiforbund.

Bakgrunn

Historien til Vegårshei ski- og alpinsenter (VSA) starter i 1983, da det ble bygget en alpinbakke med tauskitrekk i Kjørkeliheia. I nær tilknytning ble det også opparbeidet konkurranseløyper for langrenn, løyper som senere skulle bli solid oppgradert i forbindelse med ski-NM på Vegårshei vinteren 1994. Både løypene og stemningen rundt fikk gode skussmål, og mesterskapet fikk tilnavnet «The best Ski-NM ever», med en viss referanse til begivenhetene som foregikk på Lillehammer samme år.

I tillegg til gode langrennsløyper, som flere ganger siden 1994 har blitt oppgradert til det bedre, inneholder anlegget også en hoppbakke kalt Molandsbakken. Dette er en K90-bakke bygget i 1950-årene, med stadige oppgraderinger fram til den ble vedtatt stengt i 2012 på grunn av stort vedlikeholdsbehov. Stillaset som utgjorde ovarennet er nå revet.

Omfattende forstudie

I 2013 vedtok generalforsamlingen i VSA å sette i gang et forprosjekt for å se på muligheten for å videreutvikle VSA som et regionalt senter for idrett og aktivitet. Det ble i den forbindelse oppnevnt en komité som skulle lede prosjektarbeidet, med hensikt om å levere en rapport (forprosjektsrapport II) med beskrivelse av arbeidsprosessen til VSA sitt styre våren 2014. Rapporten beskriver bakgrunn og forutsetninger for realisering av hovedprosjektet: ”Utvikling av VSA som ski- og aktivitetssenter”.

De anbefalinger som er gitt i forprosjektrapport II, danner grunnlaget for gjennomføringen av hovedprosjektet, bestående av to delprosjekter: Delprosjekt 1 Fjellheimsiden og Delprosjekt 2 Molandssiden. Rapporten kommer med en tydelig anbefaling om å gå inn for realisering, der Fjellheimsiden kan realiseres straks finansiering er på plass, mens Molandsiden (bygging av ny hoppbakke) krever mer spesifikt arbeid. Forprosjektrapport II kan lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden. 

Det ble lagt til grunn at begge delprosjektene skulle gjennomføres, men det stilles ikke noe krav til at realisering skjer samtidig. Begge delprosjektene ble utformet til å være separate fra hverandre av finansielle hensyn, samt det faktum at begge delprosjekter er omfangsrike og kapasitetskrevende.

Gikk inn for utvikling

På bakgrunn av det gode og kvalitetssikrede arbeidet, valgte generalforsamlingen i 2014 å gå inn for utvikling av VSA: De oppmøtte gav tilslutning til rapportens konklusjoner.

Det ble vedtatt å bygge et klubbhus, tilrettelegge for nye aktiviteter, rehabilitere de eksisterende anleggene, oppgradere lagerkapasiteten, bygge overnattingsmuligheter og mye mer. Prosjektets omfang vokste underveis, og det ble etter hvert lagt til et nytt snøproduksjonsanlegg, skiskytteranlegg og rulleskiløype.

Anlegget

Etter åtte år og over 60 millioner kroner investert, har VSA blitt et praktfullt vinteranlegg, og likefullt et attraktivt sted å tilbringe sommerdagene. Bare se hva gjengen bak har fått til:

Alpinbakke

Alpinbakken inngår i delprosjektet for Fjellheimssiden, og brer seg over et større område. Her finnes en stålheis på om lag 450 meter, med 80 meter høydeforskjell. Heisen har eget heishus, der de ansatte passer på at alt går fint for seg. 

Øst på Fjellheimsiden finner man et «frikjøringsareal», hvor det legges til rette for frikjøring utenfor de preparerte løypene. I tillegg prepper man her en gammel skogsløype på ca. 500 meter, samt et parkareal.

Som en del av oppgraderingene som ble igangsatt i 2014, har man anlagt snøproduksjon og lys i østre del av alpinbakken. I tillegg jobbes med en ny bakke og nytt trekk i Molandsdalen.

Skileik og nybegynnerbakke

Rett ved siden av alpintrekket, finnes et skileikområde med skibånd og lyssatte bakker. Skibåndet er 63 meter langt, og bakkene er tilrettelagt for akeaktivitet og nybegynnere på ski og snowboard. Skileikarealet er åpent i hele den ordinære åpningstiden til alpinanlegget, og kostnadsfritt for brukerne.

Bilde som viser barn stående på skibåndet, med ett barn kommet langt, samt to barn som skal til å stige på.
Skibåndet er en viktig del av skileiken: Det muliggjør bruk av anlegget for selv de aller minste, samt kan brukes for akeaktiviteter og liknende. Foto: VSA

Langrenn- og skiskytteranlegget

Langrenn er en viktig del av VSA, både for egenorganisert trening, og for å tilby gode fasiliteter til det gode langrennsmiljøet i Vegårshei Idrettslag. Anlegget har blitt oppgradert en rekke ganger, hver gang med fokus på å senke kravene til snømengde for å kunne kjøre løyper. Vegårshei har et varierende klima, men med godt fundament og grunnarbeid trengs det nå lite snø for å kunne preparere løyper.

