Kollasj: Oversiktsbilder over en vannskiarena og en kabelpark
Anleggstype

Vannski- og wakeboardanlegg

Her vil du finne nyttig informasjon om vannski, wakeboard, wakeskate og barefoot.

Bildene er fra vannskiarenaen på Skarnes (til venstre) og Norsjø Kabelpark (til høyre). Delt med tillatelse fra NVWF.

Om vannski og wakeboard

Vannski

Vannski er en sport der utøveren står på spesialski, normalt etter en båt eller blir trekket frem med en kabel. Dersom man konkurrerer, skjer dette som slalåm, triks eller hopp.

Les mer om vannski hos Norges Vannski- og Wakeboardforbund.

Wakeboard

Wakeboard er på mange måter likt vannski, ved at man blir trukket etter en båt eller kabel, men man bruker et brett som kalles wakeboard (som er et brett med bindinger). Aktiviteten likner snowboard når det gjelder konkurranseform og tricks.

Wakeskate

En annen gren av wakeboard heter wakeskate. Her står man på et brett uten bindinger. Konkurranseformens tricks likner på skateboardstricks.

Les mer om wakeboard hos Norges Vannski- og Wakeboardforbund.

Barefoot

Barefoot er svært likt vannski konkurranse- og treningsmessig, ved at utøvere kjører slalåm, tricks og hopp. Eneste forskjell er at disse utøverne kjører uten ski på beina (derav navnet barefoot). 

Les mer om barefoot hos Norges Vannski- og Wakeboard Forbund
 

Miljøhensyn ved vannsport:

Det internasjonale vannski- og wakeboardforbundet (IWWF) har også gitt ut en engelsk håndbok for miljøhensyn ved vannsport. Denne finner du her: 

IWWFs miljøhåndbok for vannsport

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

Vannski, wakeboard, wakeskate og barefoot organiseres av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund. Dersom du ønsker å vite mer, anbefaler vi at du tar kontakt med forbundet:

Kontaktside Norges Vannski- og Wakeboard Forbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Strategiplan 2021-2024

Anlegg er den største utfordringen når det gjelder utbredelse av idretten. Mangel på anlegg gjør det vanskelig å etablere nye klubber, og dermed også øke medlemsmassen.

Anleggsproblematikken har blitt større de siste årene etter hvert som samfunnet har utviklet seg og alt er mer byråkratisert og regulert. Tidligere var man i mål når man fikk dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark. Nå kreves konsulentrapporter og endring av reguleringsplaner for å få tilgang til et egnet område.

Hovedmål:

Innen utgangen av 2024 skal det etableres 2 nye vannskianlegg hvorav minimum ett er tilrettelagt for tre grener. Det skal etableres 2 nye kabelbaner, hvorav en består av mer enn 2 master. I tillegg skal det etableres ett nytt anlegg for barfot. Jobbe for et felles vannski- og wakeboardanlegg i fremtiden.