Forside Merkehåndboka

Merkehåndbokas eksempelsamling

Alt du trenger for å vite å tilrettelegge for ferdsel!

Eksempelsamlinga til Merkehåndboka tilbyr informasjonsblad med arbeidstegninger for de vanligste tilretteleggingstiltakene for stier, turveger og ferdsel i naturen.

Merkehåndboka

Merkehåndboka er en veileder utarbeidet av Den norske Turistforening, Innovasjon Norge og Friluftrådenes Landsforbund. Håndboka skal informere om planlegging, tilrettelegging og synliggjøring av stier og turveger. Kort fortalt er alle som tilrettelegger for naturvennlig ferdsel i målgruppa for merkehåndboka, uavhengig av ferdselsårens trafikkmengde, kategori eller omgivelser. Du kan lese mer om merkehåndboka, samt laste den ned i sin helhet, på godeidrettsanlegg.no sin side om merkehåndboka

Eksempelsamlinga

Eksempelsamlinga utfyller selve merkehåndboka ved å tilby konkrete instruksjoner for de mest relevante tiltakene for tilrettelegging. Ettersom store tilretteleggingstiltak, slik som større bruer og turveger, krever konkret prosjektering, inneholder eksempelsamlinga informasjonsblader for realisering av mindre anlegg, slik som klopper, gjerdeklyvere o.l. Eksempelsamlinga kan med fordel benyttes sammen med merkehåndboka, da eksempelsamlinga kun inneholder praktisk informasjon om utførelse av tiltaket. Informasjon om planlegging, lover og tillatelser, sikkerhet og hensyn til natur, kultur og omgivelser er å finne i selve merkehåndboka. 

I eksempelsamlinga finnes informasjonsblad eller instruksjonsvideoer for en rekke tiltak. Hver av de følgende kategoriene har en rekke forslag til forskjellige tiltak, med tilhørende instruksjoner: 

  • Tilrettelegging av sti
  • Passering av myr og andre våte områder
  • Passering av elver og bekker
  • Passering av gjerder
  • Ferdsel i sanddyneområder
  • Opparbeida sti
  • Oppsetting av skilt
  • Skogrydding langs turrute

Se eksemplene i samlinga

Klør du i fingrene etter å komme gang med tilretteleggingen? Alle eksemplene kan finnes på Merkehåndboka.no: Eksempelsamling