Seilbåt på sjøen
Anleggstype

Vannsportanlegg

Her vil du finne anleggsmanualer, veiledere og banemål til vannsportsanlegg, samt lenker til nasjonale særforbund.

Om vannsportanlegg

Et vannsportsanlegg er et anlegg hvor det blir utøvd båtsport, dykking, undervannsrugby, padling eller kajakk, roing, seiling, surfing, vannski eller wakeboard.

For å skape en oversikt over vannsportsanlegg blir anleggene presentert etter hvilke aktiviteter som utøves på anlegget.

Båtsport

Kjennetegn på båtsportanlegg er at de kan inneholde båthus, flytebrygge og/eller brygge. For mer informasjon om de ulike konkurransegrenene innen båtsport, se egen side for båtsportanlegg.

Båthus og naust

Båthus kan deles i to kategorier: Sjøbod og naust. Naust kjennetegnes ved at det ligger plassert noe unna vannet. Dette i motsetning til sjøbod, hvor bygget ligger i vannkanten. Et båthus kan brukes til oppbevaring av båter og utstyr. 

Brygge

Brygge er en plattform som kan brukes som fortøyningssted av mindre og større båter. Tradisjonelle brygger er forankret med fast fundament, både til land og i sjøbunnen.

Flytebrygge

Flytebrygge kjennetegnes ved at den er koblet til land med en landgang og består av flyteelementer som holder bryggens overflate over vann. Flytebrygga er gjerne forankret i bunnen ved bruk av moringer, dvs. tunge gjenstander, som betongklosser, lodd eller anker koblet i kjetting, vaier eller tau.

Dykking og undervannsrugby

Dykking kan foregå både utendørs og innendørs samt med og uten pustegass i apparat. Norges Dykkeforbund (NDF) organiserer konkurranseidrettene undervannsrugby, undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking). Andre aktiviteter er fridykking, sportsdykkeropplæring og ulike kurs.

For mer informasjon om dykking i svømmeanlegg, se egen anleggsside for svømmeanlegg.

Padling og kajakk

Det finnes flere forskjellige grener innen padling. Du finner beskrivelse av disse i verktøyet Anlegg for padling. Utover idrett, brukes kajakk også til friluftsliv.

Se også egen anleggsside for padleanlegg.

Roing

Konkurranseroing i Norge foregår både i lokale og nasjonale regattaer. Lokalt benytter man som oftest den mest egnede delen av de farvann som vanligvis brukes i treningssammenheng.

Foto av to personer som ror på ei elv.
Dobbeltsculler på ei elv.

Les mer på den egne anleggssiden for roanlegg.

Seiling

Seiling er å drive et fartøy fremover ved hjelp av vinden. Som idrett kan seiling bedrives individuelt eller i lag. Les mer om seiling Norges Seilforbunds hjemmeside.

Se også egen anleggsside for seilsportanlegg.

Surfeanlegg

Et surfeanlegg kan ha både naturlig lagde bølger og kunstig lagde bølger. Ved å ha et basseng på land og samtidig ha en bølgemaskin muliggjør dette surfing uavhengig værforhold. 

Se egen anleggsside for surfeanlegg.

Vannski og wakeboard

Se også egen anleggsside for vannski- og wakeboardanlegg.

Vannski

Vannski er en sport der utøveren står på spesialski, normalt trukket etter båt eller av kabelanlegg. Dersom man konkurrerer, skjer dette i grenene slalåm, triks eller hopp.

Wakeboard og wakeskate

Aktivitetene wakeboard er på mange måter lik vannski, ettersom utøveren blir trukket etter båt eller av kabelanlegg, men man bruker et brett som kalles wakeboard (som er et brett med bindinger). Aktiviteten ligner snowboard når det gjelder konkurranseform og triks.

En annen gren av wakeboard heter wakeskate. Her står man på et brett uten bindinger. Konkurranseformens triks likner på skateboardstriks.

Barefoot

Barefoot er svært likt vannski konkurranse- og treningsmessig: Utøvere kjører slalåm, tricks og hopp. Eneste forskjell er at disse utøverne kjører uten ski på beina (derav navnet barefoot). 

Norges Dykkeforbund

Norges Dykkeforbund (NDF) organiserer konkurranseidrettene undervannsrugby, undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking). Andre aktiviteter er fridykking, sportsdykkeropplæring og ulike kurs. NDF er tilknyttet Norges idrettsforbund og det internasjonale dykkeforbundet, CMAS.

Dersom du ønsker å vite mer om dykking, ta kontakt med forbundet:

Om NDF - nettsiden til Norges Dykkeforbund.

Norges Padleforbund

Padling som idrett organiseres av Norges Padleforbund. Dersom du ønsker å vite mer om padling, anbefaler vi at du kontakter forbundet: Kontakt oss - Norges Padleforbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Virksomhetsplan 2021-2023:

NPF sitt fokus skal være rettet mot aktive medlemmer og robuste klubber, og dette skal prege alle tiltak som er forankret i denne planen. Organisasjons-, kompetanseutvikling og konkurranseaktiviteter er områder som prioriteres for å styrke aktiviteten. Gjennom de oppgavene som beskrives under hvert innsatsområde skal norsk padling nå den definerte målsetningen.

Norges Seilforbund

Seiling organiseres av Norges Seilforbund. Dersom du ønsker å vite mer om seiling anbefaler vi at du tar kontakt med forbundet: Kontaktpersoner Norges Seilforbund.

Norges Seilforbund vil utvikle differensierte anlegg for seilsport. Anleggene skal være fremtidsrettet og tilpasset lokale, regionale og nasjonale behov. Det er en fordel om anleggene kan dekke flere behov på samme sted, men kan også deles opp der dette ikke lar seg gjennomføre av praktiske, arealmessige og seiltekniske forhold.

Norges Seilforbund

Seiling organiseres av Norges Seilforbund. Dersom du ønsker å vite mer om seiling anbefaler vi at du tar kontakt med forbundet: Kontaktpersoner Norges Seilforbund.

Norges Seilforbund vil utvikle differensierte anlegg for seilsport. Anleggene skal være fremtidsrettet og tilpasset lokale, regionale og nasjonale behov. Det er en fordel om anleggene kan dekke flere behov på samme sted, men kan også deles opp der dette ikke lar seg gjennomføre av praktiske, arealmessige og seiltekniske forhold.