VSA skal også være et ypperlig trenings- og konkrranseanlegg, og inneholder av den grunn en rekke ulike løypetraséer:

 • 2,5 km
 • 4 km
 • 5 km
 • 8 km
 • 12 km

I tillegg finnes det en to kilometer lang rulleskitrasé. Langrennsløypene inneholder også skyteblinker for skiskyting, der disse er plassert som en sentral del av en stadionflate.

Rulleskitraséen har tilførsel av kunstsnø.

Løypekart over alle løypene i anlegget.
VSA inneholder en rekke ulike sløyfer på 2,5 til 12 km. Skjermdump fra anleggets hjemmeside. 

Hoppbakke

Anleggets siste element er en hoppbakke. Her finner man:

 • En operativ hoppbakke, K8 med plast, på Fjellheimsiden. Denne står til fri benyttelse gjennom hele året.
 • Den nedlagte Molandsbakken K90 (stillaset er nå revet).

Delprosjekt 2 Molandssiden omhandler drømmen om et regionalt hoppanlegg, kalt Sørlandet Hoppsenter. Prosjektet går ut på å lage et kraftsenter for hoppsporten i regionen, med bakker for alle nivå. I et langsiktig perspektiv ser man for seg å etablere K20, K40, K55 og K74, samt rehabilitering av Molandsbakken K90.

Bilde av K8-hoppbakken med overrenn i tre, og plast i underrennet.
En mindre hoppbakke (K8) har vært en sentral del av den voldsomme oppgraderingen av anlegget de siste årene. Drømmen er at denne bakken skal få selskap av langt flere og større bakker. Foto: VSA

Sommeraktiviteter:

Rulleskiløype

To kilometer asfaltert rundløype med utgangspunkt i løypetraséen vinterstid. Her har man lagt til asfalt ved skyteblinkene, slik at disse kan benyttes også sommerstid. Hele traseen er lyssatt. Tilknyttet denne finnes en gapahuk tilrettelagt for rullestolbrukere.

Klatrestein

Rett ved Vegårsheihallen finnes en klatrestein som har vist seg å være svært populær.

Bilde av anleggets klatrestein, bestående av to større firkanter med påmonterte klatreelementer.
Klatresteinen – til glede for store og små. Foto: VSA

Løpetraséer

Skiløypene som brukes vinterstid er blitt lagt til rette slik at disse også kan brukes ved barmarksforhold, ved at det blant annet laget et jevnt skogsmarkunderlag, samt lagt litt bark her og der. Tilknyttet løpetraséene finnes to gapahuker, og traseen som er 5 km er lyssatt fra høsten av. 

Fasiliteter

Anlegget består ellers av en rekke fasiliteter som skal skape trivsel og flittig bruk:

 • Flere gapahuker
 • Grillplasser
 • Smørebod
 • Varmestue
 • Kiosk
 • Rasteplasser
 • Garderobeanlegg
 • Et amfi
 • Overnattingsfasiliteter 

Alle disse fasilitetene ligger i umiddelbar nærhet til både langrennsløypene, skileiken og alpinanlegget.

Oversiktskart over fasilitetene ved VSA. Til venstre synes aktivitetsarealet, der man finner alpinanlegget øverst til venstre, mens langrennsarealet er nede til venstre. Midt i finnes varmebua, smørebom og liknende, mens man til høyre på kartet finner garderobe- og overnattingsfasiliteter.
VSA er et innholdsrikt anlegg med en rekke fasiliteter for trivsel og aktivitet. Overnattingsfasilitetene muliggjør at anlegget kan benyttes av tilreisende, som f.eks idrettslag fra andre steder i Agder. Skjermdump fra anleggets hjemmeside. 

Prosessen

VSA slik det står i dag, er et resultat av stadige oppgraderinger siden 80-tallet, hvorav særlig årene 2014 til 2022 ga et ordentlig løft. Likevel har VSA flere planer for framtiden, blant annet ny heis på Molandssiden av alpinanlegget, samt avklaring av hoppanleggets framtid.

Den nye heisen er allerede delbetalt, og under produksjon. Når det gjelder drømmen om et kraftsenter for hoppsporten på Sørlandet, gjenstår det en del arbeid.

