Seilbåt på sjøen
Anleggstype

Vannsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Om vannsportanlegg

Båtsport

Se egen side: Anleggstype Båtsportanlegg.

Dykking

Dykking skjer med og uten pustegass i apparat. Som idretter finnes undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking).

Padling/Kajakk

Det finnes flere forskjellige grener innen padling. Du finner beskrivelse av disse i verktøyet Anlegg for padling. I tillegg til å være en idrett, brukes kajakk også i friluftslivet.

Se også egen side: Anleggstype Padleanlegg

Roing

Konkurranseroing i Norge foregår både i lokale og nasjonale regattaer. Lokalt benytter man som oftest den mest egnede delen av de farvann som vanligvis brukes i treningssammenheng.

Seiling

Seiling er å drive et fartøy fremover med hjelp av vinden. Som idrett kan seiling bedrives individuelt eller i lag. Les mer om seiling hos Norges Seilforbund.

Se også egen side for seilsportanlegg:

Anleggstype Seilsportanlegg

Surfeanlegg

Se egen side: Anleggstype Surfeanlegg

Undervannsrugby

Se Anleggstype Svømmeanlegg

Vannski og wakeboard

Vannski

Vannski er en sport der utøveren står på speisalski, normalt etter en båt eller blir trekket frem med en kabel. Dersom man konkurrerer, skjer dette som slalåm, triks eller hopp.

Wakeboard og wakeskate

Wakeboard er på mange måter likt vannski, ved at man blir trukket etter en båt eller kabel, men man bruker et brett som kalles wakeboard (som er et brett med bindinger). Aktiviteten likner snowboard når det gjelder konkurranseform og tricks.

En annen gren av wakeboard heter wakeskate. Her står man på et brett uten bindinger. Konkurranseformens tricks likner på skateboardstricks.

Barefoot

Barefoot er svært likt vannski konkurranse- og treningsmessig, ved at utøvere kjører slalåm, tricks og hopp. Eneste forskjell er at disse utøverne kjører uten ski på beina (derav navnet barefoot). 

Se også Anleggstype Vannski- og wakeboardanlegg

Norges Dykkeforbund

Norges Dykkeforbund (NDF) organiserer konkurranseidrettene undervannsrugby, undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking). Andre aktiviteter er fridykking, sportsdykkeropplæring, ulike emnekurs og andre relaterte kurs. NDF er tilknyttet Norges Idrettsforbund og det internasjonale dykkeforbundet, CMAS.

Dersom du ønsker å vite mer om dykking, ta kontakt med forbundet:

Om NDF - nettsiden til Norges Dykkeforbund.

Norges Padleforbund

Padlingsidretten organiseres av Norges Padleforbund. Dersom du ønsker å vite mer om padling, anbefaler vi at du kontakter forbundet: Kontakt oss - Norges Padleforbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Virksomhetsplan 2021-2023

NPF sitt fokus skal være rettet mot aktive medlemmer og robuste klubber, og dette skal prege alle tiltak som er forankret i denne planen. Organisasjons-, kompetanseutvikling og konkurranseaktiviteter er områder som prioriteres for å styrke aktiviteten. Gjennom de oppgavene som beskrives under hvert innsatsområde skal norsk padling nå den definerte målsetningen.

Norges Roforbund

Roing organiseres av Norges Roforbund. Dersom du ønsker å vite mer om roing anbefaler vi at du tar kontakt med forbundet: kontaktinformasjon Norges Roforbund.

Anleggsutvalget i Norges Roforbund skal bidra til å få flere og bedre regatta- og treningsanlegg i Norge. Utvalget skal jobbe for å øke interessen for og kompetansen i klubbene rundt opprusting, utvikling og finansiering av anlegg samt sikre tilgang på treningsområder og treningsanlegg for roklubber og klubbanlegg.

Norges Seilforbund

Seiling organiseres av Norges Seilforbund. Dersom du ønsker å vite mer om seiling anbefaler vi at du tar kontakt med forbundet: Kontaktpersoner Norges Seilforbund.

Norges Seilforbund vil utvikle differensierte anlegg for seilsport. Anleggene skal være fremtidsrettet og tilpasset lokale, regionale og nasjonale behov. Det er en fordel om anleggene kan dekke flere behov på samme sted, men kan også deles opp der dette ikke lar seg gjennomføre av praktiske, arealmessige og seiltekniske forhold.

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

Vannski og wakeboard organiseres av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund. Dersom du ønsker å vite mer om vannski- og wakeboard, anbefaler vi at du tar kontakt med forbundet: Kontaktside Norges Vannski- og Wakeboard Forbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Strategiplan 2021-2024

Anlegg er den største utfordringen når det gjelder utbredelse av idretten. Mangel på anlegg gjør det vanskelig å etablere nye klubber, og dermed også øke medlemsmassen.

Anleggsproblematikken har blitt større de siste årene etter hvert som samfunnet har utviklet seg og alt er mer byråkratisert og regulert. Tidligere var man i mål når man fikk dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark. Nå kreves konsulentrapporter og endring av reguleringsplaner for å få tilgang til et egnet område.

Hovedmål:

Innen utgangen av 2024 skal det etableres 2 nye vannskianlegg hvorav minimum ett er tilrettelagt for tre grener. Det skal etableres 2 nye kabelbaner, hvorav en består av mer enn 2 master. I tillegg skal det etableres ett nytt anlegg for barfot. Jobbe for et felles vannski- og wakeboardanlegg i fremtiden.