Forside Ro- og padleruter

Ro- og padleruter

Turruter til vanns

I veilederen «Turruter til vanns - Ro- og padleruter» omtales det som er spesifikt for tilrettelegging og synliggjøring av ro- og padleruter i Norge. Bakgrunnstoff, råd og standarder som er felles for alle typer turruter finner du i Merkehåndboka 2019.

Innhold

Definisjoner av ro- og padleruter

Planlegging av turruter

 • Ansvar som tilrettelegger
 • Faser i turrutearbeidet

Fysisk tilrettelegging

 • Utgangspunkt
 • Raste- og overnattingsplasser

Gradering og risikovurdering av ro- og padleruta

 • Beskrivelse av anbefalte ferdigheter
 • Farvann og forhold
 • Gradering - stjernesystemet
 • ROS-analyse
 • Kvalitetssikring og etterprøvbarhet

Skilting

Informasjonstavler og turkort

 • Symbolbeskrivelse
 • Turkort

Registrering på kart

I Veileder for ro- og padleruter omtales det som er spesifikt for tilrettelegging og synliggjøring av ro- og padleruter. Bakgrunnsstoff, råd og standarder som er felles for arbeid med alle typer turruter finnes i Merkehåndboka 2019.

Den norske Turistforening (DNT), Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har redaksjonsansvaret for Merkehåndboka og merkehandboka.no.