Anleggstype

Rulleskiløype

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere mv. for rulleskiløyper.

Om rulleskianlegg og rulleskiløyper

Rulleski har alltid vært og er fortsatt en av de mest langrennsspesifikke måter å trene på i sommerhalvåret. Rulleski har først og fremst vært brukt av konkurranseløpere, men har de siste årene også blitt populært blant mosjonister og deltakere i turrenn.

Om rulleskiløyper hos Norges Skiforbund

Norges Skiforbund

Norges Skiforbund (NSF) skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Visjonen deres er Mange, gode og glade skiløpere. Gode, tidsriktige og snøsikre skianlegg er en av de viktigste forutsetningene for vekst og utvikling av skiidretten. NSFs formål er å lede norsk skiidrett og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som Norges Skiforbunds medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere skiidretten internasjonalt (NSFs lov §1).

Anleggsportal

Norges Skiforbund sin anleggsportal finner du her.

Norges Skiskytterforbund

​​Norges Skiskytterforbunds formål er å organisere og fremme skiskyting i Norge og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Anleggsveiledning

Norges Skiskytterforbunds anleggsveiledning finner du her.