Illustrasjonsbilde av brygge

Huskeliste: Hvordan unngå bryggeulykker

Norges Seilforbund og Kongelig Norsk Båtforbund har sammen utarbeidet denne huskelisten for alle som har ansvaret for en brygge, med formål om å forhindre ulykker.

Hvert år er det dessverre altfor mange drukningsulykker i Norge, både i forbindelse med bruk av fritidsbåt, og i andre sammenhenger. Statistikk viser at en uforholdsmessig stor del av dødsulykkene med fritidsbåt skyldes fall fra brygge og mellom båt og brygge. Norges Seilforbund og Kongelig Norsk Båtforbund ønsker å sette fokus på dette, og håper at disse tipsene vil bidra til å redusere antall alvorlige ulykker.

Huskeliste for å unngå at ulykker skjer

  • Er det områder i havna som burde vært bedre belyst?
  • Er det områder i havna som kunne hatt gjerder eller andre sikringer?
  • Er det områder på bryggene som kunne trengt en skrubbing mot sleip grønske?
  • Er det gangveier som kan gjøres mindre bratte eller utstyres med stegtrinn?
  • Er det god orden på brygga, så man unngår å snuble i utstyr eller løse deler?
  • Finnes det strø- og snømåkingsutstyr til bruk vinterstid?

Hvis ulykken allikevel er ute

  • Finnes det oppslag med kontaktinfo til nødetater og havnesjef?
  • Har bryggene tilstrekkelig med redningsbøyer tilgjengelig?
  • Er det tilstrekkelig med redningsleidere på brygger og kaier?

Til slutt, husk at...

...det er bedre å gjøre enkle tiltak enn å ikke gjøre noe.
...selv små tiltak kan gjøre stor forskjell.
...la oss alle bidra til at ingen av våre båtvenner utsettes for ulykker!