Munchmuseet med Munken foran.
Padlehuk og badstu på flytebrygge med flere besøkende kajakker og en robåt.
Flere kajakker på besøk på Munken ved åpning. Det spilles saksofon og synth.
Flere båter og kajakker på besøk
Oslo skyline med Munken i forgrunden
Robåt på vei til Munken.
Store vindusflater på Munken
Munchmuseet med Munken foran.

Munken padlehuk

Gapahuk på vann i Oslofjorden

Som en del av prosjektet "Ro- og padleled Oslofjorden", der det etableres padlehuker fra Halden i øst til Risør i sør, har det nå blitt etablert en flytende øy med en padlehuk og en badstue i Bispevika, rett utenfor Operaen. Padlehuker er flytende gapahuker som både gir le og rom for hygge, samt kan brukes som overnattingssted. Padlehuken er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Padleforbund.

Bakgrunn

Den nye padlehuken er en del av prosjektet "Ro- og padleled Oslofjorden", som utføres av Norges Padleforbund i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Oslofjordens Friluftsråd og Forbundet Kysten, og er finansiert av Sparebankstiftelsen DnB. Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled langs kysten fra Halden til Risør, der hovedruta knytter sammen en rekke lokale leder. Det vil gi mer enn 3000 km med flotte traseer langs kysten, til glede for alle som vil ta del i en levende kystkultur. 

Langs rutene skal det på utvalgte steder etableres rasteplasser og padlehuker, og mulighet for både oppbevaring og utleie av kajakker. Blant disse padlehukene har Munken og Bispen nå blitt etablert, rett utenfor Bjørvika. Her står de klare for å ta imot både de som kommer fra øst eller fra vest, samt hovedstadens innbyggere.  

Den flytende padlehuk-øya er realisert av et samarbeid bestående av Oslo Badstueforening, DNT Oslo og Omegn og Akerselva Trebåtforening.

Anlegget

Flytende i Bispevika, rett bak Munchmuseet, kan du nå overnatte eller ta deg en liten rast i padlehuken Munken eller i Bispen. Om du er kald etter å ha kommet sjøveien fra Halden kan du også betale for å bruke badstua for å få igjen varmen, som også er mulig å gjøre som en kort kveldstur fra Bjørvika. Dette er altså et allsidig tilbud, til glede for alle som ferdes på sjøen. "Øya" har stiger og plass til oppstilling av kajakker. Den har en tilhørende pram, bygget på dugnad.

Munchmuseet med Munken foran.
Velkommen til denne flotte rasteplassen! Foto: Oslo badstuforening

Munken

Padlehuken Munken ligger på samme ”øy” som badstua Bispen, der de sammen utgjør en stor flytebrygge. Eneste adkomst er via sjøveien, enten via egne kajakker eller ved hjelp av trebåten ”Gurimalla” fra Akerselva trebåtforening. Kajakker kan leies av Friluftshuset på Sørenga, så her har alle mulighet til å ta seg en tur ut, på tross av mangel på eget utstyr. 

Munken følger konseptet "padlehuk modell 1", men med noen tilpasninger. Padlehuken er tegnet av arkitektfirmaet Biotope, og bygget hos Dividalsbygg i Indre Troms. Den er bygget i tre, med store vinduer for god utsikt over indre Oslofjord. Det har også blitt etablert et komposttoalett i inngangen til padlehuken, til bruk av overnattende gjester. Rett før åpning ble det etablert benker og badetrapper, samt fortøyningsutstyr for kajakk og småbåter.

Munken har plass til tre til fire overnattingsgjester, men det er også mulig å sove undre åpen himmel på brygga. Bestilling av overnatting gjøres gjennom nettsiden til Oslo Badstuforening (og koster pt. 600 per natt).

Fra innsiden av padlehuken ser man Oslo gjennom vinduet
Fin utsikt fra soveplassen. Foto: Oslo badstuforening

Bispen

Bispen er en ren badstue med plass til seks personer. Her finnes en vedfyrt badstueovn, benker på to nivåer og et stort vindu. Det er ikke tillatt å overnatte i badstua.

 

Badstuovn
Badstua har plass til seks personer. Foto: Jan Khür

Prosessen

Badstuetradisjonen har blitt sterkere og sterkere de siste årene, der det har blitt etablert en rekke badstuer rundt om i landet, blant annet på Aker Bygge og i Bjørvika. Disse har adgang fra land, og brukes av den grunn mest av Oslos innbyggere.

For å lage et anlegg tilrettelagt for brukere som kommer sjøveien, startet det nevnte samarbeidsutvalget med en prosess der de utredet muligheten for å lage en padlehuk-øy i Bispevika. I april 2021 sendte man søknad til kommunen, og allerede 5. desember samme år var det offisiell åpning av anlegget. Den gang lå øya langs fastland, men våren 2022 slepte man øya ut i Bispevika, sik at man 29. april kunne åpne Oslofjordens nyeste badstueattraksjon.

Anlegget er i stor grad realisert på dugnad, der en rekke ulike kyst- og friluftsorganisasjoner har vært med på et nybrottsarbeid ingen hadde erfaring med fra tidligere. Det har gitt en del prøving og feiling, men et fantastisk resultat.

En forutsetning for at arbeidet gikk såpass fort var at man benyttet seg av konseptet "padlehuk modell 1", et padlehukkonsept bestående av modulbaserte komponenter.

Skisse av Munken
Konseptet "padlehuk modell 1" med tilpasninger. Tegning: Biotope

Drift

Det er Oslo Badstuforening som drifter anlegget, men anlegget er i stor grad selvbetjent. I likhet med DNTs hytter må du selv ta med deg det du trenger, rydde opp etter deg når du drar og ta med eget søppel.

Gjester i badstua og på overnatting får låne en robåt fra Akerselva trebåtforening som de kan ro seg over med. Fra badstumester som jobber på anlegget ved Sukkerbiten, får de med seg vann og ved og annet de måtte trenge.

Badstumester vil holde et øye med padlehuken, og anlegget blir jevnlig vasket.

Nøkkelpunkter

  • Et godt samarbeid med flere sterke organisasjoner har gitt et flott anlegg til bruk for alle kystentusiaster. At samarbeidet bestod av så mange organisasjoner med god kjennskap til kystkultur og friluftsliv på vann har vært en forutsetning for det gode resultatet.
  • Ved å etablere anlegget som en øy gjør man det unikt, og tiltrekker seg i større grad de som kommer sjøveien fra Risør eller Halden. 
  • Ved at man bygget Munken på mal fra det etablerte konseptet "padlehuk modell 1" sikret man god gjennomføring og sikkerhet mot kostnadsoverskridelser.
  • Ved å benytte Oslo Badstueforening sitt allerede eksisterende driftsstruktur, sikrer man godt vedlikehold av anlegget.