Anleggstype

Skiskytteranlegg

Her vil du finne informasjon, veileder og mål for skiskytteranlegg, samt nyttige lenker.

Om skiskytteranlegg

Et skiskytteranlegg har i tillegg til langrennsløyper også en skytterstadion og plass for strafferunder.

Skiskytterstadion

En skiskytterstadion skal bestå av start-/målområde, skytebane, strafferunde og vekslingsfelt, som alle skal være på ei flate og nær hverandre med god oversikt for publikum. Sperregjerder skal skille publikum fra løperne. Internt på stadion brukes vanligvis vinkelbord, da høye gjerder vil sperre for sikten på stadion.

Norges Skiskytterforbund

Norges Skiskytterforbunds formål er å organisere og fremme skiskyting i Norge og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Anleggsplan

Utdrag fra Veileder skianlegg - Langrenn og skiskyting

Norges Skiskytterforbund (NSSF) har vedtatt mål for utbygging av skiskytteranlegg:

  • Norges Skiskytterforbund skal stimulere til etablering av kvalitativt gode trenings- og   konkurranseanlegg for skiskyting. 
  • I de kommuner der det drives organisert skiskyting, skal det være minst ett kommuneanlegg/  ordinært anlegg. I alle fylker der det drives organisert skiskyting i flere kommuner, skal det være minst ett anlegg som kan arrangere norsk mesterskap.
  • I Norge skal det være ett nasjonalanlegg: Holmenkollen.
  • Norges Skiskytterforbund skal stimulere til å heve anleggskompetansen ved at det utdannes anleggsrådgivere som kan bistå klubber og kretser.
  • Anlegg i by-nære strøk, rulleskianlegg og mindre anlegg skal prioriteres.

Anleggsutbygging

Norges Skiskytterforbunds informasjon om anlegg finner du her.