Logo SIAT

Støy som parameter i snøproduksjon

Et verktøy fra NTNU SIAT

Eier du et snøproduksjonsanlegg, eller planlegger å bygge ut? Da er du nødt til å ta hensyn til støyforurensingen fra anlegget. Dette verktøyet redegjør for hva støy er, myndighetskrav, kartlegging av støy og støyreduksjon,

Snøproduksjon og støy

Støy er definert som uønsket lyd. Utover at støy er sjenerende, kan støy også påvirke helsa. Det er derfor en utfordring at snøproduksjon nødvendigvis produserer støy. 

Snøproduksjon er viktig for skisporten, både for å sikre stabile treningsforhold gjennom vinteren, og for å kunne starte sesongen så tidlig som mulig. Ettersom snøproduksjonen er så viktig, blir det også viktig å se på hvordan denne kan gjennomføres med minst mulig støyforurensing og -belastning. 

Om verktøyet

Verktøyet gir en grunnleggende innføring i hva støy er, og redegjør for myndighetskravene knyttet til støy.

Videre forklares det hvordan du kan kartlegge støyen i ditt anlegg. Her er det to tilnærminger: Måling av støynivå og teoretisk simulering. 

Til slutt gjøres det rede for hvordan du kan håndtere og redusere støyen i anlegget. Her foreslås det tiltak som kan implementeres i planleggings- eller prosjekteringsfasen for nye anlegg, det foreslås hvordan støyskjerming kan etableres i eksisterende anlegg, og hvordan selve snøproduksjonen kan utføres for å begrense støyen. 

Last ned

Verktøyet kan lastes ned i sin helhet ved å klikke på lenken til høyre.