Skjermdump snowpark.no

Snowpark: Snowboard- og freeskipark i alpinanlegg

Planlegging og bygging

Denne digitale veilederen ble lansert av Kulturdepartementet i 2019, og handler om planlegging og bygging av snowboard- og freeskipark - Snowpark. Den erstatter veilederen Snowboardpark utgitt i 2006.

Digital veileder

Gå til veilederen her:

snowpark.no: Snowboard- og freeskipark i alpinanlegg (Kulturdepartementet)

Trykt versjon

Det anbefales å bruke den digitale veilederen, men dersom du ønsker en trykt versjon kan du bestille den fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon - publikasjoner.dep.no (Søk på "Snowboard- og freeskipark i alpinanlegg").