Essensielt å hente inn kunnskap

Styret i VSA har sammen med en rekke nøkkelpersoner jobbet kontinuerlig med prosjektet siden vedtaket i 2014. Kompetanse er hentet inn fra flere eksterne ressurser, samt at besøk til andre tilsvarende anlegg har vært en viktig inspirasjonskilde. Under slike besøk har finansiering og økonomi ofte vært et tema, samt hvilke feil som bør unngås, og hva andre anlegg har gjort forbilledlig. Å snakke med andre klubber og kommuner som har fått til noe tilsvarende rapporteres som svært gunstig: Ethvert anlegg kan gi gode råd om hva som fungerer godt, og hva som har vært en feil. Norges Skiforbund, som fremhever anlegget som et forbildeanlegg, har vært, og er fortsatt, en god støttespiller for VSA. SKiforbundet trekker særlig fram den gunstige beliggenheten og måten VSA har realisert anlegget, stein for stein.

Behovene har vært kartlagt og kontinuerlig revidert gjennom hele prosessen, i tett samråd med brukerne av anlegget. Brukerne har også selv tatt kontakt med anleggskomiteen for å fremme ønsker og ideer, samt hvilke behov de selv har for anlegget. 

Bruk gir nye behov

Også etter åpning har behovene blitt endret: Bruk av anlegget får fram hva som ikke fungerer optimalt. Det blir blant annet fort kødannelser i alpinanlegget, og skibånd og ny heis har vært prosesser som skyldes dette behovet for mer kapasitet. I forsøk om å nå flere unge brukere, planlegges det i disse dager etableringen av et større freeski-område, ettersom salgsstatistikk tilsier at man når familiene, men ikke ungdommene fra 13 til 20 år. 

Samtaler med målgruppen tilsier at de ønsker seg rails, hopp og en plass og utfordre seg selv, og at de selv vil være med på å utforme dette. 

Et barn er med på å forme et av hoppene som tar deg videre til en rail.
Både barn og unge har uttrykt et sterkt ønske om å kunne bidra i parkområdet. Her er en av bygdas håpefulle i full gang med nettopp dette. Foto: VSA

– VSA kommer aldri til å bli ferdig

Selv etter investeringer på 60 millioner kroner, ser gjengen i Vegårshei ingen grunn til å si seg ferdig og fornøyd.

– Det er alltid ting som kan gjøres annerledes, men i det store og hele er vi fornøyd med prosjektene som har vært gjennomført til nå. Men likevel jobber vi konstant med utviklingen av anlegget, og oppdager stadig nye behov og oppgraderinger. Vi blir på en måte aldri ferdigstilte, kan daglig leder Kristine Simonstad fortelle. 

Økonomi og finansiering

Så langt har oppgraderingene kostet rundt 60 millioner kroner. Summen har vært finansiert av spillemidler, sponsorer, tilskudd fra ulike hold, dugnad og gaver. I 2022 hadde anlegget en samlet driftskostnad på rett over to millioner kroner.

Drift

Det er opprettet et aksjeselskap, Vegårshei Ski og Aktivitetssenter AS, som drifter anlegget, med de oppgavene det medfører. VSA består av et styre, og en daglig leder i 60 %-stilling. Daglig leder er ansvarlig for anstendig drift, herunder:

 • Inngå driftskontrakt med en leverandør.
 • Se til at driften av anlegget fungerer året rundt.
 • Søke om midler.
 • Administrere utleie av bygg og overnattinger.
 • Følge opp utviklingsprosjekter.
 • Økonomisk ansvar.

I tillegg står daglig leder ansvarlig for å få inn tilstrekkelig med sponsormidler, at man hele tiden utvikler anlegget og har gode relasjoner med relevante samarbeidspartnere. Det er styret og styreleder som bestemmer retningen anlegget skal ta. I tillegg har VSA også tett kontakt med kommunen, som også er største aksjonær. 

Nøkkelpunkter

VSA skal være en god plass å være, og innby til aktivitet for alle aldre, selv om barn, unge og familier er satsningsområdet. Likevel finnes noe for alle og enhver, der utformingen av dagens anlegg bygger på bevisste valg: 

 • Det er bevisst ikke anlagt afterski tilknyttet alpinanlegget.
 • Det er fokus på å skape mindre utenforskap og fokus på helse, mestring, friluftsliv og aktivitet.
 • Det er mange samarbeidsområder med kommunen og Vegårshei Frivilligsentral. Her er det samarbeid om å gi muligheten til flere å stå på ski, gjennom ulike prosjekter.

VSA skiller seg ut med å være et nonprofit-selskap der alt overskudd går tilbake til anlegget, og dets videre utvikling. Likevel er VSA et aksjeselskap som skal nå visse inntjeningsmål, for å kunne dekke løpende utgifter. 

Les mer / referanser

Denne artikkelen er laget på bakgrunn av anbefaling av Norges Skiforbund, og deretter kommunikasjon med daglig leder hos VSA. Vi takker så mye for bidraget.

Mer info om anlegget kan finnes på deres egne nettsider: www.vegarsheiskisenter.no