Anleggstype

Båtsportanlegg

Her kan du lese om de ulike grenene i båtsport.

Om båtsport

Båtsport består av tre internasjonale hovedgrener: Offshore, Circuit (rundbane) og Aquabike, med en rekke disipliner innenfor hver gren.

For å skape god og langsiktig forutsigbarhet for både idretten og lokalsamfunnet, er det en klar fordel om både sjø- og landareal for båtsport innarbeides i kommuneplanen og reguleres til formålet i henhold til etter plan- og bygningsloven. Norges Motorsportforbund vil kunne gi råd i en slik planprosess.

Se mer i verktøyet Båtsport.

Norges Motorsportforbund

Båtsport organiseres av Norges Motorsportforbund (NMF).

Utdrag fra NMF-Idrettpolitisk dokument 2017-2021:

Norges Motorsportforbunds formål er å organisere og legge til rette for organisert idrettsaktivitet innen motorsport i Norges Idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF), og fremme motorsport i Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt.
 
NMF skal ivareta idrettsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet skal ha helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet, sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring. Hjemmeside: Norges Motorsportforbund